NETIRA 5 ML GÖZ DAMLASI FİYATI,YAN ETKİLERİ,KULLANIMI

NETIRA 5 ML GÖZ DAMLASI FİYATI,YAN ETKİLERİ,KULLANIMI

FORMÜLÜ

100 ml göz damlası 0.455 g Netilmisin sülfat (0.300 g Netilmisin’e eşdeğer) içerir.

Yardımcı maddeler

0.870 g sodyum klorür 0.005 g Benzalkonyum klorür ve saf su k.m. 100 ml içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakodinamik özellikler

Netilmisin yarı sentetik, geniş spektrumlu aminoglikosid antibiyotiktir. Gentamisin dirençli türler dahil olmak üzere Gram + ve Gram -, farklı patojen bakterilere karşı düşük konsantrasyonlarda etkili olduğu gösterilmiştir. Bu antibiyotik gentamisinden farklı olarak, adenilat ve fosforil gibi inaktifleştirici aksiyona sahip enzimleri üreten mikroplara karşı da etkilidir.

Netilmisin, mRNA genetik koduna yanlış yorumlamaya neden olarak ve böylece büyüyen polipeptidik zincire yanlış amino asitler tanıtarak hızlı bakteriyel etki yaratır.

Farmakokinetik özellikler

Netira göz damlasının konjunktival keseye uygulanmasını takiben yetersiz lokal ve sistemik emilim beklenmektedir.

2 mg/ml intramüsküler enjekte edildikten sonra, 30-60 dakika içinde 5 |xg/ml’lik Netilmisin plazma pik konsantrasyonuna erişilir. 60 dakikalık sürenin üzerinde intravenöz uygulama, yaklaşık 11 |xg/ml plazma pik konsantrasyonuna neden olur. Yarı ömür genellikle yetişkinlerde 2.0-2.5 saattir ve böbrek yetmezliğine bağlı olarak bu süre artar.

ENDİKASYONLAR

Gözde ve ek organlarında Netilmisin’e hassas patojenlerin neden olduğu dış enfeksiyonların lokal tedavisinde kullanılır.

KONTRAENDİKASYONLAR

Hastanın ilaç bileşenlerine ya da diğer bir aminoglikoside karşı aşırı duyarlılığı durumlarında kullanılmamalıdır.

gözUYARILAR / ÖNLEMLER

Lokal antibiyotiklerin uzun süreli kullanımı, dirençli mikro-organizmaların aşırı büyümesine neden olabilir. Nispeten kısa sürede önemli klinik gelişme bildirilmezse ya da herhangi bir tahriş ya da hassasiyet durumu ortaya çıkarsa, tedavinin kesilmesi ve yeterli terapiye başlanması gerekir.

Netira göz damlası enjeksiyon amacıyla hazırlanmamıştır. Bu yüzden subkonjunktival veya ön kamaraya enjeksiyonu önerilmemektedir.

Kullanmakta olduğunuz ilaç var ise, muhakkak doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz.

Çocuklarda Kullanım

Çocuklarda ilaç, gerçekten ihtiyaç olması halinde ve sıkı tıbbi kontrol altında kullanılmalıdır.

GEBELİKTE VE LAKTASYONDA KULLANIM

Klinik öncesi denemeler her ne kadar Netilmisin’in lokal olarak alınmasından sonra yetersiz sistemik emilim nedeniyle ceninle ilgili toksisitenin olmadığını gösterse de, bu ilaç hamilelik sırasında gerçekten ihtiyaç varsa ve sıkı tıbbi kontrol altında kullanılmalıdır.

Aminoglikositler anne sütüne salgılandığı için emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Gebelik Kategorisi: D.

Makine kullanımına etkisi: Netira, araç ve makine kullanma yeteneğine etki etmemektedir.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

Netira bazen gözde hafif ve geçici tahrişe ya da ödeme, ürtiker kızarıklık ve kaşıntı gibi hassasiyet durumuna yol açabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER

Netilmisin’in göz damlası olarak kullanımına bağlı ilave herhangi bildirilmiş bir ilaç etkileşimi yoktur.

Diğer nefrotoksik ve ototoksik antibiyotiklerle birlikte topikal veya özellikle intrakaviter uygulandığında bu tür yan etki riski artar.

Bazı aminoglikozidlerin nefrotoksisite potansiyelini arttırdıkları rapor edilmiştir. Bu yüzden diğer nefrotoksik potansiyeli olan ilaçlardan, cisplatin, polimiksin B, kolistin, viomisin, streptomisin, vankomisin, bazı sefalosporinler veya potent diüretiklerle (etakrinik asit ve furosemide) birlikte kullanılmaları önerilmez.

In vitro, bir aminoglikozid beta-laktam bir antibiyotik ile bağlandığında (penisilin veya sefalosporin), karşılıklı ve birbiriyle ilgili bir inaktivasyona neden olabilir. Böbrek yetmezliği olan hastalar ve böbrekleri normal çalışan bazı hastalarda, bir aminoglikozid ve penisilin-benzeri bir antibiyotik iki farklı yoldan verilmiş olsa bile, yarılanma ömründe veya aminoglikozid plazma seviyesinde bir azalma görülmüştür.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Hekim başka bir biçim önermediyse, her bir göze günde 3 defa 1-2 damla damlatılması önerilir. Şişe açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır.

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık