SÜMERLER HAKKINDA BİLGİ,SÜMERLER TARİHİ HAKKINDA BİLGİ

HAKKINDA BİLGİ, TARİHİ HAKKINDA BİLGİ

İ.Ö. 4. binyılın ikinci yarısından 2. binyılın başlarına kadar Aşağı ’da yaşamış bir . Sümerler, Aşağı ’nın yerli halkı değildir.

Mezopotamya’ya ne zaman ve nereden geldikleri kesin olarak bilinememektedir. Kimi araştırmacılara göre deniz, kimi araştırmacılara göre karayoluyla geldiler.

Üzerinde birleşilen tek noktaysa onların doğudan gelmiş bir kavim olduklarıdır. Geliş tarihleri de İ.Ö. 3500-3300 olarak tahmin edilmektedir. Sümerler Mezopotamya’da başlıcaları Ur, , , , vb. olan kent devletleri kurdular.

Bunların her biri hem siyasî hem dinî lider olan bir kral (lugal) ya da prens (ensi) tarafından yönetilirdi. Her kentin bir koruyucu tanrısı vardı. Sümer dininin üç baştanrısıysa , ve Toprak Tanrısı Enkin’di.

Enkin aynı zamanda Sümer kavminin koruyucusuydu. Kent devletleri sürekli olarak birbirleriyle mücadele ettiler. İ.Ö. 2350 dolayında Akad Kralı Sargon, Sümerler’in ülkesini istilâ ederek onları egemenliği altına aldı.

Ancak Akadlar Sümer uygarlığını büyük ölçüde benimsediler ve böylece bir Akad-Sümer Krallığı ortaya çıkmış oldu. ’nın Gutiler tarafından yıkılması üzerine Sümerler yeniden bağımsızlıklarını kazandılar (İ.Ö. 2030 dolayları).

Bu dönemde hüküm süren II. ve III. Ur sülâleleri Sümerlere parlak bir devir yaşattılar. Sümer kentleri İ.Ö. 1900-1800’lerde Amurruların ve Kenanların akınları sonucu yavaş yavaş ortadan kalktı. Sümerler Mezopotamya’da hiçbir zaman güçlü bir devlet kuramadılar.

Topraklarını da fazla genişletemediler. Oysa yarattıkları uygarlığın etkileri yalnızca İlk Çağ Ön Asya halklarını etkilemekle kalmadı, Anadolu, Suriye-Filistin ve Mısır üzerinden Batı’ya yayılarak günümüze kadar ulaştı.

Dönemlerinin en uygar kavimlerinden biri olan Sümerler daha Mezopotamya’ya göçtükleri yıllarda maden işlemeyi, çanak-çömlek yapmayı biliyorlardı. Kanallar açarak bataklık olan toprağı kuruttular. Setler yapıp ırmakların taşmasını önlemeye çalıştılar.

Yaygın bir sulama sistemi kurdular. Buğday ve çeşitli tahıllar, hurma, zeytin vb. yetiştirdiler. Zeytinden zeytinyağı elde ettiler. Besledikleri hayvanların yünlerinden kumaş dokudular. Gereksinim duydukları kereste, değerli taşlar, mermer gibi ülkelerinde bulunmayan maddeleri dışarıdan getirttiler. Bu nedenle ticaret çok gelişti.

Sümerlerin ticaret ve toplum hayatını düzenlemek için koydukları yasalar sonraları öbür İlk Çağ kavimlerince de kullanıldı. Mimarîde kubbe ve kemeri ilk kullananlar da onlardır.

Yapılarını güneşte kurutulmuş tuğladan yaptılar. Kentleri belli bir plâna göre kurulmuştu. “Ziggurat” adı verilen çok katlı piramitleri mimarlık alanındaki gelişmişliklerinin ilginç bir örneğidir. Dünyanın ilk yazısı İ.Ö. 3100’lerde bulunan Sümer çiviyazısıdır.

Böylece Sümerler aynı zamanda tarih çağını başlatan kavim oldular. Bu yazı ve Sümer dili, Sümerlerin ortadan kalkışından sonra da yaşamaya devam etti. Orta Çağ’da Lâtincenin Avrupa’daki klasik bir dil olması gibi İlk Çağ’da da Sümerce bütün halklar tarafından klasik bir dil olarak benimsenip kullanıldı. Sümerler ayrıca yılın 360 gün olarak gösterildiği bir de takvim yapmışlardı.

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

SÜMERLER HAKKINDA BİLGİ,SÜMERLER TARİHİ HAKKINDA BİLGİ Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık