Sorulara Cevaplar

3 yıl önce

Yetim aylığı nasıl alınır,Şartları Nelerdir Gerek sosyal güvenlik mevzuatında gerekse de iş mevzuatında işçinin ölümü halinde hak sahiplerine tanınmış bazı haklar var. Bunlardan birisi de halk arasında yetim aylığı olarak bilinen çocuklara bağlanan ölüm aylığı. 900 gün prim gerekli Ölüm aylığına hak kazanılabilmesi için süre ve prim şartları var. Şayet ölen işçi en az 5 yıldan beri sigortalıysa ve toplam 900 gün malullük,...

3 yıl önce

Hafta tatilinde çalışma ücreti nasıl hesaplanmalı ücret nasıl ödenmeli İşçiler bazen işverenleri tarafından hafta tatilinde de çalıştırılabiliyor. Bu durumda ücret nasıl hesaplanmalı ve ödenmeli? İşte cevabı… SORU:Bir markette kasiyer olarak çalışıyorum, bazı haftalarda işveren işçilere hafta tatili kullandırtmıyor ve bu durumlarda işveren ne kadar ücret ödemeli CEVAP:Çalışma mevzuatına göre; genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saat. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde...

3 yıl önce

İş Güvenliğine Uymayan Kişi Tazminatsız İşten Çıkartılabilir mi Bilindiği gibi, 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 01.01.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş ve yasa ile çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel sorumlulukları da düzenlenmiştir. MADDE 19 (1) Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları...

3 yıl önce

Meslek Hastalığına Yakalananlar Nereye Başvuru Yapmalı Meslek Hastalığını Önlemede İşverenin Yükümlülüğü Neler? Meslek Hastalığa Yakalananların Hukuki Başvuru Yolları? Bu yazımızda Meslek hastalığına Yakalanların İşverene düşen yükümlülükleri ve Hukuki yollarını yazacağız. 5510 Sayılı Kanununda 21. Maddesinde İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu belirtilmiştir. MADDE 21- İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve...

3 yıl önce

Vergi İndirimi Belgesi Nedir? Nasıl Alınır? Vergi İndirimi Belgesi Nedir? Nasıl Alınır? Engelliler için vergi indirimi gelir vergi mevzuatımızda düzenlenmiş pozitif ayrımcılık niteliğindeki özel bir düzenlemedir. Kanunda “Sakatlık İndirimi” olarak geçen özürlülere yönelik gelir vergisi indirimi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. Maddesinde düzenlemiştir. Bu haktan; İşçi veya memur olarak çalışanlar veya bunların bakmakla mükellef engelli yakını olanlar, Serbest meslek erbabı olan veya bakmakla mükellef...

3 yıl önce

Kızgınlıkla nasıl başa çıkılır Hayatın bir parçası olan kızgınlık, hakarete uğrama, kandırılma ya da kendini saldırı altında hissetme sonucu ortaya çıkan bir duygu. İlişkiler devam ettikçe canımızı yakan olaylar olması kaçınılmaz. Sonucunda ortaya çıkan kızgınlık hali kimimizde uzun sürmezken kimimizin tüm zamanını çalabiliyor. Bu hâl, hem kendimize hem de etrafımıza zarar veriyor. Bu nedenle kızgınlık hissiyle başa çıkmanın yollarını bulmak...

3 yıl önce

Korumalı işyeri ne demek Korumalı işyeri, işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen işyerini ifade ediyor. Yani bir bakıma özellikle engelli istihdamı ile faaliyetini devam ettirme amacı güden işyerleri korumalı işyeri sayılıyor. En az 8 engelli çalışmalı Korumalı işyeri sayılmak için bazı şartların sağlanması...

3 yıl önce

Süt izni toplu olarak kullanılabilir mi Doğum sonrasında kadın sigortalılara sağlanan en önemli haklardan birisi süt izni. Peki anneler istemeleri halinde süt iznini toplu olarak kullanabilirler mi? SORU:2016 Mart ayında doğum yaptım ve doğum iznim bitmek üzere, doğum iznim bittikten sonra tekrar çalışmaya başlayacağım süt iznimi kullanmak istesem hergün ayrı ayrı değil de toplu olarak kullanabilirmiyim ve süt parasını nasıl alacağım Süt İzni...

3 yıl önce

Miraç Kandili ne zamandır,Miraç nasıl gerçekleşmiştir Miraç mucizesi, hicretten bir buçuk yıl önce, 621 yılı başlarında Recep ayının 27. gecesinde vuku bulmuştur. Bu sene Miraç Kandilini 4 Mayıs’ı 5 Mayıs’a bağlayan gece kutlayacağız. Miraç nasıl gerçekleşmiştir? Hadisenin iki aşaması vardır. Birinci aşamada Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Mescid-i Haram'dan Beyt-i Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında ‘İsra’ adını alır....

3 yıl önce

Hasta Olan işçi işten çıkarılabilir mi Kronik bir hastalığa yakalanan ve raporlu olduğu için işine devam edemeyen bir işçi işten çıkartılabilir mi? İşte çok merak edilen bu sorunun cevabı… Hastalanmak fesih için geçerli neden mi? İş Kanunu’nda iş sözleşmesinin feshine ilişkin geçerli nedenler sayılmamış. Ama kanunun gerekçesinde bazı örnekler verilmiş. Buna göre, işçinin sık sık hastalanması ve çalışamaz duruma getirmemekle birlikte işini gerektiği...

3 yıl önce

İşçiler istirahat raporunu nasıl almalı SORU:Üç yıldır bir özel okulda büro personeli olarak çalışıyorum ve son zamanlarda yönetim ile sıkıntılarım var,böbreklerim ile ilgili bir rahatsızlığım bulunuyor istirahat raporu almam gerekiyor yönetimle sorun yaşamamam için raporu nasıl alması gerekiyor ... Tek hekimde rapor süresi 10 gün CEVAP:İşçiler tarafından alınan istirahat raporlarında dikkat edilmesi gereken iki nokta var. Birincisi raporun nereden alındığı, ikincisi ise raporda...

3 yıl önce

Yoksul çalıştıran işverenler prim ödemeyecek Geçen hafta Meclis’te kabul edilen ve şimdi Cumhurbaşkanı’nın imzasını bekleyen torba yasada işverenler için yeni bir teşvik getirildi: Yoksul Teşviki… Yoksulluk veya muhtaçlık kavramı oldukça göreceli. Örneğin, Türk-İş’in 2016 Mart verilerine göre dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 4561 TL. Bu rakam göz önünde bulundurulursa Türkiye’de memurların ve işçilerin ezici bir çoğunluğu yoksul sayılıyor. Buna karşın SGK genel...

3 yıl önce

STAJ BAŞLANGICI EMEKLİLİKTE SAYILIR MI Soru: Ben ticaret lisesi mezunuyum. 1988 yılında mezun oldum. 1987-1988 yılında bankada staj gördüm. Torba yasada çıkan bir kanunla staja ilk giriş tarihimizi sigorta başlangıcı kabul edecekleri söylendi. Bende SGK sitesine girdim, işe giriş tarihi olarak 1987 gösteriyor. Bu tarih sigorta başlangıcı olarak kabul ediliyor mu? Yoksa sadece staja başlangıç tarihi mi? Cevap:Meslek lisesi stajı esnasında sadece...

3 yıl önce

Ölüm aylığı nasıl bağlanır,Ölüm aylığı ne kadar Bu Makale Ölüm aylığı nasıl bağlanır,Ölüm aylığı ne kadar,Kimler Ölüm aylığı alamaz,ölüm aylığı kimlere bağlanıyor sorularına cevaplar içermektedir Ölüm aylığı alabilir miyim? SORU:İki hafta önce babamız vefat etti. Kendisi inşaat işçisi olarak çalışıyordu. Biz üç kardeşiz. Annem de sağ ve bir geliri yok. SGK’dan aylık alabilir miyiz?” CEVAP: ölüm halinde SGK’dan ölüm aylığı alınması için bazı şartlar...

3 yıl önce

İşyerinde Mobbinge uğruyorum Ne yapmalıyım 3 yıldır bir giyim mağazasında çalışıyorum, işveren istifaya zorlamak için sürekli olarak mobbing uyguluyor, bunun üzerine de işvereni ALO 170 ile Çalışma Bakanlığı’na şikâyet ettim, ancak işveren şikayetimi öğrenmiş bu sebeple beni işten atabilirmi.. Mobbing nedir? Kısaca ifade etmek gerekirse, işyerinde bir kişi ya da grubu hedef alan kişi ya da kişiler tarafından süreklilik arz eden ve insanı...

3 yıl önce

Arabulucuk Sistemi Nedir Başvurular Nereye Yapılacak Çalışma hayatına arabuluculuk geliyor Haksız yere işten çıkartıldınız veya işvereniniz ücretinizi ödemiyor. Bu ve benzeri durumlarda artık iş mahkemesine değil arabulucuya gideceksiniz. İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar gerek İş Mahkemelerinin gerekse de Yargıtay’ın sırtında büyük bir yük oluşturuyor. Her yıl mahkemelerdeki bu tür davalar katlanarak artmaya devam ediyor. Öyle ki her ne kadar kanunda bu davaların sonuçlandırılması...

3 yıl önce

Kimlik bilgilerini korumak için ne yapmalıyız Uzmanların verdiği bilgiler ışığında; bu dolandırıcılar neler yapabilir? Siz ne yapmalısınız? Telefonda dolandırıcılık Neler yapılabilir: Telefonda sizi arayarak, kimlik bilgilerinize, yakınlarınızın isimlerine ve adresinize atıfta bulunarak sizden daha fazla kişisel bilgi paylaşmanızı isteyebilir veya resmi bir kurumdan arıyor gibi davranarak sizi dolandırmaya çalışabilir. Siz ne yapmalısınız: Telefonda sizi herhangi bir numaradan arayan herhangi bir yabancıyı hiçbir kişisel...

3 yıl önce

Almadığım kiranın vergisini ödemem gerekir mi Kirada tahsil önemli Soru: Ben bir ev sahibiyim ve sözde kira geliri elde ediyorum. “Sözde” diyorum, çünkü kiracım 2015 yılında neredeyse kira alacağımın yarısını ödemedi. Bu sebeple de ben bu sene mart ayında sadece aldığım kiraları Maliyeye bildirdim. Yaptığım beyan doğru mudur? Almadığım kiranın vergisini de ödemem gerekir miydi? (Bahadır G.) Cevap: Mükelleflerin kira gelirlerini beyan ederken...

Yukarı Çık