MİT (MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLÂTI)

MİT (MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLÂTI)

Devletin millî güvenlik siyasetinin hazırlanmasında esas olacak bilgileri toplamak, bu bilgileri gerekli yönetim kademelerine ulaştırmak, istihbaratla uğraşan kurumlar arasında işbirliğini sağlamak, psikolojik savunmanın gereklerini yerine getirmek ve istihbarata karşı koymak amacıyla kurulmuş Millî İstihbarat Teşkilâtı’nın kısaltılmış adı.

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra kurulan Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtı’nın yerine, 6 Temmuz 1965 tarihinde yürürlüğe giren 644 sayılı yasayla kurulmuştur.

Bir müsteşarın başkanlığında, başbakana bağlı olarak çalışır. Beş daire başkanlığı ve bir müşavirlik kurulundan oluşmuştur.

Bu daireler, istihbarata esas olacak bilgileri toplamak ve istihbarata karşı koymakla görevli Millî Emniyet Hizmetleri Başkanlığı; haberleri yorumlamak, tasnif etmek, teşkilât içi işbirliğini sağlamakla görevli İstihbarat Başkanlığı; istihbarata karşı koymakla görevli Psikolojik Savunma Başkanlığı; istihbaratın toplanmasında destek hizmetleri sağlamakla görevli İdarî İşler Başkanlığı; teftiş ve soruşturma işlerini yürüten Teftiş Kurulu Başkanlığı’dır.

Ayrıca teşkilâtla ilgili hukukî işleri yöneten Hukuk Müşavirliği vardır. İstihbarat çalışmalarıyla ilgili işbirliğini sağlamak ve bu çalışmaların temel görüşlerini belirlemekle görevli Millî İstihbarat Koordinasyon Kurulu ise, MİT Müsteşarı’nın başkanlığında, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ya da yardımcısı, Millî Emniyet Hizmetleri Başkanı, Genelkurmay İstihbarat Başkanı ya da yardımcısı ve bakanlıkların görevlilerinden meydana gelir; en geç üç ayda bir toplanır.

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık