Arıcılık

4 yıl önce

Arı hastalıkları nasıl bulaşır Arı hastalıkları kuluçka dönemi yavru hastalıkları, erişkin arı hastalıkları ve parazit hastalıkları olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Bu hastalıkları ayrı bir şekilde kısaca incelemekte fayda vardır. 1- Arılarda Kuluçka Dönemi Yavru Hastalıkları: a- Kireç Hastalığı: Etkeni: Kireç hastalığı (ascosphaera apis) bir mantar hastalığıdır. Teşhis: Gözle görüldüğünden makraskobiktir. Belirtileri: Larva misillerle enfeste olur. Mühürlü kuluçka hücresi içinde ölür. Larvanın yüzeyi kireç görünümlü beyaz-gri renk...

4 yıl önce

Varroa destructor akarı ile nasıl mücadele yapılmalıdır Varroa destructor akarı, dünyanın her yerinde arı yetiştiricilerinin korkulu rüyası olmuştur. Varroa akarıyla oluşan enfestasyonlar şimdi küresel boyutlarda bir epidemi haline gelmiştir. Varroa dünyanın bal arısı populasyonlarını yok etmekle tehdit etmektedir. Bu parazit için geliştirilmiş çak az sayıda seçenek mevcuttur. Varroa Destructor Akarı: Asya’da yaşayan Asya arısı (apis cerena) yılardan beri varroa akarı ile temas...

4 yıl önce

Kestane Balının Faydaları Kestane balı, koyu kahverengi renkli, hafif buruk acımtırak kestane kokusuna özgü tadı olan bir baldır. Adı üstünde kestane balı kestane ağaçlarının yoğun olduğu bölgelerde yetiştirilen arıların kovanlarından elde edilmektedir. Kestane ağacı her bölgede yetişmez. Ülkemizde Karadeniz bölgesi ve Marmara bölgesinin güney doğu kısımlarında 1200 rakıma kadar olan yerlerde yetişmektedir. Aşırı soğuğa ve sıcağa dayanıklı değildir. Kestane ağacı İlkbaharın sonlarında...

4 yıl önce

Bombus arısı nedir,Bombus Arısı Hakkında Bilgi Bombus arısı diğer bal arıları gibi sürekli olarak koloni oluşturmazlar. Diğer bal arılarda bir kraliçe arı, 200 – 300 erkek arı, 10 bin ila 80 bin arası işçi arı bir koloniyi oluştururken, bombus arı kolonisi 50 ila 80 arıdan meydana gelmektedir. Bombus arısı nedir? Bombus arısı ülkemize ithal olarak gelmektedir. Esas kökü İç Ege olan...

7 yıl önce

Arıcılık için nektar kaynağı olan iyi kalite bal yapan bitkiler BALLI BİTKİLER Arıcılık için değerli nektar kaynağı olan ve iyi kalite bal yapan bitkileri; 1. Kültür Bitkileri Bu guruba baklagil yem bitkileri ile endüstri bitkileri girmektedir. Yem bitkisi olarak ekilen yonca, korunga ve kolza en başta yer almaktadır. Endüstri bitkisi olarak pamuk ve ayçiçeği arıcılık için çok önemli kültür bitkileridir. Bunlar kültüre alınmış...

7 yıl önce

BALIN AMBALAJLANMASI VE SATIŞI Diğer besin maddelerinde olduğu gibi balında taze olarak yenmesi en faydalı şeklidir. Sırlı ballarımız eve geldiğinde polenli, polensiz, kesip kilo satılacak ve kesilmeden satılacak şeklinde gruplayarak kovan içinde kapalı olarak saklanacaktır. Ballarınızı kapatmazsanız güve kelebeğiyle mücadele etmeniz gerekecektir. Katlar arasına ceviz yaprağı koymanız tavsiye olunur. Ambalaj malzemeleri satan bir yere gittiğinizde onlardan 5 kg pirinç poşeti istediğinizde...

10 yıl önce

Arıcılık için Doğada Kendiliğinden Yetişen Bitkiler Ülkemiz bu bitkiler yönünden oldukça zengindir. Genellikle nitelikli nektar veren bitkilerdir ve arıcılık için büyük önem taşırlar. Bunların pek çok türleri vardır. En önemlileri; kekik, adaçayı, taş yoncası, hindiba, ballıbaba, korunga, lavanta, muhabbet çiçeği, nane, fiğ ve diğer türlerdir. Bunlar karışık olarak meralarda bulunur, kendi kendine yetişir, tohum saçar ve nesillerini sürdürürler. Bu bitkilerin bazılarının...

10 yıl önce

Balın Kimyasal Özellikleri nelerdir a) Balın Tadı ve Kokusu Bal, elde edildiği kaynağa bağlı olarak kendine has tat ve kokuya sahiptir. Bu itibarla ısıtma, işleme, depolama gibi işlemlerde balın kendine özgü tat ve kokusunu değiştirecek yanlış uygulamalardan kaçınmak gerekir. (daha&helliip;)

10 yıl önce

Balın Bileşimini Oluşturan Maddeler nelerdir Su Baldaki su miktarı balın olgunlaşma durumuna bağlı olarak farklılık gösterir. Normal olarak olgunlaşmış ballar %17 dolayında su içerirler. Baldaki su oranının yüksek olması balın daha kolay bozulmasına neden olur. Bu nedenle süzme bal, tamamen veya en azından yarısı sırlanmış peteklerden elde edilmelidir. (daha&helliip;)

10 yıl önce

BAL ARILARININ VÜCUT YAPILARI VE GELİŞME DÖNEMLERİ A- Bal Arının Taksonomisi Dünyada 100.000 dolayında böcek türü taksonomik olarak sınıflandırılmıştıde 3.000 dolayında arı türü bulunmaktadır. Bal arıları evrimleri süresince diğer böcek türlerinden farklılık göstererek kendilerine has morfolojik ve anatomik yapılarını geliştirmişlerdir. Örneğin bal arılarında polen toplamaya yarayan polen sepetçiklerinin oluşması, nektar ve polenle beslenmeye geçiş bu farklılaşmanın (daha&helliip;)

10 yıl önce

CAMİLİ HAVZASINDA SUNİ TOHUMLAMA LABORATUARI Suni tohumlama laboratuarı 2001 yılında kurulmuş ve suni tohumlanmış ana arı üretimi başlatılmıştır. Seleksiyon programı ile belirlenmiş yüksek verimli kolonilerden üretilen ana arılar yine yüksek verimli kolonilerin erkek arıları ile döllenmektedirler. Bu çalışmada baba koloni net olarak bilinmektedir. (daha&helliip;)

10 yıl önce

Kafkas Irkı Arıcılıkta Seleksiyon Çalışmaları Camili Havzasında 1998 yılında yapılan tespitte havzada 2400 koloninin varlığı belirlenmiştir. Koloni mevcudunun yaklaşık yarısının çerçeveli kovanlarda yarısının da kara kovanlarda oldugu tespiti yapılmıştır. Mevcut kara kovanların yine yaklaşık yarısının ormanda ağaçların tepelerinde olduğu belirlenmiştir. (daha&helliip;)

10 yıl önce

Kafkas Irkı Arıcılıkta Camili Havzasının Özelliği Camili Havzası, Gürcistan sınırında, akarı Gürcistan a giden, giriş ve çıkışı askeri izne tabi, ulaşımın kar yağışından dolayı 6 ay mümkün olmadığı, Çoruh Vadisi nden 1800m. Yükselip Karçal dağ silsilesini aşarak tekrar 400 m. Kota kadar inilen bir vadidir. Bu vadide bulunan 6 köyde 1998 yılı tespitlerine göre çerçeveli ve kara kovanlarda, yaklaşık 2400 koloni...

10 yıl önce

Kafkas Arısının Kuzeydoğu Anadolu Bölgesindeki Mevcut Durumu Gezginci arıcılık başlamadan önce Ardahan, Artvin, Kars ve bazı çevre illerde Kafkas arısı saf olarak bulunuyordu. Çünkü doğal coğrafya Kafkas arılarının saf olarak kalabilmesini sağlıyordu. 1950li yıllarda gezginci arıcılığın başlaması ile bu illere çevre bölgelerden gelen farklı ırktan Suriye arısı, İran arısı, Anadolu arısı ve Muğla arısı gibi arılar Kafkas arısını melezlemişlerdir. Artık bu...

10 yıl önce

Kafkas Arısı Koloni Davranışları(Fizyolojik Özellikleri) İyi bir yavru yetiştiricisidir. Kuvvetli koloniler teşkil eder. Kıştan zayıf çıkar, ilkbahar başında gelişme çok erken başlar ve düzenli seyreder. Koloninin gelişme sürecinde ana arı bir günde 1100 1500 yumurta yumurtlayabilir. Gömeçler üzerinde sessizdir. Kontrol için çerçeveler kovandan çıkarıldığı esnada bile yaptıkları işlere devam eder. Uysaldır, hırçın ve sokucu değildir. Çok düzgün gömeç yapar ve...

10 yıl önce

Kafkas Arısı Dış Görünüşü: (Morfolojik Özellikleri) Diğer arılardan daha iridirler. Gözden çıkan işçi arıların ağırlıkları 70 80 mg.dır. Kitin esmer renktedir. Geçit formlarının ilk abdomen halkasındaki iki adet kahverengi leke bulunur. Dağlık yöre Kafkaslarının tüm abdomen halkaları siyahtır. Kıllarda gri renk baskındır. Erkeklerin thoraksları siyahtır. Arı ırkları içinde en uzun dilli olanıdır. Uzun dilleri sayesinde derin tüplü çiçklerden de nektar...

10 yıl önce

Kafkas Arısı Kafkas arısının (Apis mellifera Caucasica) ana yurdu Kafkasların dağlık bölgesidir. Kafkasların alçak ovalarında sarı abdomen halkalı olan Apis mellifera Remipes alanlarına kadar değişik lokal formları bulunmakla birlikte bizi ilgilendiren, dağ arısı da denen yüksek rakımlı bölgelerin uzun ve karlı kışına adapte olmuş siyah renkli arılardır. Kafkas Arısı : Kafkas arısının (Apis mellifera Caucasica) ana yurdu Kafkasların dağlık bölgesidir. Kafkasların alçak ovalarında...

10 yıl önce

Arıcılıkta Melezlenme Genetik Kirlenme Nedir? Bal arıları, biyolojileri gereği uçarken çiftleştikleri için çok kolayca melezlenmektedirler. Doğal döllemede erkek arılar ana arının salgıladığı feremon hormonunu 12-18 km mesafeden algılayarak ana arıları bulur ve uçarken döllerler. Melezlenme herhangi bir yörede bir veya birkaç ana arının başka ırktan erkek arılarla döllenmesi ile başlar ve arıların döllenme biyolojileri nedeniyle zamanla tüm yöre melezlenir. Arı biyolojisinin bu özelliğinden...

Yukarı Çık