"resmi yazışma örnekleri" ile Etiketlenen Konular

5 yıl önce

Çok gizli evrak nasıl hazırlanır? RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 18/10/2004-2004/8125 Resmî Gazete : 2.12.2004/25658 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; resmî yazışma kurallarını belirlemek, bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır. Kapsam Madde 2 — Bu Yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını...

Yukarı Çık