ŞİİR BİLGİSİ

ŞİİR BİLGİSİ

1. Dudağında yangın varmış dediler
Ta ezelden yayan koşarak geldim.
Alev yanaklara sarmış dediler
Sevda seli oldum, taşarak geldim.
Bu dörtlükte, aşağıdakilerden hangisi için bir örnek yoktur?
A) Redif
B) Yarım uyak
C) Tam uyak
D) Zengin uyak
E) Çapraz uyak

2. Bir akşam mehtabı getiren bana
Bahçe kapısını açan bir eldi.
Gözlerim sevinçle baktı o yana
Yıldızlar içinde kadınım geldi.
Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisini örneklemeye uygundur?

A) Lirik şiir
B) Epik şiir
C) Didaktik şiir
D) Satirik şiir
E) Dramatik şiir

3. Sevdalı akşamlar tekin değildir
Pek dolaşma gönül viranesinde
Bu dizelerle,
I. Boyun eğildir
II. Gururlu güneşler
III. Aşkın efsanesinde
IV. Şaka yoktur

sözlerinin tümü kullanılarak “çapraz uyak” düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istenirse, son iki dize aşağıdakilerden hangisinde verilenlerle oluşturulur?

A) IV – III – I – II
B) II – IV – I – III
C) II – I – IV – III
D) IV – III – II – I
E) I – II – III – IV

4. – Opera için yazılan manzum eserlerde görülür.
– Acıklı ve korkunç bir olayı anlatır.
– Anlattığı, insanın gözünün önünde tiyatro gibi canlanır.
Yukarıda özellikleri verilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lirik
B) Epik
C) Satirik
D) Dramatik
E) Pastoral

5. Aşağıdakilerden hangisinde “yarım uyak” vardır?

A) Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı
Bir dakika araba yerinde durakladı
B) Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı
Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı
C) Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi
Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi
D) Bizden evvel buraya inen üç, dört arkadaş
Kurmuştular tutuşan ocağa karşı bağdaş
E) Yaylımız tüketirken yoları aynı hızla
Savrulmaya başladı karlar etrafımızda

6. Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince
Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince
Bu dizelerde, aşağıdaki uyak türlerinden hangisi örneklendirilmiştir?
A) Zengin uyak
B) Yarım uyak
C) Tam uyak
D) Cinaslı uyak
E) Çapraz uyak

7. Gevherî der işler hata
Katırlar baskındır ata
Olur olmaz maslahata
Çocuklar karışır oldu.
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Epik
B) Lirik
C) Satirik
D) Pastoral
E) Didaktik

8. Sevgilim güvenme güzelliğine
Senin de saçların tarumar olur.
Bu iki dizeden, şiirin bütünüyle ilgili özel­liklerin hangisi kesin olarak belirlenebilir?
A) Yazıldığı dönem
B) Nazım çeşidi
C) Konusu
D) Uyak örgüsü
E) Ölçüsü

9. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif yoktur?

A) O gün gelsin neşemiz tazelensin de gör
Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör
B) Bahar gelince yine karşı dağlara
Bülbül figan eder iner bağlara
C) Başka şeyler de vardı, ekmek gibi, su gibi
Gülüşler öpüşler ne bileyim hepsi
D) Bu gece tek başıma karanlıktayım
Affet beni biraz kalbimi dinleyeceğim
E) Durup dinlenmeden akan bir ırmakla
Ne güzel bir orman dolusu yeşil yaprakla

10. Dumanlıdır Aladağ’ın alanı
Ortasında sarı çiçek savranı
Yiğit durağı da aslan yatağı
Dilberleri hep de böyle ola mı?
Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Düz uyak düzeni kullanılmıştır.
B) I. ve II. dizelerde tam uyak vardır.
C) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
D) Dört dizede de redif kullanılmıştır.
E) Halk edebiyatı şiir örneğidir.

11. Sahipsize kimse bakmaz
Tarlasına suyu akmaz
Kız evladı ocak yakmaz
O da bir gün ele gider.
Bu dörtlüğün uyak dizilişi (örgüsü) ve türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düz – Yarım uyak
B) Düz – Tam uyak
C) Çapraz – Tam uyak
D) Çapraz – Zengin uyak
E) Düz – Zengin uyak

12. Bir gün bile anmaz bizi andıklarımız
Er geç unutur sevgili sandıklarımız
En sonra kül olduk bu büyük yangında
Boşmuş tutuşup kor gibi yandıklarımız.
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Satirik
B) Epik
C) Lirik
D) Pastoral
E) Dramatik

CEVAPLAR

1 D
2 A
3 C
4 D
5 E
6 A
7 C
8 E
9 C
10 D
11 B
12 A

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık