ŞİİR BİLGİSİ – 5

ŞİİR BİLGİSİ – 5

1. Bana nispet çıkmış yolun üstüne

Samur kürk giyinmiş alın üstüne

Taramış saçların belin üstüne

Bir elma yanaklı sim gerdanlıdır

Yukarıdaki dörtlük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Benzetmelerden yararlanılmıştır.

B) Hecenin 11’li kalıbıyla yazılmıştır.

C) Kelime halinde redif kullanılmıştır.

D) Zengin uyak kullanılmıştır.

E) Beş yerde ulama yapılmıştır.

2. Aşağıdakilerden hangisinde redif kullanılmamıştır?

A) Elindeki kınası soldu mu ola

Evde kaynatası duydu mu ola

B) Sabah olsun tan yeri ışısın

Çiğ düşünce gül goncalar üşüsün

C) Ne yaman bahçeli güllü goncalı

Sinemi vurdu bir kirpiği kancalı

D) Altı kardeş idik bindirdik ata

Kızılırmak’a varınca oldu bir hata

E) Çek deveci develerin yokuşa

Deli oldum o sendeki bakışa

3. Yeşil ördek gibi daldım göllere

Sen düşürdün beni dilden dillere

Başım alıp gidem gurbet illere

Ne sen beni unut ne de ben seni

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Düz uyak örgüsü kullanılmıştır.

B) Halk edebiyatı söyleyiş özelliklerine sahiptir.

C) Tam kafiye kullanılmıştır.

D) 11’li hece ölçüsüyle söylenmiştir.

E) İsim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç ve fiil türünden sözcükler vardır.

4. Çınlasın çağrılarla çın çın da çın

Çağ yıkarmış kaçın bulutlar kaçın

Bu dizelerde görülen uyak türü aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Yarım uyak

B) Tam uyak

C) Tunç uyak

D) Cinaslı uyak

E) Sarma uyak

5. Bir münasip dostum olsa sırrım açar idim

Harc edüp eldeki varım cümleden geçer idim

Tuti dilin agu verse nûş edip içer idim

Aşıklara ölüm gelmez tatlıdır ballar gibi

Yukarıdaki dörtlük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Örüşük uyak düzenine sahiptir.

B) “–ar idim”lerle redif yapılmıştır.

C) Divan edebiyatı söyleyiş özellikleri vardır.

D) Yarım uyak kullanılmıştır.

E) Ulama yapılmıştır.

6. Ruhumu bir çarmıha kendi elimle gerdim

Bir nebi ıstırabı kanıyor her yerimde

Yukarıdaki dizelerde,

I. Yakıyor gözlerimde

II. Aldığım her nefesi

III. Ölüm siyah bir tütsü

IV. Son nefes gibi verdim

bu parçalar kullanılarak sarmal uyak düzeni oluşturulmak istense son iki dizenin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olur?

A) III – I / IV – II B) II – IV / III – I

C) IV – II / I – III D) III – I / II – IV

E) I – III / IV – II

7. Tuna’yı görmedim fakat tanırım

Bir umut önünde koştuğum zaman

Geçmişi anarak coştuğum zaman

Kendimi Budin’in beyi sanırım.

Yukarıdaki dörtlüğün hem uyak düzeni, hem de 1. ile 4., 2. ile 3. dizelerin kendi ara­larındaki uyak yapısını gösteren diziliş, aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Sarma – yarım – tunç

B) Sarma – zengin – tam

C) Çapraz – zengin – yarım

D) Çapraz – tunç – tam

E) Sarma – tunç – yarım

[tab:2.Sayfa]

8. “Altın buğdayı tarlalarımızın,

Seni bağrımızdan eker, biçeriz;

Acılar kardeşin, gözyaşı kızın,

…”

Ölçü, uyak, konu ve dil gibi özellikler de göz önünde tutulursa, dörtlüğün son dizesi aşağıdakilerden hangisi olur?

A) Birleşirse doğacak uygarlığımız.

B) Durmadan akan yaşı sileriz.

C) Bir kazma ile bir kürek, bir de çapamız.

D) Zengin parıltınla dolar gecemiz.

E) Türkçe’den güzeli yok budur hecemiz.

9. Cana an vermeyenin ne canı var

Can verenin adı ile sanı var

Bu dizelerin şiirin bütünü ile ilgili özellik­lerden hangisi kesin olarak bilinebilir?

A) Konusu

B) Ölçüsü

C) Yazıldığı dönem

D) Nazım birimi

E) Kafiye örgüsü

10. Hülya serinleşen köyü her an morartıyor

Sessiz gelen, saat başı sürdükçe artıyor.

Yukarıdaki ikiliğin uyağı ve redifi aşağıdaki­lerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Tunç uyak, –yor; redif

B) Yarım uyak, –rtyor; redif

C) Zengin uyak, –ıyor; redif

D) Tam uyak, –tıyor; redif

E) Uyak yok, –artıyor; redif

11. Ayırma gözlerini gözlerimden bu akşam

Böyle saatlerce bak, asırlarca bak

Gözlerine yavaşça yavaşça doldu akşam

Göklerin ateşini kalbime boşaltarak

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) “–ak” sesleriyle tam uyak yapılmıştır.

B) “–u” sesiyle yarım uyak yapılmıştır.

C) Ulama yapılmamıştır.

D) Çapraz uyak örgüsü vardır.

E) Kelime halinde redif vardır.

12. Kişilerin ya da toplumun kötülüklerini, kusurlarını, gülünçlüklerini, alaylı bir dille eleştiren şiirlere …; bilim, sanat, felsefe, ahlak gibi konularda öğretici olmayı amaçlayan şiirlere …; duygu ve düşünceleri coşkulu bir dille anlatan şiirlere … denir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) didaktik şiir, epik şiir, lirik şiir

B) dramatik şiir, didaktik şiir, pastoral şiir

C) satirik şiir, dramatik şiir, epik şiir

D) satirik şiir, didaktik şiir, lirik şiir

E) dramatik şiir, lirik şiir, pastoral şiir

CEVAPLAR
1 D
2 D
3 C
4 C
5 A
6 D
7 B
8 D
9 C
10 C
11 C
12 D

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık