P Harfi ile Başlayan Meslekler

6 yıl önce

PANCAR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ŞEKER TEKNİKERİ TANIM Şeker endüstrisinde, pancar yetiştiriciliğinden şeker üretimi aşamasına kadar çeşitli kademelerde çalışan kişidir. GÖREVLER Ziraat Mühendisinin gözetimi altında, - Ekim alanlarının belirlenmesi, - Pancar bitkisinin ekiminin kontrolü, - Şeker Pancarı bitkisinin bakımında çiftçilerin teknik bakımdan desteklenmesi, - Şeker pancarı hasadının...

6 yıl önce

PAMUK PAZARLAMA VE İPLİKÇİLİK TEKNİKERİ TANIM Çeşitli türden pamuktan değişik kalitede iplik üretim çalışmalarını yürüten, üretilen pamuk ipliğini kalitesine göre sınıflandıran ve pazarlamasını sağlayan kişidir. GÖREVLER - İplik üretim işletmesinde mühendisin denetiminde, üretim aşamasındaki hesaplamaları yapar (harman yüzde hesapları, kinematik şemadan dişli-kasnak hesapları, çekim-büküm hesapları vb.) - Karde...

6 yıl önce

PAMUK EKSPERİ VE İPLİKÇİLİK TEKNİKERİ TANIM Satın alınacak veya ihraç edilecek pamuğu kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre denetleyen, kalitesini belirleyen ve kalitelerine göre sınıflandıran kişidir. GÖREVLER - Pamuk balyalarından usulüne uygun olarak numune alır, - Alınan numuneleri renk ayrımı, yabancı madde olup olmadığı ve çırçırlama...

11 yıl önce

Petrol Doğalgaz Mühendisliği : Petrol bulunması, çıkarılması ve üretimi konularında eğitim ve araştırma yapılır. Enerji Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, TPAO, ve ona bağlı şirketlerde, özel petrol şirketlerinde, MTA Enstitüsünde, DSİ ve BOTAŞ’ ta çalışılabilir. Petrol Doğalgaz Mühendisliği Programının Amacı : Petrol ve doğalgaz mühendisliği programı, petrolün ve doğalgazın bulunması, çıkarılması ve üretimi konularında eğitim yapar. (daha&helliip;)

11 yıl önce

Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık : Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık programının amacı, çeşitli ürünlere karşı halkın eğilimlerini saptama ve hedef kitlede satın alma isteğini arttırma yöntemleri konusunda çalışacak elemanları yetiştirmektir. Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık araştırmaları yapan özel firmalarda görev alabilirler. Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık Programının Amacı : Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık programının amacı, çeşitli ürünlere karşı halkın eğilimlerini saptama ve onlarda satın alma...

11 yıl önce

Peyzaj : Kamuya veya özel sektöre ait kuruluşlarda bahçelerin bakım ve onarımını yapan şirketlerde görev alabilirler. Peyzaj Programının Amacı : Peyzaj programının amacı süs bitkilerinin yetiştirilmesi, korunması, pazarlanması, park ve bahçelerin bakımı ve onarımı gibi alanlarda çalışacak elemanları yetiştirmektir. Peyzaj Programında Okutulan Belli Başlı Dersler : Peyzaj programında botanik, istatistik, bitki ekolojisi ve fizyolojisi, süs bitkilerinin gübrelenmesi, sulanması, hastalıkları, korunması ve pazarlanması ile...

11 yıl önce

Pazarlama : Pazarlama programının amacı, ürünlerin sınıflandırılması, standartlaştırılması, pazarlanması, satışı ve satın alınması, nakliyesi depolanması gibi konularda ihtiyaç duyulan satış elemanlarını yetiştirmektir. Pazarlama Mezunları, bütün kuruluşlarda, satış elemanı, pazarlama programcısı, pazarlama araştırmacısı olarak çalışabilirler. Pazarlama Programının Amacı : Pazarlama/satış yönetmeni programının amacı, ürünlerin sınıflandırılması, standartlaştırılması, pazarlanması, satışı ve satın alınması, nakliye ve depolanması gibi konularda ihtiyaç duyulan satış elemanlarını yetiştirmektir. Pazarlama Programında Okutulan...

11 yıl önce

Psikoloji : İnsan davranışlarının gözlem ve deney yöntemlerinin kullanılarak bilimsel bir şekilde incelenmesi ve nedenlerinin ortaya çıkarılması konularında eğitim ve araştırma yapılır. Sağlık bakanlığı ve üniversitelere bağlı akıl hastanelerinde, ruh sağlığı merkezlerinde, çocuk ıslah evlerinde, cezaevlerinde psikolog, rehberlik ve araştırma merkezlerinde okul psikoloğu olarak çalışılabilir. Ayrıca öğretmenlik sertifikası alanlar liselerde öğretmenlik yapabilirler. Psikoloji Programının Amacı : Psikoloji bölümü, insan davranışlarının gözlem ve...

11 yıl önce

Protez ve Ortez : Protez ve Ortez programının amacı, organ kaybı durumunda yapay organların (protezlerin) ya da herhangi bir nedenle desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanan yardımcı cihazların yapımı konularında çalışacak sağlık personelini yetiştirmektir. Protez ve ortez teknikerleri, üniversite ve devlet hastaneleri ile özel hastanelerin rehabilitasyon bölümleri ve ilgili protez ve yardımcı cihazlar atöyelerinde çalışabilecekleri gibi kendilerine ait atölyeler...

11 yıl önce

Peyzaj Mimarlığı : İnsanın doğal çevresinin bilinçli bir biçimde, insanlar için yararlı ve estetik özelleri olan bir çevre halinde düzenlenmesi konusunda çalışacak insan gücünü yetiştirmek ve bu alanda araştırmalar yapmaktadır. Peyzaj Mimarlığı alanında yetişen ziraat mühendisi doğal çevreyi bozmadan, insan ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması için planlar yapar, bir kentte parkların, bahçelerin tarım alanlarının, yol ve binaların nerelere yerleştirileceği konusunda incelemeler...

11 yıl önce

Patoloji Laboratuvar : Patoloji laboratuvarı programının amacı, hastalıklı dokuların incelendiği patoloji laboratuvarlarında çalışacak ara elemanları yetiştirmektir. Patoloji laboratuvar teknikeri devlete ve özel kuruluşlara ait hastanelerde, özel patoloji ve histoloji laboratuvarlarında, adli tıp kurumlarında görev alabilirler. Patoloji Laboratuvar Programın Amacı : Pataloji laboratuvar programının amacı, hastalıklı dokuların incelendiği patoloji laboratuvarlarında çalışacak elemanları yetiştirmektir. Patoloji Laboratuvar Programında Okutulan Belli Başlı Dersler : Patoloji laboratuvar...

11 yıl önce

P Harfi ile Başlayan Meslekler PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSİ PİYASA ARAŞTIRMALARI VE REKLAMCILIK PEYZAJ PAZARLAMA PSİKOLOJİ PROTEZ VE ORTEZ PEYZAJ MİMARLIĞI PATOLOJİ LABARATUVAR PAMUK EKSPERİ VE İPLİKÇİLİK TEKNİKERİ PAMUK PAZARLAMA VE İPLİKÇİLİK TEKNİKERİ PANCAR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ŞEKER TEKNİKERİ PASTACI PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKERİ PARKE DÖŞEMECİSİ PERAKENDE...

Yukarı Çık