sipraktin kilo aldırırmı,sipraktin şurup yan etkileri

kilo aldırırmı, şurup yan etkileri

SİPRAKTİN ŞURUP FORMÜLÜ

Her bir ölçek (5 mL); 2 mg siproheptadin hidroklorür, şeker, sodyum sakkarin, metilparaben, propilparaben, nane esansı, etanol ve kinolin sarısı (E104) içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Siproheptadin hidroklorür, antikolinerjik ve sedatif etkilere sahip, antihistaminik ve antiseratonerjik bir ilaçtır. Seratonin ve histamin ile reseptör yerleri için yarışmaya girerek etkisini gösterir.

Farmakokinetik özellikler

Oral yolla alımını takiben gastrointestinal kanaldan emildikten sonra tamamen metabolize olur. Metabolitleri başlıca idrarda konjugatları halinde ve ayrıca feçesle de itrah edilir.

2 mg siproheptadin hidroklorür, normal kişilere tek oral doz halinde verildikten sonra, %2-20 kadarı dışkıyla atılır. Bunun sadece %34 kadarı değişmemiş halde olup, verilen dozun %5.7’sinden azına tekabül eder.

Verilen dozun en az %40’ı idrarla atılır. İdrarda saptanan başlıca metabolit siproheptadinin kuarterner amonyum glukuronit konjugatıdır. Eliminasyon, böbrek yetmezliğinde azalır.

ENDİKASYONLARI

SİPRAKTİN Şurup’un endike olduğu durumlar:

• Perenniyal ve mevsimsel alerjik rinit
• Vazomotor rinit
• Solunum yoluyla alınan veya yiyeceklere bağlı alerjik konjonktivit
• Anjioödem ve ürtikerin hafif, komplike olmayan alerjik cilt döküntüleri
• Kan veya plazma alımına bağlı alerjik reaksiyonların düzeltilmesinde
• Soğuk ürtikeri
• Dermatografizm
• Anaflaktik reaksiyonların tedavisinde akut şikayetler kontrol altına alındıktan sonra epinefrin ve diğer standart ölçümlere yardımcı olarak

sipraktin şurupKONTRENDİKASYONLARI

SİPRAKTİN Şurup, yeni doğmuş veya prematüre bebeklerde kullanılmamalıdır. Antihista- miniklerin çocuklar için genelde ve özellikle yeni doğanlar ile prematürelerde yüksek riskleri olduğu için, antihistamin tedavisi emziren annelerde kontrendikedir.

Siproheptadine veya benzer kimyasal yapıda olan ilaçlara aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir: Monoamino oksidaz inhibitör tedavisi görenlerde, dar-açı glokomu olanlarda, peptik ülser stenozunda, semptomatik prostat hipertrofisinde, mesane tıkanıklığı mevcudiyetinde, pilor tıkanıklığında, alt solunum yolu hastalıklarında (astım dahil), yaşlı ve düşkün hastalarda kullanılmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER

Antihistaminiklerin aşırı dozları özellikle bebeklerde ve çocuklarda halüsinasyonlara, santral sinir sistemi depresyonuna, konvülsiyonlara ve ölüme neden olabilir. Antihistaminikler zihni uyanıklığı bozabilirler; tam tersine, özellikle küçük çocuklarda bazen eksitasyon meydana getirebilirler.

SİPRAKTİN Şurup kullanıldığı sürece araç kullanma veya makinayla çalışma gibi zihni uyanıklığın gerektiği hallerden kaçınılmalıdır.

Antihistaminikler daha ziyade yaşlı hastalarda uyuklama, sedasyon ve hipotansiyon meydana getirirler.

Siproheptadinin atropin benzeri bir etkisi olduğundan, geçmişinde bronşiyal astımı olan, göz içi basıncı artmış olan, hipertiroidi bulunan, kardiyovasküler hastalığı olan ve hipertansiyonlu hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

İki yaşından küçük çocuklarda güvenli kullanımı ispatlanmamıştır.

HAMİLELERDE VE EMZİREN ANNELERDE KULLANIMI

(Hamilelik kategorisi B):

Bugüne kadar hiçbir teratojenik etkisi görülmemekle birlikte, hamilelerde sadece çok gerekli olduğunda kullanılmalıdır.

Siproheptadinin sütle atılıp atılmadığı bilinmediğinden, emziren annelerde emzirmeye son verilmesi veya ilacın kesilmesi önerilir.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

Antihistaminik kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan yan etkiler şunlardır:

Santral sinir sisteminde: Sedasyon ve uyku hali (çoğunlukla geçici), sersemlik, koordinasyon bozukluğu, konfüzyon, huzursuzluk, eksitasyon, sinirlilik, titreme, uykusuzluk, nevrit, konvülsiyonlar, efori, halüsinasyonlar, histeri, baygınlık.

Ciltte: Döküntü ve ödemin alerjik tezahürleri, aşırı terleme, ürtiker, fotosensivite.

Özel Duyularda: Akut labirintitis, görüntü bozukluğu, çift görme, baş dönmesi, kulak çınlaması.

Kardiyovasküler sistemde: Hipotansiyon, çarpıntı, taşikardi, ekstrasistoller, anaflaktik şok.

Hematolojik: Hemolitik anemi, lökopeni, agranülositoz, trombositopeni.

Sindirim sisteminde: Ağız kuruluğu, epigastrik sıkıntı, anoreksi, mide bulantısı, kusma, diyare, kabızlık.

Ürogenital sistemde: İdrar sıklığında değişme, idrar etme güçlüğü, idrar tutulması, erken aybaşı hali.

Solunum sisteminde: Burun ve boğaz kuruluğu, bronşiyal salgılamanın koyulaşması, göğüs sıkışması ve nefes darlığı

Diğerleri: Halsizlik, titreme, baş ağrısı.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ

MAO inhibitörleri antihistaminiklerin antikolinerjik etkilerini uzatır ve şiddetlendirirler.

Antihistaminikler, alkol ve diğer SSS depresanlarının örneğin hipnotikler, sedatifler, trankilizanlar ve antianksiyete ilaçlarının etkilerini artırabilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Doz, hastanın ihtiyacı ve cevabına göre ayarlanmalıdır.

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;

Çocuklarda: Çocuklardaki toplam günlük doz yaklaşık olarak 0.25 mg/kg/gün üzerinden hesaplanabilir.

2 ila 6 yaş arası: Mutad doz günde 2 ila 3 kez 2 mg (1 ölçek)’dır. Bu doz gerekirse hastanın yaşına ve cevabına göre yeniden ayarlanabilir. Günlük doz 12 mg’ı geçmemelidir.

7 ila 14 yaş arası: Mutad doz günde 2 ila 3 kez 4 mg (2 ölçek)’dır. Bu doz gerekirse hastanın yaşına ve cevabına göre yeniden ayarlanabilir. Günlük doz 16 mg’ı geçmemelidir.

Erişkinlerde: Erişkinlerde günlük doz 0.5 mg/kg/gün’ü geçmemelidir.

Terapötik sınırlar 4 ila 20 mg arasındadır; hastaların büyük çoğunluğu günde 12 ila 16 mg’a ihtiyaç duyarlar. Bazı özel hastalar uygun bir tedavi için 32 mg’a dahi ihtiyaç duyabilir. Günde 3 defa 4 mg (2 ölçek)’lık bir dozla başlanması ve daha sonra hastanın ağırlığına ve cevabına göre dozun ayarlanması önerilmektedir.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ

Antihistaminiklerin aşırı doz reaksiyonları santral sinir sistemi depresyonundan, özellikle çocuklarda stimülasyona kadar değişebilir. Aynı zamanda atropin benzeri belirti ve semptomların (ağız kuruluğu, sabit ve genişlemiş pupilla, kızarma vs) yanısıra gastrointestinal semptomlar da ortaya çıkabilir.

Eğer kusma kendiliğinden olmazsa hasta kusturulmaya çalışılmalıdır. Bu en iyi şekilde önce bir bardak su verip ardından kusturularak yapılır. Özellikle çocuk ve bebeklerde aspirasyona karşı gerekli önlemler alınmalıdır. Barsakları hızlı boşaltabilmek için kullanılacak tuzlu katartikler de yararlıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI

30°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

  1. Avatar ferhan dedi ki:

    ben özellikle kilo almak için yazdırdım doktora umarım faydasını görürüm..

  2. Avatar Rena dedi ki:

    Boyle şeyleri eczaneye sorsanız daha makbule geçer ki sakinleştirici niyetinede kullanilir damarları genislettigi icin istahi acar ve kilo aldirir ve kezsinlikle sakinlestiricidirl

  3. Avatar Engin dedi ki:

    Bu şurup ne ise yariyor bilgi vere bilir misiniz

Yorum Yaz

Yukarı Çık