Omurga kemiği kırığı ve tedavisi

Omurga kemiği kırığı ve tedavisi

omurgaOmurgadaki herhangi bir kemiğin kırılma sı, çok önemli sonuçlar doğurur. Çünkü omurga hem vücudun temel direğidir, hem de beyin ile vücut arasındaki iletişimi sağ layan bir organ yani omuriliği koruyan bir organdır. W. Konrad Röntgen’in, X ışınlarını buluşun dan önce, omurga kemiğinde kırık olup ol madığı, vücudun bir ya da birden fazla ye rinde görülen felçler ile anlaşılırdı.

Günü müzde röntgen filmi doktorların, daha doğ ru ve kesin teşhis koymalarına ve bu tür kırıkların tedavilerinde daha başarılı olma larına olanak sağlamaktadır. Omurga kemiklerinin kırılma nedeni genel likle çok ağır bir travmadır. Omurga, sağ lam yapıda olduğundan ve onu saran fibröz dokularla çok iyi korunduğundan, kı rılması ancak çok şiddetli darbelere bağ lıdır. Otomobil kazalarında, düşmelerde, çok ağır bir yükü oynatmaya ya da kaldır maya çalışırken ya da ani atlama ve sıç ramalar sırasında omurgada incinmeler o labilir. En tehlikeli kırılmalar, sırtın yuka rısında, boyun bölgesinde olanlardır. Çün kü bu bölgeden, vücudun alt tarafından gelen sinirler de geçmektedir ve bu sinir ler vücudun butun kısımlarını da etkile mektedir.

En önemli hasar, omuriliğin ezil mesine ve kanamasına yol açan kırıklar sonucu olmaktadır. Bazen omurga kemik leri, kırık olmadıkları halde birbirlerinden ayrılmakta ve omurilik bu durumdan sanki kırılma olmuş gibi etkilenmektedir. Tehli keli omurga kırıkları hastayı şok durumu na sokabilir. Omurga kırıklarında veya zedelenmelerin de nörolog denilen uzman doktorların te davisi şarttır. Önce bütün kemiklerin rönt genlerinin alınması önerilir. Kırılan kemikleri eski haline getirmek gi bi en önemli tedaviyi bu konuda uzman laşmış bir operatör ya da ortopedist yapmalıdır. Kırık iyileşirken ve kaynaşırken kemiklerin asıl yerlerinde durmalarını sağ lamak için vücudu alçıya almak gereke bilir. Boşaltım sistemiyle ilgili sinirlerde ze delenme olması halinde, barsak ve idrar faaliyetleri bozulabilir. İdrarı boşaltmak için mesaneye sonda koymalıdır. Eğer boyun kemiğinde kırık olma ihtimali varsa, hasta mümkün olduğu kadar az oynatılmalı ve hemen doktor çağrılmalıdır. Yaralı, bir sedye üzerine yerleştirilerek doktor nezaretinde kıpırdatılmadan hasta neye götürülmelidir. Kırık bölgesinden aşağısının duyarlılığının yok olması ve idrar ile barsak faaliyetlerinin kaybolması, omu riliğin ağır yaralandığının veya kesildiğinin işaretidir.

OMURGA KIRIĞI, KOKSİKS

GENEL BİLGİLER

TANIMI: Koksiks’de (kuyruk sokumu) oluşan tam veya kısmi kırık.

ETKİLENEN VÜCUT PARÇALARI

Koksiks vertebral kolonun en alt ucu.
Koksiks’le sacrumu birleştiren eklemler.
Kırık bölgesindeki kemikleri saran zarlar, sinirler, kaslar, tendonlar, bağlar ve kan damarları ve yumu­şak dokular.

BELİRTİ VE BULGULAR

Kırık bölgesinde oluşan şiddetli ağrı.
Kırık etrafındaki yumuşak dokuda oluşan şişme ve morarmalar.
Eğer kırılma tam ise ve kemiklerde yeterli derece­de ayrılma varsa, normal vücut şeklinde belirgin bir deformasyon.
Dokunmaya karşı hassasiyet, özellikle oturmaya çalışıldığında.

omurga-kiriklariNEDENLERİ

Kuyruk düzeltilecek, oturma posizyonunda düşme.
Koksiks’e direkt darbe veya tekme.

SAKATLIK RİSKİNİN ARTMASI

Buz pateni yapmak.
Temas sporları.
Kemik veya eklem hastalığı geçmişi olma, özellik­le osteoporoz.
Obesite.
Yetersiz beslenme, özellikle kalsiyum eksikliği.
Cerrahi müdahele veya anestezi gerektiğinde, risk, sigara içmek, uyuşturucu kullanmak, kas gevşeticiler, hiperaktifliği önleyici ve uyuşturucu ilaçlar, uyku ilaçları almak, insülin, sakinleştiriciler, beta-adrenerjik bloklayıcılar veya kortikosteroidlerden dolayı ar­tar.

NASIL ÖNLENİR

Spor faaliyetlerine başlamadan önce sporunuza uy­gun kuvvet, esneklik ve kondisyon çalışmaları yapıp kuvvet kazanmak. Artan kas kütlesi, kemikleri ve al­tındaki yumuşak dokuları korur. Ağırlık çalışmaları kemiklere direnç kazandırır.
Temas gerektiren sporları yaparken, “sacral koru­yucu” gibi, sporunuza uygun koruyucular kullan­mak.
Her gün yeterli miktarda (1000-1500 mg) kalsiyum almak. Bunun için her gün süt ve süt ürünleri ile be­raber kalsiyum ilaveleri almak gerekir.

BEKLENTİLER

DOĞRU SAĞLIK BAKIMI

Kırılan koksiks kemiğini yerleştirmek için doktor tarafından yapılan manipülasyon.
Bazen, kırılan kemikleri birleştirmek için hastane­de cerrahi gerekebilir.
Fizik tedavi ve rehabilitasyon egzersizleri.
Rehabilitasyon sırasında kişisel bakım.

TANI YÖNTEMLERİ

Kendi gözlemlediğiniz belirtiler.
Medikal özgeçmiş ve bir doktor kontrolü.
Sakatlığı tam olarak teşhis etmek için bel, koksigeal ve sacral bölge, pelvis ve kalça röntgenle­rinin çekimi.

POTANSİYEL KOMPLİKASYONLAR

Sakatlık anında:

Şok.
Kırık bölgeye yakın olan kemiği saran sinirler, bağlar, tendonlar, kan damarları veya bağ dokuda oluşan baskı veya sakatlık.
Rectum sakatlığı. Cerrahiden veya tedaviden sonra:
Aşırı kanama.
İyileşme aşamasındaki kemiğe kan akışının kısıt­lanması.
Eğer cerrahi gerekliyse, cerrahi sırasında enfeksi­yon oluşması.
Tekrarlanan sakatlıktan dolayı instabil veya artritik sakrokoksigeal eklem.
Sakatlıktan çok sonra ağrıların devam etmesi.

MUHTEMEL SONUÇ: Herhangi bir kırığın iyi­leşmesinin ne kadar süreceğini tam olarak tahmin et­mek olanaksızdır. Yaş, cinsiyet ve daha önceki genel sağlık durumu bu süreci etkileyen bazı faktörlerdir. Bu tip sakatlanmalar için iyileşme süreci, 8-12 hafta­dır. Kırılma bölgesinde ağrı veya bir oynama olmadı­ğında ve röntgenleri kemiklerin tam olarak kaynadı­ğını gösterdiğinde iyileşme tamamlanmıştır.

TEDAVİ YÖNTEMİ

İLK YARDIM

Şok ihtimalini azaltmak için hastayı bir battaniye veya benzeri şeyler ile sararak sıcak tutunuz.
Mümkünse sakatlık bölgesindeki giysileri kesiniz, fakat bunun için hastayı, özellikle sakatlanan eklemi oynatmayınız.
Şişmeyi ve ağrıyı azaltmak için sakatlık bölgesinin üzerine buz torbası koyunuz.
Şişmeyi ve aşırı sıvı birikmesini önlemek için, sa­katlanan bölgeyi kalp seviyesinin üzerinde tutunuz. Bunu yapmak için, hastayı taşıdığınız sedyenin veya yatağının ayak kısmını yukarıda tutunuz.
Doktor koksiks bölgesindeki kırılan kemikleri mümkünse cerrahisiz, gerektiğinde cerrahi ile birleş­tirecektir. Bu işlem, özellikle bel bölgesindeki sinir­lerde bir hasar belirtisi varsa, sakatlıktan hemen son­ra en kısa zamanda yapılmalıdır. Kırılma olayından 6 saat ve sonrasında, kanama ve vücut sıvılarının ak­ması hastanın şok geçirmesini sağlayabilir. Aynı za­manda bir çok doku elastikiyetini kaybederek normal durumuna dönmekte zorlanabilir.

TEDAVİNİN DEVAMI

Kırılan bölgeyi hareketsizleştirdikten sonra her gün 3-4 kez, 15 dakika süre ile buz masajı uygulayı­nız. Bir buz parçası ile sakatlanan bölgenin üzerinde dairesel hareketler ile masaj yapınız.
Eğer uygulandığında kendinizi daha iyi hissediyor­sanız, buz yerine ısı masajı uygulayınız. Bölgesel ısı tedavisi iyileşmeyi hızlandırdığından, sakatlık bölge­sine ısı lambası, ısı tamponları, sıcak banyo, duş, sı­cak kompres, ısı veren kremler ve yağlar veya müm­künse girdap banyosu uygulayınız.
Şişliği indirmek ve rahatlamak için, yavaşça ve sık aralıklar ile sakatlanan bölgeye el ile masaj yapınız.
Oturmak için hava yastığı veya ortası kesik “simit” şeklinde özel bir yastık kullanınız.

İLAÇ: Doktorunuz:

Kemiklerin yerleştirilmesi ve birleştirilmesi sıra­sında, genel veya lokal anestezi veya kas gevşeticiler.
Şiddetli ağrılar için narkotik veya sentetik narkotik ağrı kesiciler,
Hareketsizlikten dolayı oluşabilecek konstipasyonu önlemek için ilaçlar,
İlk tedaviden sonra hafif ağrılar için asetaminofen içeren ilaçlar,
Eğer deri delinmişse veya cerrahi gerekliyse, en­feksiyon için antibiyotikler verebilir.

AKTİVİTE: Doktorunuzun onayından sonra sakat­lanan bölgenin rehabilitasyonuna ve tedaviden sonra aktivitelerinize yavaşça başlayınız.

DİYET

Sakatlığı tedavi için gereken manipülasyon veya cerrahi yapılıncaya kadar hiç bir şey yemeyin veya içmeyin. Çünkü karnınızdaki sıvı veya katı yiyecek­ler anestezi altında iken kusma yapabilir ve bu durum tehlike oluşturabilir.
İyileşme sürecinde dengeli bir diyet uygulayınız.

REHABİLİTASYON
Hareket etmekte rahatladı­ğınız zaman, günlük rehabilitasyon egzersizlerine başlayabilirsiniz. Egzersizlerden 10 dakika önce ve sonra buz masajını uygulayınız.

Aranan Kelimeler: , kuyruk sokumu ağrısı, omurga kırığında ilk yardım, koksiks, kuyruk sokumu, omurga, vertebral, osteoporoz, bel bölgesi, spor sakatlıkları, spor ve sakatlıklar

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık