Edebiyat Türleri

10 yıl önce

Gazel ve Koçaklama Örnekleri Gazel örneği Benî candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı Kamû bîmârınâ cânân devâ-yi derd eder ihsân Niçin kılmaz banâ derman benî bîmâr sanmaz mı (daha&helliip;)

10 yıl önce

Baki Şiirlerinden Örnekler Gazel 1 Bir lebi gonca yüzü gülzar dersen iste sen Har-i gamda andelib-i zar dersen iste ben Lebleri mül saçlari sünbül yanagi berk-i gül Bir semenber serv-i hosreftar dersen iste sen (daha&helliip;)

10 yıl önce

Fuzuli Kaside Gazel Örnekleri Şair: Fuzulî Türü: Gazel Başlık: Ezel kâtipleri uşşâk bahtın kare yazmışlar Şiir: Ezel kâtipleri uşşâk bahtın kare yazmışlar Bu mazmûn ile hat ol safha-i ruhsâre yazmışlar Havâs-ı hâk-i pâyun şerhini tahkîk edîp merdüm Gubâr îlen beyâz-ı dîde-i hûnbûre yazmışlar (daha&helliip;)

10 yıl önce

KARAGÖZ OYUNLARININ TARİHÇESİ Gölge oyunu;deriden yapılan tasvirlere arkadan vuran ışığın tasvirlerin gölgesini beyaz bir perde üzerine yansıtması temeline dayanır. Doğu kültürlerine özgü bir sanat olan gölge oyununun ortaya çıkışı hakkında değişik rivayetler vardır. Bir rivayete göre Çin hükümdarı Wu (M.Ö. 140-87) karısının ölümü üzerine derin bir üzüntüye kapılır. Şav Wong adlı bir çinli, hükümdarın üzüntüsünü hafifletmek için (daha&helliip;)

10 yıl önce

Divan Edebiyatı,Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri a. Nazım Birimi Beyit Olan Nazım Şekilleri 1- Gazel : Beyit sayısı 5 ile 15 arasında değişir. Kafiye düzeni aa – xa – xa – xa … dır. Gazelin ilk beytine MATLA son beytine MAKTA en güzel beytine BEYTÜ-L GAZEL denir. Konu bütünlüğü yoktur. Her beyitte ayrı bir konu vardır. Konu olarak aşk, şarap ve güzellik...

12 yıl önce

Azerbaycan Edebiyatı Cumhuriyet Dönemi edb Edebiyatda Roman ve Öykü Kazakistan Edebiyatı Kıbrıs Türk Edebiyatı Kırgızistan Edebiyatı Millî Edebiyat Akımı Osmanlılar Dönemi Edeb Özbekistan Edebiyatı Selçuklular Dönemi ...

Yukarı Çık