ŞİİR BİLGİSİ – 3

ŞİİR BİLGİSİ – 3

1. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler

Şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler

Şimdi bana yeniden ister misin deseler

Tek bir söz bile söylemeye hakkım yok.

Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Tekrir sanatına yer verilmiştir.

B) Hem ünlü düşmesi, hem ünsüz yumu­şamasına uğramış bir sözcük vardır.

C) Redif kullanılmıştır.

D) Kafiye düzeni “aaab” şeklindedir.

E) Didaktik şiir özeliği göstermektedir.

2. Antik Yunan’da söz anlamına gelen ’tan türeyen , “ ” karşılığına denk gelir. Bu türe günümüzde ise denilmektedir.

Bu parçadaki bilgi yanlışlığının giderilmesi için altı çizili yerlerden hangisinde bir değişiklik yapılmalıdır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

3. Dağlar dağladı beni

Gören ağladı beni

Bana zincir kâr etmez

Zülfün bağladı beni

Bu dörtlüğün I. ve IV. dizesinde görülen uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yarım uyak B) Tam uyak

C) Zengin uyak D) Cinaslı uyak

E) Tunç uyak

4. I. Şiirlerde kahramanlık duygusu ağır basar.

II. Gerçeğe yakınlığa önem verilir.

III. Hayatın acıklı ve korkunç yönlerini ele alır.

IV. Doğal ve yapay destanlar bu şiirin örneklerindendir.

Yukarıdaki özellikleri taşıyan şiir türleri aşa­ğıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Lirik, epik B) Satirik, dramatik

C) Epik, dramatik D) Pastoral, lirik

E) Didaktik, satirik

5. Denizlerden

Esen bu ince hava saçlarınla eğlensin.

Bilsen

Melâl-i hasret ü gurbetle ufk-ı Şâma bakan

Bu gözlerinle, bu hüznünle sen ne dilbersin!

Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Satirik şiir B) Didaktik şiir

C) Dramatik şiir D) Pastoral şiir

E) Lirik şiir

6. Aşağıdaki dizelerden hangisi lirik bir şiirden alınmamıştır?

A) Ben mezarda sırdaş olur beklerim

Toprağında bir taş olur beklerim

B) Onları deviren biziz toprağa

Biz attık onları böyle ayağa

C) Yapsalar kemiğim tarak

Yar zülfünün tellerine

D) Sen gittin yaslara büründü cihan

Soluyor dallarda gül dertli dertli

E) Deniz, ona çok sevdiğimi söyle

Bir gün gelir de kıyına böyle durursa

7. Gönül gurbet ele varma

Ya gelinir ya gelinmez

Her dilbere meyil verme

Ya sevilir ya sevilmez

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Lirik şiir özelliği taşır.

B) Çapraz kafiye örgüsü vardır.

C) Koşma nazım şekliyle yazılmıştır.

D) Halk söyleyişlerinden yararlanılmıştır.

E) Redif kullanılmıştır.

[tab:2.Sayfa]

8. Eğer benim ile gitmek dilersen

Eğlen güzel, yaz olsun da gidelim.

Bizim iller kıraçlıdır, aşılmaz

Yollar çamur, kurusun da gidelim.

Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 11’li hece ölçüsüyle ve 6 + 5 durakla yazılmıştır.

B) Koşma nazım şekliyle yazılmıştır.

C) Kelime ve ek halinde redifler vardır.

D) Pastoral şiir özelliği gösterir.

E) Halk söyleyişlerine yer verilmiştir.

9. Ben bir Türk’üm; dinim, cinsim uludur.

Sinem, özüm ateş ile doludur.

İnsan olan vatanının kuludur.

Türk evladı evde durmaz, gideriz…

Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden han­gisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Epik B) Lirik

C) Didaktik D) Satirik

E) Pastoral

10. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde aynı konuları işleyen şiir türleri bir arada verilmiştir?

A) Koşma – sagu – pastoral

B) Lirik – mersiye – mani

C) Satir – taşlama – hicviye

D) Sav – türkü – taşlama

E) Gazel – ağıt – ilahi

11. Dostluk ve vefa bugün birer boş sözdür,

Geçmişten arta kalma bir hoş sözdür.

Lakin yine de sen, kendine saygın varsa,

Söz verdiğin an tutmak için koş, sözdür.

Bu dörtlükte ağır basan şiir türleri aşağıda­kilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Lirik, epik B) Satirik, didaktik

C) Didaktik, lirik D) Epik, satirik

E) Dramatik, didaktik

12. Sende açsam da gözümü

Yoktu bu aşkın çözümü

Zaman avutur gönlümü

Hasretine de alışırım

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ünlü düşmesine uğramış sözcük vardır.

B) “mü” sesleriyle redif yapılmıştır.

C) Lirik şiir özelliği gösterir.

D) “aaab” şeklinde kafiyelenmiştir.

E) İlk iki dize bir cümledir.

CEVAPLAR
1 E
2 C
3 B
4 C
5 E
6 B
7 C
8 D
9 A
10 C
11 B
12 B

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık