Ü harfi ile başlayan İsimlerin Anlamları

Ü harfi ile başlayan İsimlerin Anlamları

ÜBAB : (Ar.) Er. – Şiddetli, taşkın sel suyu.
ÜBABE : (Ar.) Ka. – (bkz. Übab).
ÜBEY : (Ar.) Er. – Sahabedendir. Übey b. Ka´b.
ÜBEYD : (Ar.) Er. Köle, kölecik, kul.
ÜBEYDE : (Ar.) Ka. – (bkz. Übeyd).
ÜBEYDULLAH: (Ar.) Er. – Allah´ın kulu.
ÜBHET : (Ar.) Er. – Büyüklük, ululuk.
ÜÇEL : (Tür.) 1. Yüce, yüksek. 2. Arka. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
ÜÇGÜL : (Tür.) Ka. 1. Yaban yoncası.
ÜÇOK : (Tür.) Er. – Oğuz destanına göre sol kolda bulunan 12 Oğuz boyuna verilen ad.
ÜFTADE : (Fars.) Ka. 1. Düşmüş, düşkün. 2. Aşık.
ÜFTADEGİ : (Fars.) Er. – Düşkünlük.
ÜGE : (Tür.) – Ünlü, şöhretli. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
ÜKE : (Tür.) – Onur, şeref. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
ÜKSÜM : (Ar.) Ka. – Çayırı, çimeni çok güzel bahçe.
ÜLEZ : (Tür.) 1. Batmakta olan güneş. 2. Salgın. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
ÜLFER : (Ar.) – Büyük su, ırmak. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
ÜLFET : (Ar.) 1. Alışma, kaynaşma. 2. Görüşme, konuşma. 3. Dostluk, arkadaşlık. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
ÜLGEN : (Tür.) 1. Yüce, yüksek, ulu. 2. İyilik tanrısına verilen ad. – İsim olarak kullanılmaz.
ÜLGENALP : (Tür.) Er. 1. Yüce, ulu, yiğit.
ÜLGENER : (Tür.) Er. Yüce, ulu kimse.
ÜLGER : (Tür.) – Kumaş vb. şeylerdeki ince tüy. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
ÜLGÜ : (Tür.) Er. 1. Yakışıklı kimse. 2. Pay, hisse. 3. Tutum, tavır.
ÜLKE : (Tür.) 1. Bir devletin egemenliği altında bulunan yerlerin tümü. 2. Yurt, vatan. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
ÜLKEM : (Tür.) Yurdum, vatanım. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
ÜLKEN : (Tür.) – Senin yurdun, senin vatanın. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
ÜLKENUR : (Tür.) – Yurdunu aydınlatan ışık. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
ÜLKER : (Tür.) – Boğa burcunda yedi yıldızdan biri. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
ÜLKÜ : (Tür.) – Amaç edinilen, ulaşılmak istenilen şey. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
ÜLKÜM : (Tür.) – Amacım, ulaşmak istediğim şey. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
ÜLKÜMEN : (Tür.) Er. – Ülküsü olan. bir ülküye bağlı olan kimse.
ÜLKÜSEL : (Tür.) – Ülkü ile ilgili, ülkü niteliğinde. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
ÜLMEN : (Tür.) Er. – Denizci, deniz adamı.
ÜMERA : (Ar.) Er. – Beyler, emirler.
ÜMMET : (Ar.) – Bir peygambere inananların hepsi. İslam dinine bağlı olanların hepsine verilen ad.
ÜMMİYE : (Ar.) Ka. – Anneye ait, anneyle ilgili.
ÜMMÜHAN : (Ar.) Ka. ? Hükümdar anası.
ÜMNİYE : (Ar.) Ka. 1. Umut. 2. İstek, arzu. 3. Niyet.
ÜNAL : (Tür.) 1. Adın duyulsun, tanın, ün kazan. 2. Ün al. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
ÜNALAN : (Tür.) Er. – Adı duyulmuş, ün kazanmış.
ÜNALMIŞ : (Tür.) Er. – Ün ve şan kazanmış.
ÜNALP : (Tür.) Er. – Tanınmış, ünlü, yiğit.
ÜNAN : (Ar.) – İnleme, nalan. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
ÜNAY : (Tür.) – Ay gibi tanınmış, ünü parlak, şöhretli.
ÜNEK : (Tür.) Er. 1. Kahraman, yiğit. 2. Ünlü tanınmış.
ÜNER : (Tür.) Er. – Tanınmış, ünlü yiğit.
ÜNGÜR : (Tür.) Er. – Mağara.
ÜNKAN : (Tür.) Er. – Tanınmış soydan gelen, soylu kan.
ÜNLEM : (Tür.) – Ses, seda, çağrı. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
ÜNLÜ : (Tür.) – Tanınmış, adı duyulmuş şöhretli, şanlı. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
ÜNLÜER : (Tür.) Er. – Tanınmış, ünlü kimse.
ÜNLÜOL : (Tür.) Er.- Adın duyulsun, ün kazan.
ÜNLÜSOY : (Tür.) Er. – Tanınmış soydan gelen.
ÜNSA : (Ar.) Ka. – Kadın, kız, nisa.
ÜNSAÇ : (Tür.) Adın duyulsun, ünlen. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
ÜNSAL : (Tür.) – Adın duyulsun. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
ÜNSİ : (Ar.) Er. 1. Alışmış, sokulgan. 2. Arkadaş, dost.
ÜNÜVAR : (Tür.) – Ünlü tanınmış. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
ÜNVER : (Tür.) – Ünlen, tanınmış ol, insan ol. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
ÜNZİL : (Ar.) Er. – Gönderilmiş, indirilmiş, inzal olunmuş.
ÜNZİLE : (Ar.) Ka. – (bkz. Ünzil).
ÜRMEGÜL : (Tür.) Ka. – Sarmaşık.
ÜRÜN : (Tür.) 1. Üretilen, yararlı şey, topraktan elde edilen. 2. Yapıt, eser. 3. Sık orman. 4. Çokluk, bolluk. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
ÜRÜNDÜ : (Tür.) Er. – Seçilmiş, seçkin.
ÜSGEN : (Tür.) Er. 1. Yüksek. 2. Gelişmiş.
ÜSTAM : (Ar.) Er. 1. Altın veya gümüşten yapılmış at eyeri. 2. Emin, güvenilir.
ÜSTAY : (Tür.) Er. – Ay gibi yüksek yüce.
ÜSTEK : (Tür.) Er. – Yüksek, yüce.
ÜSTER : (Tür.) Er. – Çok değerli kimse.
ÜSTÜN : (Tür.) 1. Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan. 2. Yenen, galip gelen. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
ÜSTÜNBAY : (Tür.) Er. 1. Üstün bay. 2. Seçkin, başarılı kimse.
ÜVEYS : (Ar.) Er. – İsteyen, arzu eden.
ÜZER : (Tür.) Er. 1. Üst. 2. Kaymak. 3. Faiz. – Can sıkıcı, üzücü.

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık