Tevbe istiğfar nasıl yapılır,Tevbe İstiğfar nedir?

nasıl yapılır,Tevbe İstiğfar nedir?

İstiğfar etmek (estağfirullah) demektir Tevbe haram işledikten sonra pişman olup ü teâlâdankorkmak bir daha yapmamaya azmetmek karar vermektir Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Tevbe günahtan sonra o günahı bir daha yapmamaktır) [İAhmed]

Günahtan hemen sonra tevbe etmek farzdır Tevbeyi geciktirmek de büyük günahtır Bunun için de ayrıca tevbe etmek gerekir Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:

ALLAH(’a tevbe edin!) [Nur 31]

ALLAH(ü teâlâ tevbe edenleri sever) [Bekara 222]

ALLAH(’a tevbe-i nasuh yapınız!) [Tahrim 8]

Nasuh kelimesine 23 mana verilmiştir Bunlardan en meşhuru günahlara pişman olup istiğfar etmek ve bir daha işlememeye karar vermektir Nasuh tevbesinin ne olduğunu soran zata Peygamber efendimiz buyurdu ki:

(Tevbe-i nasuh günahkârın işlediği günahtan pişman olması ALLAH ü teâlâdan mağfiret dilemesi bir daha böyle bir günah işlememesi demektir) [Beyheki]

İstiğfarın fazileti çok fazladır Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:

(İstiğfar okuyun imdadınıza yetişirim) [Hud 52]

Pişman olan affedilir

Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:

ALLAH(ü teâlâ günah işleyip pişman olanı istiğfar etmeden önce affeder) [Taberani]

(Küçük günahlarda ısrar edilirse küçük kalmaz Büyük günahlara istiğfar edilirse büyük kalmaz) [Deylemi]

(İstiğfar eden günde 70 defa aynı günahı işlese ısrar etmiş sayılmaz) [Tirmizi]

(Günde 70 defa istiğfar edenin 700 günahı affolur) [Beyheki]

(İstiğfara devam edeni ALLAH ü teâlâ dertlerden sıkıntılardan kurtarır Ummadığı yerden rızıklandırır) [Nesai]

(Bir mümin günah işleyince melek üç saat bekler eğer o kimse istiğfar ederse o günahı yazmaz) [Hakim]

(Günahınız çok olup göklere kadar ulaşsa pişman olunca ALLAH ü teâlâ tevbenizi kabul eder) [İbni Mace]

(Günahlar kalbi paslandırır karartır Kalblerin cilası ise istiğfardır) [Beyheki]

(Derdinizi ve devasını bildireyim Derdiniz günahlar devası da istiğfardır) [Hakim]

(Bir günahkâr istiğfar eder sonra bu günahı tekrar yapar sonra istiğfar eder Üçüncüde yine yapar yine ederse dördüncü defa yapınca büyük günah yazılır) [Deylemi]

(Tevbe eden günah işlememiş gibi olur) [İbni Mace]

(Günaha devam edip dili ile istiğfar eden Rabbi ile alay etmiş sayılır) [Beyheki]

(Herkes günah işler Fakat günahkârların en iyisi tevbe edendir) [Hakim]

(Günahına pişman olup abdest alıp namaz kılanı ve günahı için istiğfar edeni ALLAH ü teâlâ affeder) [Nesai]

(Kıyamette amel defterinde çok istiğfar bulunana müjdeler olsun!) [Beyheki]

(Elinizden geldiği kadar çok istiğfar edin Çünkü ALLAH katında kurtuluşunuza bundan daha iyi vesile olacak ve ALLAH ü teâlânın bundan daha çok sevdiği bir şey yoktur) [Hakim]

Tevbe edebilmek Hak teâlânın büyük nimetlerinden biridir Günah işleme korkusu ile tevbeyi asla geciktirmemelidir! Çünkü hadis-i şerifte () buyuruldu Yani tevbeyi ve diğer iyi işleri geciktirenler bu günün işini yarına bırakanlar aldandı ziyan etti (İGazali)

Günah kulun yanında küçük ve kıymetsiz görününce ALLAH ü teâlâ katında büyük olur Kul küçük günahı büyük görünce o günah ALLAH ü teâlânın katında küçülür Mümin iman ve marifetiyle küçük günahları da büyük görür Her günah işleyişte kalbi sızlar Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Mümin günahını dağ gibi görüp üstüne düşeceğinden korkar Münafık ise burnunun üzerine konan ve hemen uçacak sinek gibi görür) [Buhari]

Günah işlediğini bilmek

Şu halde günah işlediğini bilmek büyük nimettir O kişinin mümin olduğunu gösterir ALLAH ü teâlânın hakkı olan günahları için tevbe etmeli pişmanlık ve üzüntü duymalı günahı terk etmeli kefaret olması için çok sevap işlemelidir! Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Günah işlediğin zaman karşılığında onu mahvedecek sevap işle!) [İGazali]

Kul hakkının kefareti için hak sahiplerine iyilik ve dua etmelidir! Hak sahibi ölmüş ise o kimseyi rahmetle anmalı çoluk çocuğuna ve varislerine ihsanda bulunmalıdır! Günahları için istiğfara devam etmelidir! Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

ALLAH (ü teâlâ istiğfara devam edeni her sıkıntıdan kurtarır her darlıkta bir genişlik verir ve ummadığı yerden rızıklandırır) [Nesai]

Günah işlemeye devam eden kimse unutkan olur ahmaklaşır aklı da azalır Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Günah işleyenin bir aklı gider bir daha geri dönmez) [İGazali]

Günahların hepsi ALLAH ü teâlânın emrini yapmamak olduğundan büyüktür Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Ufacık bir günahtan kaçınmak bütün cin ve insanların ibadetleri toplamından daha iyidir) [RNasıhin]

ALLAH ü teâlânın gazabı günahlar içinde saklıdır Kişi bir günah yüzünden büyük azaba maruz kalabilir Yüz bin sene ibadet eden makbul bir kulunu ebediyen Cehenneme koyabilir Mesela iki yüz bin sene itaat eden İblis kibredip secde etmediği için sonsuz olarak Cehennemlik oldu Âdem aleyhisselamın oğlu bir adam öldürdüğü için ebedi Cehennemlik oldu Her duası kabul olan Belam-ı Baura bir günaha meylettiği için imansız gitti Karun zekat vermediği için malı ile helak oldu
Orjinal Link: TEVBE EDENLERİN SİTESİ http://www.tevbe.org/forum/dua-bolumu/132234-tevbe-istigfar-nasil-yapilir.html

Günahım çok ne yapsam ALLAH beni affetmez demek doğru değildir Çünkü cenab-ı Hak tevbe edilen her günahı affeder Bir kâfir küfrüne tevbe ederse mümin olur bütün günahları affolur Bir mümin de ALLAH ’a şirk koşsa sonra pişman olup tevbe etse affeder Bir âyet-i kerime meali:

(Ey günahta haddi aşanlar ’ın rahmetinden ümid kesmeyin! Zira bütün günahları affeder O gafururrahimdir affı merhameti çoktur) [Zümer 53]

Kolaylaştırın Güçleştirmeyin!

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

ALLAH (ü teâlânın rahmetinden ümit kestirip [dinden] nefret ettirenlere lanet etsin! Kolaylaştırın güçleştirmeyin!) [Nesai]

ALLAH (ü teâlâyı kullarına sevdirin ki ALLAH ü teâlâ da sizi sevsin!) [Taberani]

ALLAH (İnsanlara Rablerinden bahsederken korku ve sıkıntı veren şeylerden söz etmeyin!) [Beyheki]

(Hak teâlâ buyurdu ki kulumun günahı göklere kadar yükselse benden ümit kesmeyip af dilerse affederim) [Tirmizi]

(İhlasla “La ilahe illallah” diyen Cennete girer İhlasla söylemek söyleyeni haramlardan alıkoymasıdır) [Taberani]

(Bir kimse yakînen ALLAH ’ın Rab benim de Peygamber olduğuma inansa Cehennem ona haram olur) [Hakim]

ALLAH (ü teâlâ günahını affından büyük görene şiddetli gazap eder) [Deylemi]

(İyilik ve ibadet edene büyük ecir verileceğini müjdeleyin nefret ettirmeyin!) [Şir’a]

(Ömründe bir defa ’ı anan veya Ondan korkan müslüman Cehennemden çıkar) [Tirmizi]

ALLAH (ü teâlâ buyurdu ki “Ey kulum af dilediğin müddetçe günahlarının çokluğuna bakmadan affederim Günahların bulutlara kadar yükselse de yine affederim Yer dolusu günahla gelsen yer dolusu mağfiretle karşılarım Yeter ki iman ile gel!”) [Tirmizi]

Faydalı Nasihat

Bir âlimin bildirdiği aşağıdaki nasihate uymaya çalışmalıdır!

Fırsat ganimettir Ömrü faydasız işlerle geçirmemeli Hak teâlânın rızasına uygun şeylere sarf etmelidir! Beş vakit namazı tadil-i erkan ile ve cemaat ile eda etmelidir! Teheccüd namazlarını elden çıkarmamalı seher vakitlerini istiğfarsız geçirmemeli gaflet uykusuna dalmamalı ölümü ve ahireti düşünmeli haram olan dünya işlerinden yüz çevirip ahiret işlerine yönelmelidir! Zaruri olan dünya kazancı ile meşgul olup diğer vakitleri ahireti imar etmekle meşgul olmalıdır! Sözün kısası masiva sevgisinden korunmalı ve dinin emrine uymakla meşgul olmalıdır! İş budur bundan gayrisi hiçtir

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık