MİSAKIMİLLÎ

MİSAKIMİLLÎ

Son Osmanlı Meclisi Mebusanı tarafından 28 Ocak 1920’de kabul edilen kararlar. Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin kurulmasıyla İstanbul Hükümeti ile Anadolu’daki millî mücadele taraftarları arasında bir yakınlık ve amaç birliği meydana gelmişti.

12 Ocak 1920’de toplanan son Osmanlı Meclisi Mebusanı’ndaki mebuslar arasında da millî mücadeleye taraftar olanlar çoğunluktaydı.

Millî mücadeleye taraftar olan mebuslar mecliste bir “Felâhı Vatan” grubu kurdular, bir kısım mebuslar İstanbul’a gelirken Ankara’da Mustafa Kemal ile görüştüler, onunla belli konularda anlaştılar.

Misakımillî’nin metni de Mustafa Kemal ile Ankara’da bir kısım milletvekili arasında kararlaştırıldı. Bu metin ilk önce Felâhı Vatan grubunun gizli toplantısında benimsendi, sonra da Meclisi Mebusan tarafından kabul edildi.

Meclisi Mebusan tarafından kabul edilen Misakımillî, tüm dünya parlamentolarına ve basına bildirildi.

Misakımillî, altı maddeden ibaretti. Maddelerde şunlar dile getiriliyordu: 1) Mondros Mütarekesi imzalandığı zaman düşman orduları tarafından işgal edilmiş olan ve nüfusunun çoğunluğunu Arapların meydana getirdiği Osmanlı topraklarının geleceği, o topraklar üzerinde yaşayan halk tarafından serbestçe verecekleri oylarla belirlenecektir.

Fakat mütareke sınırları içinde Osmanlı-İslâm çoğunluğunun oturduğu kısımlar, ayrılık kabul etmez bir bütündür. 2) Halkı ilk serbest kaldıkları zaman halkoylaması ile anavatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Artvin için gerekirse tekrar serbest bir şekilde halkoyuna başvurmayı kabul ederiz.

3) Türkiye’ye bırakılan Batı Trakya’nın hukukî durumunun saptanması, orada yaşayan halkın özgürce verecekleri oya göre olmalıdır. 4) İslâm Halifeliği’nin, Osmanlı Hükümeti’nin ve saltanatının merkezi olan İstanbul kentiyle Marmara Denizi’nin güvenliği her türlü saldırıdan korunmalıdır.

Bu esas saklı kalmak koşuluyla Akdeniz, Karadeniz ve Boğazlar’ın dünya ticaret ve ulaşımına açılması hakkında bizimle diğer bütün ilgili devletlerin birlikte verecekleri karar geçerlidir.

5) İtilâf Devletleri ile düşmanları ve bazı ortakları arasında kararlaştırılan barış esasları içinde azınlıkların hukuku, komşu memleketlerdeki Müslüman halkın da aynı hukuktan yararlanmaları umuduyla kabul ve temin edilir.

6) Millî ve iktisadî gelişmemizin imkân dairesine girmesi ve daha çağdaş, düzenli bir idare şeklinde yönetilmesi için her devlet gibi bizim de gelişmemizin güvence altına alınması ve tam bir serbestliğe sahip olmamız, yaşamımızın ve var olmamızın temel koşuludur.

Bu sebeple siyasî, adlî, malî gelişmemize engel olan kayıtları kabul etmeyiz. Tahakkuk edecek olan borçlarımızın ödenme koşulları da bu esaslara aykırı olmayacaktır (28 Ocak 1920). Misakımillî ile Anadolu’da yeni siyasî koşullar ortaya çıktı.

Anadolu’daki millî mücadele taraftarları ile İstanbul’daki Ali Rıza Paşa Hükümeti ve Meclisi Mebusan, ortak bir amaç etrafında birleşmiş oldular. Böylece o zamana kadar var olan ve İtilâf Devletleri’nin pek işine yarayan İstanbul-Anadolu ikiliği ortadan kalktı.

Bu ise İtilâf Devletleri’nin, özellikle İngiltere’nin hiç işine gelmedi; İngilizler, 16 Mart 1920’de İstanbul’u işgal ettiler. Ali Rıza Paşa Hükümeti istifa ettirildi ve Meclisi Mebusan dağıtıldı. Bir süre sonra Damat Ferit Paşa tekrar işbaşına getirildi.

Türkiye’nin en karanlık ve en zayıf, var olmak ve yok olmak davası ile karşı karşıya olduğu sıralarda kabul edilen Misakımillî’den,Türk dış politikasının belirleyici bir belgesi olarak uzun yıllar söz edildi.

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık