"ne degildir" ile Etiketlenen Konular

8 yıl önce

METAL Yoğunluğu yüksek, parlak, kolay işlenip tel ve levha hâline getirilebilen, ısıyı ve elektriği iyi ileten, elektriksel iletkenliği sıcaklıkla birlikte azalan element. Elementlerin yaklaşık %75'i metaldir. Bunların % 85'i doğada bulunur. Geri kalanlar yapay olarak bulunmuşlardır. İnsanlar tarafından bulunan ilk metaller, doğada yaygın olan metallerden çok, kimyasal bakımdan aktif olmayan ve doğada serbest, yani elementel hâlde bulunan altın,...

8 yıl önce

METABOLİZMA Besinlerin vücutta çeşitli değişikliklere uğramasını kapsayan karmaşık süreçlerin tümü; yadımlama. Yediğimiz gıdaların, vücudumuzda enzimler yardımıyla türlü şekillere ayrılarak parçalanması, bunlardan faydalanmamız, kalan artıkların dışarıya atılması birer metabolizma işidir. Metabolizma çalışmaları, sindirim ve hareket sırasında artar, dinlenirken azalır. Vücut, tam dinlenme hâlindeyken de besin tüketmeye devam eder. (daha&helliip;)

8 yıl önce

MEŞRUTİYET I Osmanlı İmparatorluğu'nda devletin yapısında ve yönetiminde batılı anlamda gerekli düzenlemeleri yapma amacıyla başlatılan yeni yönetim düzeni (23 Aralık 1876-13 Şubat 1878) Sultan Abdülaziz döneminde Avrupa ülkelerinin ürettikleri malların Osmanlı sınırları içine girmesi ve yerli ürünlerin onlarla rekabet edememesi üzerine Osmanlı ekonomisi oldukça bozuldu ve Avrupa'dan çok yüklü borçlar alınmaya başlandı. Ancak bu borçların faizlerinin artması...

8 yıl önce

MESUDİYE Ordu iline bağlı ilçe ve bu ilçenin merkezi olan kasaba. İlçe toprakları Melet Suyu çevresindeki düzlüklerle bunları doğudan kuşatan Karagöl Dağları'nı kaplar. Kasaba, Melet Suyu'nun üç kolunun birleştiği yere yakındır. Dağları ormanlıktır. Ekonomi tarım, hayvancılık ve el sanatlarına (özellikle değirmentaşı yapımı) dayanır. Ordu-Sıvas yolu üzerinde olan kasabanın il merkezine uzaklığı 136 km, yüksekliği 1.250 m., yüzölçümü 1.180 km2, ilçe...

8 yıl önce

Pellegra Nedir? Tehlikeli hastalıklardan biri. Derideki belirtilerle kendini gösterir. Derinin açık bölümlerinde kızıl lekeler belirir, bir süre sonra mide ve sinir bozuklukları başlar ve tedavisi sağlanmazsa, deliliği ve zayıflamakla ölüme yol açan tehlikeli bir hastalık olma özelliğini kazanır. Genel olarak mısırla beslenmekten ileri gelen bir vitamin noksanlığı hastalığıdır.

8 yıl önce

Akreditif Nedir?Nerelerde Kullanılır? Bankacılık işlerinde kullanılan bir terim. Yabancı memleketlerden memleketimize mal getirmek isteyen tüccarlar, bu malların karşılığını Türkiye`deki bir banka vasıtasıyla yabancı tüccarın bulunduğu memleketteki herhangi bir bankaya kredi açtırmak, Türk parası karşılığında o yabancı tüccarın memleketinin parasını vermek zorundadır. İşte Türkiye`deki bir bankanın yabancı bir bankaya kredi açılması için yaptığı bu işleme akreditif denir. Bu olay, 1931 yılından beri Ticaret...

8 yıl önce

Altın esası Nedir? Kâğıt paranın, tespit edilen bir altın ağırlığına göre değişimini düşünen para sistemi. Bir memleketin altın sistemine tâbi olduğu söylenince, şu üç prensipten biri anlaşılır: 1 - O memleketin Merkez Bankaları kâğıt parayı altın olarak karşılayacak ve ödeyecek durumdadır. Altın alım satımını da tespit edilmiş fiyat üzerinden, kanunî olarak yapmağa mecburdur. (Bu esas 1941 yılından önce Birleşik Kraliyette mevcuttu.)...

8 yıl önce

Benelux Nedir?Ne Demektir? Belçika Hollanda ve Luxemburg devletleri arasındaki gümrük birliği. Bu sözleşme ikinci Dünya Savaşının devam ettiği yıllarda (15 Eylül 1944) ilgili devletlerin Londrada bulunan milli hükümetleri tarafından imzalanmış ve 1 Ocak 1948 den itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşmeye göre üç memleket bir birinden gelen mallardan gümrük bedeli almadıkları gibi başka memleketlerden gelen mallardan da aynı gümrük bedeli alırlar. Birlik üyeleri...

8 yıl önce

Ciro Nedir?Neler ciro Edilir? Bir ticarî senedin alacaklı tarafından başkasına devredilmesi ve bu senedin arkasına bu yolda yazılıp imza edilmesi. Ciro, emre tanzim edilen her türlü senetlerde yapılabilir. Bunlar, poliçe, çek gibi para senetleri olabileceği gibi makbuz senedi gibi emtia senedi de olabilir. Ciro, senet emrine tanzim edilen kimse tarafından, herhangi bir şahsa yapılabilir. Bu da senedin arkasına, senet sahibinin başkasına...

8 yıl önce

Değer ölçüleri Nedir?Neye Denir? Alınan ve satılan şeylerin değerin ölçmek için kullanılan ölçülere değer ölçütleri denir. Bugün biz, aldığımız ve sattığımız her şeyin değerini para ile ölçeriz. Aldığımız bir ekmeğin, bir elbisenin, bir çantanın, bir ayakkabının de geri ,kaça alınıp satılabileceği hep para ile ölçülür. Para, topluluk halinde yaşayan insanların.alışverişlerde kullanabilmek için ortaya çıkardıkları önemli bir buluş tur. ilkel insanlar yaptıkları çeşit...

8 yıl önce

Şirket Nedir?Şirketler Kaça Ayrılır? Herhangi bir ticari işlem yapabilmek için, birden çok kimsenin sermayelerini ve çalışmalarını, bazen yalnız sermayelerini birleştirmeleri sonucu meydana gelen birliklere verilen ad. Ticaret hayatında yapılan işlemlerin çoğalması işlerin büyümesi, sermayenin de çoğaltılması gerekliliğini yaratmıştır. Sermayenin yapılacak büyük işlerin istediği kadar arttırılmasına, çoklukla bir kişinin sermaye gücü yetmez. Bu sebeple, çeşitli büyük ticaret işlerinin yapılabilmesi için, sermaye yatırımında bulunacak kimselerin,...

8 yıl önce

Darülbedayi Ne demektir? İstanbul şehir tiyatrosunun eski adı. 1914 yılında İstanbul Şehremini bulunan Cemil Paşa, belediye genel meclisine, şehirde bir konservatuar kurulması için teklifte bulunmuş, müzik ve tiyatro kollarında çalışacak olan ve Darülbedayi adı ile anılan ilk konservatuar böylece kurulmuştur. Darülbedayi, ilk temsillerine 20 Ocak 1916 tarihinde başlamıştır. Türk tiyatro tarihinde ad bırakmış olan Ertuğrul Muhsin, Behzat Butak, Muvahhit Raşit Rıza,...

8 yıl önce

Mimik Nedir? Tiyatro, Bale, konuşma sanatlarında duyguları, düşünceleri yüzdeki değişikliklerle anlatma. Özellikle Tiyatro okullarında başlı başına bir ders konusu olarak incelenir. Mimik, Tiyatro alanında, özellikle son yüz yıllarda büyük önem kazanmıştır. Tiyatro sanatçıları yüz ifadesine, oyun oynanan salonların, klâsik Yunan tiyatrosundan farklı olmasından sonra daha çok önem vermişlerdir. Bu arada yalnız mimikle ve vücut hareketleri ile bir konuyu anlatan tiyatro oyunları da...

8 yıl önce

16 yıl önceki Alçakca Katliamın Şahitlerinin itirafları 16 yıl önce Bingöl'de 33 askerimzin alçakca bir saldırı ile şehit edilmesiyle ilgili bilinmeyenler, katliamın canlı şahitlerinin ifadeleriyle gün yüzüne çıktı. Şehit askerleri kurtarmak için teröristlerle mücadele eden 85 yaşındaki Zülfiye Çalbay, kanlı saldırıyı anlattı. Teröristler Bingöl-Elazığ karayolu üzerinde bulunan Mendo Deresi mevkiinde kamyonla yolu keserek Malatya'dan Bingöl'e gelen silahsız ve savunmasız (daha&helliip;)

8 yıl önce

Sincan hakimi Osman Kaçmaz Yine iş başında pes yani artık.. Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmazın hedefinde bu sefer (MİT) var Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığındaki (TİB) ikinci inceleme öncesinde ''emir ve talimat içeren isteklerde bulunarak, yargı görevini yapanı etkileme ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs'' suçlarını işledikleri gerekçesiyle (daha&helliip;)

8 yıl önce

Doğada Kaldığınızda hayat kurtaran 5 teknolojik ürün Açık hava macerasına atılmadan önce ilk düşüneceğiniz konu güvende ve rahat olup olmayacağınızdır. Ormanda kamp kurmaya, dağda yürüyüş yapmaya meraklı mısınız? Ancak, bunları yaparken karşılaşabileceğiniz tehlikeleri de göz önünde bulundurmalısınız. Kamp geziniz hayatınızı tehdit eden bir kabusa dönüştüğünde hayatta kalmak için su, yiyecek, ısınma, yön bulma ve barınacak yer gibi birkaç şeye ihtiyacınız olacak. Dışarıda hayatta...

8 yıl önce

MESNEVİ Mevlâna Celalettin Rumî'nin yapıtı. Yapıt 26.000 beyitliktir, Farsçadır. Başından sonuna kadar "failatün, failatün, failün" vezniyle yazılmıştır. Mesnevi tarzındadır, yani her beytin mısraları, kendi aralarında ve bağımsız şekilde kafiyelidir. Mevlâna, bu yapıtın mısralarını içinden geldiği gibi söylemiş, sonra Çelebi Hüsamettin bunları kaleme almıştır. Mesnevi, birçok hikâyeyi konu edinen, onlardan ahlâk, tasavvuf ve bazen de felsefe bakımından sonuçlar...

8 yıl önce

MESNEVİ Her beyti kendi arasında uyaklı olan ve aruzla yazılmış nazım biçimi. Mevlâna'nın altı ciltlik tasavvufî yapıtı da bu adı taşır. Her beyti kendi arasında kafiyeli olan bu tür yapıtlara önceleri "kasidetü'l müz device, el-şiir el müzdevice" gibi adlar verilmiş, daha sonra "müzdevic" (evlenen, bir sözcüğe kafiye olan) sıfatı bu tür yazılmış manzumelerin adı olmuştur. Mesnevi biçiminin İran-Pehlevi...

Yukarı Çık