12.Sınıf Türk Edebiyatı Konuları

7 yıl önce

ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN ŞİİRİNİN TAHLİLİ ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN ŞİİRİ gözlerin gözlerime değince felâketim olurdu ağlardım beni sevmiyordun bilirdim bir sevdiğin vardı duyardım çöp gibi bir oğlan ipince hayırsızın biriydi fikrimce ne vakit karşımda görsem öldüreceğimden korkardım felâketim olurdu ağlardım ne vakit maçkadan geçsem limanda hep gemiler olurdu ağaçlar kuş gibi gülerdi bir rüzgâr aklımı alırdı sessizce bir cigara yakardın parmaklarımın ucunu yakardın kirpiklerini eğerdin bakardın üşürdüm içim ürperirdi felâketim olurdu ağlardım akşamlar bir roman gibi biterdi jezabel kan içinde yatardı limandan bir gemi giderdi sen...

7 yıl önce

Faruk Nafiz Çamlıbel'in Sanat Şiirinin Tahlili SANAT Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek, Bizim diyârımız da binbir baharı saklar! Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek, İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar. Sen kubbesinde ince bir mozaik arar da Gezersin kırk asırlık bir mabedin içini. Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek duvarda, Bize heyecan verir bir parça yeşil çini… Sen raksına dalarken için titrer derinden Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin; Bizim de...

7 yıl önce

Ben Sana Mecburum şiirinin tahlili ATTİLA İLHAN'IN "Ben Sana Mecburum" şiirini tahlil Yazar Prof. Dr. Nurullah Çetin Ben sana mecburum bilemezsin adını mıh gibi aklımda tutuyorum büyüdükçe büyüyor gözlerin ben sana mecburum bilemezsin içimi seninle ısıtıyorum ağaçlar sonbahara hazırlanıyor bu şehir o eski istanbul mudur karanlıkta bulutlar parçalanıyor sokak lambaları birden yanıyor kaldırımlarda yağmur kokusu ben sana mecburum sen yoksun sevmek kimi zaman rezilce korkuludur insan bir akşam üstü ansızın yorulur tutsak ustura...

8 yıl önce

2012-2013 12.Sınıf Edebiyat Kitabı Tüm Cevapları SAYFA 9 1:siyasi temel;tanzimat fermanı, sosyal temel; medreselerin yıkılmış olması,fikri temel;şairlerin şarkla garp arasında kalması 2.Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında genel olarak Anadolu’ya yönelme görülür. Eserler Anadolu anlatılmış, aydınların Anadolu’yu tanımadıklarından bahsedilmiştir. Bu gibi şeylerle memleket anlayışı ortaya çıkmıştır. 3.Yenilikler: Gençlerin Anadolu’ya yönelmesi, sadece İstanbul’dan memleketin kurtulamayacağı işlenmiştir. Anadolu’da Bir Gece: Anadolu’da ki sıkıntılar anlatılmıştır. Tohum: Anadolu’ya yönelme işlenmiştir. Aydınların halka yönelmesi...

8 yıl önce

Servet-i Fünun Edebiyatı Uygulama testi A- Aşağıdaki cümlelerin başına, cümledeki yargı doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız. 1. Servet-i Fünun döneminde yazılan edebi tenkit türündeki yazılarda Servet-i Fünun'la ilgili eleştiri­lere cevap verilmiştir. ( ) 2. Servet-i Fünun topluluğundaki her sanatçının gezi yazısı türünde eseri vardır. ( ) 3. Servet-i Fünun döneminde yazılan edebi tenkit yazıları daha çok Divan edebiyatının...

8 yıl önce

12.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 57 ile 64 Arası 12.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 sayfa 57 de İÇİMİZDEN BİRİ adlı şiir toplumsal bir şiir. çobanın hayatını anlatıyor. çobanın askere gittiğini fakat tanınmadığını sırtına bir bazlama(ekmek) bağlayarak, davulsuz zurnasız askere gönderildiğini fakat ağanın oğlunun şanlı bir düğünle davullu zurnalı askere gittiğini söylüyor sayfa 57 SERBEST...

8 yıl önce

12.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 42 ile 56 arası 12.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 42 saf şiir in sadece öz demek oldugunu biliyorum baska yok 3: görüşler...1:: şiir yazarken kelimelirn serbest seçilişi fakat uslupa uygun olmasını 2:şiirin ana rengine ulaşılmasını 3: şiirin tam şeklini yakalamya çalıştıgını 4: şiirin okuyanıda...

8 yıl önce

12.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa  30-31-32-33-35-36 Sayfa 30-31 1-CeLaL’in hayatını anLatıyor Arkadaşı hakkında biLgi veriyor 2-a-CeLaL-Şiir-Şair b-CeLaL’in şiirLeriaşkLarışairLik yönü 3-YazıLır 4-Anı türünün devamıdır 5-a-AçıkyaLındurututarLı oLmayan cümLe: “Bu konuşmaLarda göz bebekLeri büyüryüzü büsbütün canLanır; eLLer koLLar da ritmik oLarak konuya katıLır ve CeLaL akıLcıbiLimseL yoLLaR dışında paradoksaL ama yine de gerçekçi bir patikadan kestirme inip tartışıLan soruna çok orjinaL ve parlak bir çözüm -çözüm degiLse biLe bir...

8 yıl önce

YUSUF ATILGAN (1921-1989) *Asıl adı Yusuf Ziya Atılgan. Yazılarında “Nevzat Çorum” ve “Ziya Atılgan” imzalarını da kullandı. * Psikolojik yabancılaşma ve yalnızlık temasını başarıyla işleyen bir yazar olarak tanındı. *Modern anlatım tekniklerini, bilinçaltı ve psikanalitik öğeleri başarıyla kullanmış; varoluşçu felsefeden etkilenmiştir. * Bazı eserlerinde kırsal kesimin yaşantısından bahseder; şehri anlatan eserlerinde ise bıkkınlık ve düzene uyumsuzluk anlatılır. *Üzerinde çalıştığı “Canistan” adlı romanını tamamlayamadan kalp krizi...

8 yıl önce

YAŞAR KEMAL (1923- ) *Asıl adı Kemal Sadık Gökçeli’dir. *Romanlarında yer olarak Çukurova, Toroslar ve Anadolu’nun kırsal yörelerini seçmiştir. *Köy romanlarına alışılmışın dışında bir bakış açısı getirir. *Romanlarında kahramanlarını anlatırken, aldığı toplumsal kültürü göz ardı etmez. *Halka önem verdiği oranda doğaya da aynı anlayış ve sorumlulukla yaklaşır. *Roman kahramanlarını şiirsel ve yöresel bir dille konuştururken toplumun nabzını tutar. *Destanlardan, efsanelerden, ağıtlardan, türkülerden ve halk öykülerinden faydalanmıştır. *Şiirsel üslubu,...

8 yıl önce

YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU (1889 -1974) Fecr-i Âti topluluğuna 1909 yılında katılan Yakup Kadri, bu topluluğun bütün özelliklerini benimsemiştir ve tamamen kişisel bir sanat anlayışına sahiptir. Ancak, dönemin diğer aydınları gi­bi o da, Balkan Savaşları’nın ardından, Batıya olan...

8 yıl önce

TOPLUMCU GERÇEKÇİ YAZARLAR *1930’lardan itibaren köylüden, işçiden söz edilmiştir. * Yazarların bir kısmı köy enstitülerinde yetişmiştir. * Realizm akımının etkisi vardır. Gözlem önemli bir yer tutar. *Köylü ve işçi, toplumdaki düzensizlikler ve çatışmalar, ağa – köylü karşıtlığı, imam – öğretmen karşıtlığı, halk – yönetici karşıtlığı, güçlü – güçsüz, aydın – cahil karşıtlıkları, köy sorunları, Anadolu ve insan, büyük şehirlere göç ve sorunlar işlenir. *...

8 yıl önce

TALİP APAYDIN (1926) *İlk şiir ve hikâyelerini Köy Enstitüleri Dergisi’nde yayınladı *Eserlerinin hemen hemen hepsinde vaktiyle Köy Enstitüleri’nde benimsetilmiş köy anlayışına uygun klişe anlayışı işler. *Bu kitaplarda köy daima sefil ve sömürülmüştür. Köylü cahildir, hurafelere inanır. Müspet hiçbir davranışları yoktur. Bu toplumda tek iyi insan köy öğretmenidir. *Öğretmen, köylüyü eğiterek modern ve laik hâle getirmeye uğraşır. Eserlerinde Yaşar Kemal, Kemal Tahir ve Orhan Kemal’in...

8 yıl önce

SÜRREALİZM (GERÇEKÜSTÜCÜLÜK) 1. 1924′te Andre Breton‘un açıkladığı bildirgeyle or­taya çıkmıştır. 2. Dadaizm’in yerine geçen edebiyat akımıdır. 3. Sigmund Freud’un “Psikanalitik” düşüncelerinden etkilenmiş ve ayrıca Dadaizm akımından esinlemiştir. 4. 20. yüzyı­lın en uzun ömürlü sanat edebiyat...

8 yıl önce

SÜREYYA BERFE(1943-…) Asıl adı, Hikmet Süreyya Kanıpak. Önceleri İkinci Yeni akımı içinde yer aldıysa da, sonradan halk şiirinin yolundan giden başka arayışlara yöneldi. 1960 kuşağı şairleri arasında sayıldı. Çocuk kitapları da yazan Berfe, aralarında 1966′da aldığı ve tanınmasını sağlayan Türkiye Milli Talebe Federasyonu Kültür Yarışması Şiir Dalı Birincilik Ödülünün(Kasaba şiiri ile) de bulunduğu çeşitli ödüller aldı. Ayrıca metin yazarlığı yapmaktadır. Hepsi O...

8 yıl önce

SEMBOLİZM Sembolizm, 19. yüzyılın son çeyreğinde realizm, natüralizm ve parnasizme tepki olarak Fransa’da doğmuş; daha sonra bütün Avrupa’da gelişmiştir. Aydınlanma Çağı’nda “pozi­tivizm”, “determinizm” ve “materyalizmin, sanayi toplumunda bunalım ve sıkıntıya düşen insanın sorunlarına...

8 yıl önce

SAMİM KOCAGÖZ *1950′de Yeni İstanbul gazetesi ve New York Herald Tribune gazetesinin ortaklaşa düzenlediği Dünya Hikâye Yarışması’nda “Sam Amca” öyküsüyle birincilik kazandı. *Güçlü gözlemlerine dayanarak köy ve kasaba insanlarının sorunlarını, günlük yaşamlarını ve duygularını yalın bir dil ve gerçekçi tutumla yansıttı. * İkinci Dünya, Yılan Hikayesi, Bir Çift Öküz romanları konularını doğup büyüdüğü yörelerden alır. * Kalpaklılar ve Doludizgin romanlarında Kurtuluş Savaşı’nı işler. *Ölümünden...

8 yıl önce

SAİT FAİK ABASIYANIK (1906-1954) *Gerçeküstücü öğelerle kişinin yalnızlığı ve bunun yarattığı acıları irdeledi. *Sürekli kullandığı ana tema yaşama sevinci oldu. *Sıradan insanlar, işsizler, hamallar, balıkçılar, sokak kadınları, kimsesiz çocuklar, emekçiler ve küçük burjuvalar onun insanlarıdır. O bu insanlarda evrensel insanı yakaladı. *Öykülemeyi ruhsal değişiklikler yoluyla yaptı. *Durum (Çehov) hikayesinin önemli ismidir. * Sade, yalın ve akıcı bir anlatımı vardır. * Ona göre “ Her şey insanı...

Yukarı Çık