İsimler Sözlüğü

6 yıl önce

KÜRTÇE OĞLAN İSİMLERİ Ve ANLAMLARI (NAVÊN LAWAN (BI KURDÎ) Adar(bahar ayı) Afran (Allah tarafından yaratılan insan) Agir Alan(Mem û Zîn’deki Mem’n memleketi, Memê Alan) Ala(bayrak) Alaz(amaç, niyetlenme, kast etme) Alîkar-Alikar(yardımcı olan) Amed(Diyarbakır’ın Kürt dilindeki adı) Aşti(barış ismi) Aram(Huzur veren, sabırlı) Ararat(Ağrı Dağının tarihteki ismi(arihelat)) Ardelan Ardî-Ardi(nur, ateş gören) Arî-Ari(namuslu soy, yardım) Armanc(amaç, gaye, hedef) Asteng(engel) Asan(huzur, rahat, kolay) Aso(ufuk) Avdî-Avdi(su gören) Avdil(su yürekli) Avşîn-Avşin(mavi su) Avaşîn-Avaşin(deniz) Avdar(adar-mart ayı) Avtav(güneş ışını ve su) Avzêr-Avzer(altın su, sarı su) Avzem(zemzem suyu) Awir-Avir(sert bakışlı) Azad(serbest, özgür) Azwer-Azver(çalışkan...

6 yıl önce

Kürtçe erkek isimleri,Kurdish boy names,Navê kurdî bo lawan Adar Aram Asû Ado Aran (*) Aşgêr Aferîn (*) Ararat Aşîd Afran Aras Aşîna Afrîn Arast Aştî (*) Aga Arasta Aşûr (*) Agah Arda(n) (*) Aşvan Agir Ardelan Ava Agirî Ardî Avan (*) Agrîn (*) Arenan Avdar Ajar Arêz Avdel Ajeng Argiştî Avdî Ajwan (*) Argon Avesta Akam Arhat Avî Ako Arî Avşar Akrê Arîn (*) Avşîn (*) Akû Arîş Avtaw (*) Ala (*) Arivan...

6 yıl önce

Kur’an’da Geçen Kız ve Erkek İsimleri Anlamları Yeni anne ve baba adayları çocuklarına güzel ve farklı isimler ararlar hep. Çocuğunuza vereceğiniz ismin farklılığı kadar anlamı da çok önemlidir. Anlamını araştırmadan gerçekten ne anlama geldiğini bilmeden bebeğinize vereceğiniz isme karar vermeyin. Din alimleri de bunları söylemekte. En güzel kız ve erkek isimlerini ve anlamlarını bu makalemizde bulabilirsiniz. Umarız sizlere bir parça yardımcı olur. Kız İsimleri; AFİTAP: Çok...

7 yıl önce

Z harfi ile başlayan İsimlerin Anlamları ZABİT : (Ar.) Er. 1. Askere kumanda eden rütbeli asker. 2. Ticaret gemilerinden, geminin hareketini yöneten idareci. 3. İdare etme gücü olan. (Mecaz): Tuttuğunu koparan, dediğini yaptıran kimse. ZADE : (Fars.) Er. 1. Evlat, oğul. 2. Dürüst, doğru adam. ZAFER : (Ar.) l. Amaca ulaşma, basan. 2. Düşmanı yenme, üstün gelme, utku. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. ZÂFİR : (Ar.) Er....

7 yıl önce

Y harfi ile başlayan İsimlerin Anlamları YAHŞİBAY : (Tür.) Er. - İyi tanınan, saygın kimse. YABAN : (Fars.) Er. 1. Yabancı. 2. Issız kır, ova, çöl, sahra. 3. Dışarı, başka ülke, gurbet. 4. Ekin tarlası. YABAN GÜLÜ : (Fars.) Ka. 1. Kır gülü. Bozkır çiçeği. 2. Kuşburnu. YABAR : (Tür.) Er. - Güzel koku, misk. YABENDE : (Fars.) - Bulucu, bulan. Keşfeden. - Erkek ve...

7 yıl önce

V harfi ile başlayan İsimlerin Anlamları VABİL : (Ar.) Er. - İri damlalı yağmur. VACİB : (Ar.) Er. 1. Dini (şer´i) bakımdan terkedilmesi doğru ve uygun olmayan, kesinlik bakımından farzdan sonra gelen. 2. Çok lüzumlu, bırakılması mümkün olmayan zaruri. -Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır. VACİBE : (Ar.) Ka. - Yapılması gerekli olan. VACİD : (Ar.) Er. - Yaratan, meydana çıkaran. - Türk dil kuralına göre "d/t"...

7 yıl önce

Ü harfi ile başlayan İsimlerin Anlamları ÜBAB : (Ar.) Er. - Şiddetli, taşkın sel suyu. ÜBABE : (Ar.) Ka. - (bkz. Übab). ÜBEY : (Ar.) Er. - Sahabedendir. Übey b. Ka´b. ÜBEYD : (Ar.) Er. Köle, kölecik, kul. ÜBEYDE : (Ar.) Ka. - (bkz. Übeyd). ÜBEYDULLAH: (Ar.) Er. - Allah´ın kulu. ÜBHET : (Ar.) Er. - Büyüklük, ululuk. ÜÇEL : (Tür.) 1. Yüce, yüksek. 2. Arka. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. ÜÇGÜL : (Tür.) Ka. 1....

7 yıl önce

U harfi ile başlayan İsimlerin Anlamları UBAB :(Ar.) Er. 1. Pek taşkın, coşkun. 2. Delice akan sel. UBEYDE :(Ar.) Ka. - Küçük köle, kölecik. Ashabın kullandığı isimlerdendir. Ubeyde b. el-Cerrah. UBEYDULLAH:(Ar.)Er. - Allah´ın kulu. UCAER :(Tür.) Er. - Değerli, yüce kimse. UÇANAY :(Tür.) Er. - Ay gibi yüksek anlamında. UÇANOK :(Tür.) Er. - Hızlı, atak, yiğit. UÇAR :(Tür.) Er. - Uçan, uçucu. UCATEKİN :(Tür.) Er. ? Yücelikte eşsiz...

7 yıl önce

T harfi ile başlayan İsimlerin Anlamları TABDAN : (Fars.) Ka. -Işıklı, parlak. TABENDE : (Fars.) Ka. - Parlayan, ışık veren TABERİ : (Ar.) Er. - Büyük İslâm tarihçilerinden biri. TABİSTAN : (Fars.) Ka. - Yaz. TABİYE : (Ar.) Ka. - Yerli yerine koyup hazırlama, düzenleme. TABNAK : (Fars.) Ka. - Parlak. TACAL : (Tür.) Er. - Üstün ol, baş ol. TACAVER : (Fars.) Er. - Padişah, hükümdar. TACEDDİN : (Ar.) Er. - Dinin tacı. TACİ : (Ar.) Er. - Taçla...

7 yıl önce

Ş harfi ile başlayan İsimlerin Anlamları ŞABAN : (Ar.) Er. 1. Aralık, fasıla. 2. Hicri, Kameri ayların sekizincisi, üç ayların ikinci ayı. ŞABEDDİN : (Ar.) Er. - Din topluluğu, cemaati. ŞÂDÂB : (Fars.) Er. - Suya kanmış, sulu, taze. ŞÂDÂN : (Fars.) Ka. - Keyifli, neşeli, sevinçli. ŞADİ : (Fars.) Er. - Sevinç, mutluluk. ŞADİYE : (Ar.) Ka. 1. Memnunluk, sevinç, gönül ferahlığı. 2. Güzel sesle şarkı okuyan, şiir söyleyen. ŞADKÂM : (Fars.) Ka....

7 yıl önce

S harfi ile başlayan İsimlerin Anlamları SAAD : (Ar.) Er. - Mutluluk, kutluluk. SAADEDDİN : (Ar.) Er. - Dinin uğurlu ve kutlu kişisi. SAADET : (Ar.) Ka. - Mutluluk, kutluluk, bahtiyarlık. SABA : (Ar.) Er. - Gündoğusundan esen hafif rüzgar. Türk müziğinin en eski makamlarından. SABAH : (Ar.) - Gündüzün ilk saatleri, günün başlangıcı. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. SABAHADDİN: (Ar.) Er. - Dinin güzelliği. SABÂHAT : (Ar.) Ka. - Güzellik, letafet. SABAHNUR...

7 yıl önce

R harfi ile başlayan İsimlerin Anlamları RABBANİ : (Ar.) Er. 1. Allahla ilgili. 2. Kendini bütün varlığıyla Allah´a teslim eden. Putçu inanıştan uzak, şalin amel işleyen, Allah´tan geleni kabul edip, O´nun dinine muhalif olana karşı çıkan. RABİ : (Ar.) Er. - Dördüncü. RABİA : (Ar.) Ka. 1. Dördüncü. Saatteki salisenin 2. Tanzimattan sonra memurlukta kolağası derecesinde bir rütbe. 3. Ünlü kadın mutasavvuf. RABİH : (Ar.) Er. - Yararlı,...

7 yıl önce

P harfi ile başlayan İsimlerin Anlamları PADİŞAH : (Fars.) - Hükümdar. PAHA : (Tür.) - Değer, fîat, eder, tutar. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. PAKALIN : (f.t.i.) Er. - Dürüst, doğru iyi tanınmış kimseler. PAKAN : (Fars.) Er. 1. Temizler, anlar. 2. Veliler, ermişler, evliya. PAKEL : (f.t.i.) Er. - İyi işler yapan, doğru kimse. PAKER : (f.t.i.) Er. - Temiz, dürüst, iyi kimse. PAKİZE : (Fars.) Ka. - Temiz, saf, halis,...

7 yıl önce

Ö harfi ile başlayan İsimlerin Anlamları ÖCAL :(Tür.) Er..- Yapılan kötülü­ğün acısını çıkar, öcünü al.ÖCALAN :(Tür.) Er. - İntikam alan.ÖDÜL :(Tür.) l Bir basan ya da iyilik karşısında verilen armağan. 2. Yarışma veya müsabakalarda bir tarafın, kazanana verdiği hediye, mükafat. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.ÖGE :(Tür.) 1. Çok akıllı. Yaşlı kimse. 2. Bir ulusun büyüğü, ileri geleni. 3.. Hekim. 4. Ün, şöhret. - Erkek...

7 yıl önce

O harfi ile başlayan İsimlerin Anlamları OBA : (Tür.) Er. 1. Çadırlarda yaşayan göçebe ailelerin meydana getirdiği topluluk. 2. Genellikle bölmeli göçebe cadın. 3. Yabancı. 4. Zeka ya da yetenekleri olağanüstü işler başaracak kadar üstün olan kimse, dahi. 5. Ova. OBUZ : (Tür.) Er. 1. Su kaynağı. 2. Akarsulardan oluşan küçük derecik. 3. İki derenin birleştiği dar yer. 4. Karların erimesiyle oluşan ufak dere. ODHAN...

7 yıl önce

N harfi ile başlayan İsimlerin Anlamları NABİ : (Ar.) Er. 1. Haberci, haber veren. 2. Yüksek, yüce. 3. Büyük Türk şairidir. 17. asrın ikinci yarısında yaşamıştır. NABİA : (Ar.) Ka. - Yerden çıkıp fışkıran, kaynayan, akan. NABİYE : (Ar.) Ka. 1. Ulu, şerefli kimse. 2. Sonradan şair olan kimse. 3. Haberci, haber veren. NACİ : (Ar.) Er. - Necat bulan, kurtulan, selamete kavuşan. Cehennemden kurtulmuş, cennetlik. NACİL : (Ar.) Er....

7 yıl önce

M harfi ile başlayan İsimlerin Anlamları MACİD : (Ar.) Er. - Şan ve şeref sahibi olan kimse. İyi ahlaklı. Ulu. MACİDE : (Ar.) Ka. - (bkz. Macid). MAĞFİRET : (Ar.) Ka. - Allah´ın kullarının günahlarını bağışlaması, örtmesi. MAHBUB : (Ar.) Er. 1. Muhabbet olunmuş, sevilmiş, sevilen, sevgili. 2. Mahbub-i Hûda, (Allah´ın sevgilisi) Hz. Muhammed (s.a.s). MAHBUBE : (Ar.) Ka. - Muhabbet olunmuş, sevilmiş, sevilen. - (bkz. Mahbub). MAHFER : (Fars.) Ka. -...

7 yıl önce

L harfi ile başlayan İsimlerin Anlamları LÂCEREM : (Ar.) Ka. 1. Şüphesiz. 2. Besbelli, elbette. LAÇİN : (Tür.). 1. Bir cins şahin. 2. Sarp, yalçın. 3. Şiddetli. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. LAHİB : (Ar.) Er. - Açık yol. LÂHİK : (Ar.) Er. 1. Yetişip ulaşan. 2. Eklenen. 3. Yenisi. LAHİKA : (Ar.) Ka. - (bkz. Lahik). LÂHZA : (Ar.) Ka. 1. Bir bakış, bir göz atma. 2. Göz kırpacak...

Yukarı Çık