Zehirlenme çeşitleri

9 yıl önce

Zehirlenmelere Karşı Alınacak Önlemler Bazı basit tedbirleri almak ve kurallara uymak, tehlikeyi önemli ölçüde azaltabilir. Havasız yerde kalmayın Yakıtı ne olursa olsun, bir aletin iyi çalışmaması, karbon ok­sidi oluşturur, özellikle kömürle çalışan ay­gıtlarda buna çok rastlanır. Baca sistemi, yıl­da iki defa kontrol edilmelidir. (daha&helliip;)

9 yıl önce

Zehir Danışma Merkezleri telefonları Sağlık Bakanlığına bağlı Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü'nde Zehir Araştırmaları Müdürlüğü'nün bir bölümü olan Zehir Danışma Merkezi her gün 24 saat hizmet vermektedir. Bölümde çalışan hekim ve eczacılar hem halktan hem de hastaneden gelen başvuruları değerlendirmekte, gerekli bilgileri vermekte ve laboratuar incelemeleri yapmaktadır. Benzer biçimde hizmet veren diğer bir kuruluş ise, Hacettepe İlaç ve Zehir Bilgi Merkezi (HİZBİM)'dir....

9 yıl önce

Demir Zehirlenmesi ve belirtileri Demir Zehirlenmesi, genellikle demir içeren ilaçların çocuklarda yanlışlıkla, erişkinlerde ise intihar amacıyla alınmasıyla oluşur. (daha&helliip;)

9 yıl önce

Mantar Zehirlenmesi belirtileri ve tedavisi Mantar zehirlenmeleri yurdumuzda ölümle sonuçlanan bitki zehirlenmelerinin başında gelir. Yurdumuzda Amanita phalloides (amatoksin) ve Amanita muscarina (muskarin - zehirli çayır mantarı) türlerindeki mantar zehirlenmelerine sık rastlanır. (daha&helliip;)

9 yıl önce

Botulismus Zehirlenmesi ve belirtileri Botulismus Zehirlenmesi (Konserve Zehirlenmesi), İyi hazırlanmamış ev yemeklerinde ya da bekletilmiş yemekler de yeniden ısıtma sırasında, sıklıkla da iyi hazırlanmamış konverse halindeki gıdalarda meydana gelir. (daha&helliip;)

9 yıl önce

Karbonmonoksit Zehirlenmesi ve belirtileri Karbonmonoksit Zehirlenmesi, Genellikle kaza yada intihar sonucu görülen karbonmonoksit zehirlenmelerine sık rastlanır. Kömür ve karbonlu maddelerin tam yanmamasından, eksoz gazlarından ve ısıtmada kullanılan doğal gazlardan çevreye bol miktarda karbonmonoksit yayılır. Kapalı bir yerde yoğun miktarda karbonmonoksit solunmasıyla zehirlenme oluşur. Akut zehirlenmelerde karbonmonoksit (daha&helliip;)

9 yıl önce

Nedeni Bilinmeyen Zehirlenme Belirtileri Zehirlenme Sebepleri, Nedeni açıklanamayan belirtilerle başvuran her bireyde mutlaka zehirlenme olasılığı düşünülmelidir. Bu ilke özellikle aşağıdaki durumların varlığında geçerlidir: Uyuklama yada koma, Konvülziyonlar, Taşipne (solunumla ilgili), Taşikardi (Kalp ritm bozukluğu), Kızarıklık, Kardiyak aritmi, Hipotansiyon, Alışılmadık davranışlar, Papillada anormallikler, (daha&helliip;)

9 yıl önce

Besin Zehirlenmesi belirtileri ve tedavisi Gıda Zehirlenmesi, Yeteri kadar pişirilmemiş et, besin zehirlenmesine neden olur. Kusma,bulantı, ishal, halsizlik gibi belirtilere yol açan salmonellabakterisinin bulunması ihtimali yüksektir. Yemek hazırlamaya başlamadanönce ellerin ve araç gereçlerin sabunlu ve sıcak su ile yıkanması gerekir.çiğ haldeki kıyma ellenildiği takdirde eller ağıza götürülmemelidir. (daha&helliip;)

9 yıl önce

Bal Zehirlenmesi ve belirtileri Bal Zehirlenmeleri, Toplumda Deli Bal olarak bilinen, çoğunlukla Kuzey Anadolu Bölgesinde üretilen balların tüketilmesiyle meydana gelen zehirlenme durumudur.Yüksek duyarlılığa bağlı meydana çıkar. (daha&helliip;)

9 yıl önce

Karbondioksit Zehirlenmesi ve belirtileri Karbondioksit Zehirlenmesi, Karbondioksit oranının havada yoğun bulunduğu yerlerde solunum yapılması halinde zehirlenme etkisi vardır. (daha&helliip;)

9 yıl önce

İyod Zehirlenmesi ve tedavisi İyot Zehirlenmesi, İyot ile iyod bileşimlerinin tüketilmesi durumunda zehirlenme ve deride alerjik yönde aktiviteler ortaya çıkar. Kronik zehirlenmeler çoğunlukla tedavi niyetiyle alınan iyod bileşikleri ile gerçekleşir. (daha&helliip;)

9 yıl önce

Salisilat Zehirlenmesi (ASA) ve tedavisi Bu grup ilaçlar kanın kohsantrasyonunu değiştirir ve beyinde solunum sistemini etkilerler. İntihar amacıyla alınabileceği gibi yüksek tedavi dozlarında da görülebilir. Toksik doz; 150 mg/kg dan yüksek dozlar alındığında gözlenir. Alınmasından sonraki ilk 6 saatte 50 mg/dl den yüksek salisilat düzeyi hafif, 70 mg/dl den yüksek düzey orta şiddette, 100 mg/dl'nin üstü ise ağır zehirlenmeyi düşündürür. (daha&helliip;)

9 yıl önce

Parasetamol Zehirlenmesi ve tedavisi Parasetamol Zehirlenmesi (Asetominofen), Analjezik ve antipretik olarak yaygın kullanılır. Toksik doz 140 mg/kg. Karaciğer toksisitesi yapar. (daha&helliip;)

9 yıl önce

Barbitüratlarda Zehirlenme ve belirtisi Tedavide sedatif, hipnotik ve antikonvülsan olarak kullanılır. İlaç bağımlılığı, intihar ya da kaza sonucu zehirlenmeler oluşur. Sekobarbital ve pentobarbital gibi kısa etkili olanlar çok toksiktir. Etkileri 15 dakikada başlar, 2-3 gramlık tek doz öldürücü olabilir. Öldürücü kan düzeyi 35 g/ml üzerindedir. Fenobarbital (luminal) gibi uzun etkili olanin etkisi 3-6 saatte başlar. 5 gram ve üzerindeki dozlar öldürücüdür....

9 yıl önce

Böcek İlaçları İle Zehirlenme ve tedavisi Haşere (Böcek) İlaçları ile zehirlenmeler, Organik fosfor içeren bileşiklerdir. Asetil kolin yükselir. kolinerjik kriz yapar. Etkisi alınan ilacın dozuna göre değişir. (daha&helliip;)

9 yıl önce

Korozif Madde Zehirlenmeleri ve tedavisi Korozif etki gösteren maddeler; sülfirik asit, nitrik asit, hipoklorik asit gibi mineral asitler ve soda, potas, amonyak (amonyak zehirlenmesi), hipoklorid (çamaşır suyu) gibi kostik alkalilerdir. (daha&helliip;)

9 yıl önce

Kurşun Zehirlenmesi belirtileri ve tedavisi Ağır Metal Zehirlenmelerinden Akut kurşun zehirlenmesi nadirdir. Buharların solunmasıyla oluşur. Absorbe olan kurşunun öldürücü dozu 0,5 g. Kanda 50 mg/dl üzeri akut zehirlenmeyi gösterir. (daha&helliip;)

9 yıl önce

Bakır Zehirlenmesi Belirti ve Bulgular Bakır Zehirlenmesi, Bakır oksit karbonat ve sülfat halinde endüstride sık olarak kullanılır. Bağlarda ve bahçelerde bakır sülfat fungusit olarak kullanılır. Ayrıca iyi kalaylanmamış bakır kaplarda asitli yiyeceklerin yenilmesi, yemeğe geçen bakır tuzları ile zehirlenme oluşabilir. 10 g bakır sülfatın alınması öldürücü olabilir. (daha&helliip;)

Yukarı Çık