Coğrafya

7 yıl önce

Mevsimlerin Oluşumu Özellikleri Ekinokslar ve Solsistler Mevsimlerin Oluşumu MEVSİMLER VE ÖZELLİKLERİ Mevsimler güneşin gün dönümü ve gece gündüz eşitliği noktaları arasından geçişleri arasındaki sürelerdir. Mev-simlerin oluşmasının temel sebebi eksen eğikliği ve Dünya’nın Güneş çevresindeki hareketidir. Her iki yarım kürede de mevsimler birbirinin tersi olarak yaşanır. KYK yazı yaşarken, GYK kışı yaşamaktadır. Aynı şekilde birinde sonbaharı yaşanırken diğeri de ilkbahar yaşanır. Dünya’nın eksen eğikliği...

7 yıl önce

Karstik aşınım şekilleri ve Buzullar Karstik Şekiller Yağışlar ve yer altı suları, kalker, jips, kayatuzu, dolomit gibi eriyebilen, kırık ve çatlakların çok olduğu taşların bulunduğu yerlerde, kimyasal aşınıma neden olurlar. Kimyasal aşınım sonunda oluşan şekillere karstik şekiller denir. Yağışların ve yeraltı sularının oluşturduğu karstik aşınım şekillerinin aşınım şekillerinin büyüklükleri değişkendir. Karstik aşınım şekilleri şunlardır : Lapya : Kalkerli yamaçlarda yağmur ve kar sularının yüzeyi...

7 yıl önce

Kayaçlar,Kayaçlar Kaça Ayrılır Kayaçlar su, gaz ve organik varlıkların dışında yerkabuğunu meydana getiren unsurlardır. Yol yarmaları, maden ocakları ve taş ocakları gibi yerlerle, toprak veya enkaz örtüsünden yoksun topografya yüzeylerinde mostralarına rastladığımız kayaçlar, yer şekillerinin oluşum ve gelişimlerinde rol oynayan önemli etmenlerden biridir. Onların fiziksel ve kimyasal özelliklerindeki farklılıklar yer şekillerinin de farklı olmalarına sebep olur. Çünkü bu özellikler, kayaçların, aşındırma...

7 yıl önce

Levha Hareketleri, Volkanizma ve Türkiye'de Yanardağlar DAĞ OLUŞUMU HAREKETLERİ (OROJENEZ) 1. Kıvrılm Akarsular, rüzgârlar ve buzullar gibi dış kuvvetlerin aşındırdığı maddeler, yer kabuğunun büyük çukurluklarında biriktirilir. Bu çukurluklara jeosenklinal adı verilir. Jeosenklinallerde biriktirilen tortul maddeler, çeşitli yan basınçlara uğrarlarsa kıvrılarak deniz yüzeyine çıkarlar. Böylece yeryüzünün büyük kıvrım dağları oluşmuş olur. Kıvrılma sonucunda yüksekte kalan kesimlere antiklinal, alçakta kalan kesimlere de senklinal denir. Avrupa’da Alp’ler, Asya’da...

7 yıl önce

Harita çiziminde kullanılan projeksiyon tipleri HARİTA ÇİZİMİNDE KULLANILAN PROJEKSİYON YÖNTEMLERİ Haritalar yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün düzlem üzerine aktarılmasıyla oluşturulur. Yeryüzü şekillerinin uzunluklarını, alan ölçülerini ve yönlerini hatasız olarak model küre üzerine aktarmak mümkündür. Ancak istediğimiz büyüklükte model küre yapmamız, taşımamız ve kullanmamız mümkün değildir. Bu nedenle düz yüzeylere çizilen haritalar daha kullanışlıdır. Ancak Dünya’nın kendine özgü olan kutuplardan basık, Ekvator’da şişkin...

8 yıl önce

Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri Hakkında bilgi KARADENİZ BÖLGESİ 1. Batı Karadeniz Bölümü - Sanayi ve ticaret alanlarında en gelişmiş bölümdür. - Kastamonu-küre dağlarında bakır çıkarılır. - Demir-çelik sanayisi - Keten-kenevir - En fazla pirinç bu bölümde yetişir. - Orman sanayisi en fazla bu bölümde gelişmiştir. - Taş kömürü %100 bu bölümdedir. 2. Orta Karadeniz Bölümü - Düzlüklerin daha geniş alan kapladığı bölümdür. - Makine kullanımının daha kolay olduğu bölümdür. - Daha az yağış alan,...

8 yıl önce

Erozyon nedir? Erozyonun Zararları Nelerdir Erozyon, diğer adıyla aşınım, yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etkenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmesi veya bir yerden başka bir yere taşınması olayıdır. Tarımda kullanılan alanların %70′i özelliklerini kaybederek dünya genelinde toplam kara üzerinde %30 civarında çölleşmeye sebep olmuştur. Dünyada erozyon sebebiyle çölleşme tehlikesi bulunan 110 ülke bulunmaktadır. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler Çevre...

8 yıl önce

Erozyon nasıl önlenir? Erozyonun miktarını azaltıp kabul edilebilir sınırlara çekebilmek, alınacak önlemlere bağlı olarak gerçekleştirilebilir. Bunun için erozyonun cinsine göre önlemler alınmalıdır. Su erozyonunu yavaşlatıcı önlemler Yağmur damlasının toprak yüzeyine darbesini azaltılması, Uzun süre kalabilen kesif bir bitki örtüsü oluşturmak. Toprak agregatlarının ayrışma ve dağılmasının önlenmesi, Toprağı parçalayan alet ve makinaların kullanılmasını azaltmak. İnfiltrasyon oranının arttırılması, Yüzey akış hızının azaltılması Tarım arazilerinde sert toprak katmanlarının kırılması ile infiltrasyonun arttırılması,...

8 yıl önce

Kumullar nasıl oluşur hilal biçimli kumullara ne ad verilir Rüzgarların taşıdığı kumların çökelmesiyle kumullar oluşur. Gevşek yapıya sahip olan kumullar sürekli yer değiştirmektedirler. Orta Asya çöllerinde oluşan hilal biçimli kumullara ise barkan adı verilir. Rüzgarlar Rüzgarlar da aşındırma ve biriktirme yolu ile yeryüzünü şekillendiren önemli bir dış güçtür. Buharlaşmanın yağıştan çok olduğu bölgelerde yani kurak ve yarı kurak bölgelerde yeryüzünü şekillendirici önemli etkileri...

8 yıl önce

Mantarkaya nedir Mantarkaya nasıl oluşur Mantarkaya : Kurak ve yarı kurak bölgelerde kayaların özellikle alt kısımlarının rüzgarlar tarafından aşındırılması ile oluşan şekillerdir. UYARI : Mantarkaya oluşumunda, aşınmanın alt kısımlarda fazla olmasının nedeni rüzgarın gücünün bu bölümlerde yoğunlaşmasıdır. Rüzgar Biriktirmesi Rüzgarların hızı azaldığı zaman taşıma gücüde azalır. Taşıma gücü azaldığında taşınan kumlar, tozlar ve çakıllar yere çökelir. Rüzgarların kurak, yarı kurak bölgelerden taşıyıp nemli bölgelerde...

8 yıl önce

Rüzgar Biriktirmesi nedir Rüzgarların hızı azaldığı zaman taşıma gücüde azalır. Taşıma gücü azaldığında taşınan kumlar, tozlar ve çakıllar yere çökelir. Rüzgarların kurak, yarı kurak bölgelerden taşıyıp nemli bölgelerde biriktirdiği maddelere lös adı verilir. Lösler verimli topraklardır. Türkiye’de rüzgarlar önemli bir dış etken değildir. Irmakların ağız bölümlerinde, kumsallarda, bitki örtüsünün cılız olduğu yerlerde yükseklikleri 5-6 m’yi bulan kum tepecikleri oluşmuştur. İç Anadolu’da Karapınar...

8 yıl önce

Rüzgar Aşındırması nedir Günlük sıcaklık farklarının fazla olduğu çöllerde fiziksel (mekanik) çözülmeler şiddetlidir. Rüzgarlar buralarda oluşan kırıntıları; tozları ve ince kumları havaya kaldırır. Rüzgarların havalandırdığı bu parçalar çarptıkları yerleri aşındırır. Rüzgar aşındırmasına korrazyon denir. Rüzgarın aşındırma yapabilmesi için, * Zemin yapısının gevek * Bitki örtüsünün cılız, * Yağışların az olması gerekir. Rüzgar aşındırması ile...

12 yıl önce

Güneş Sistemi’nin Oluşumu Dünya’nın Oluşumu Jeolojik Zamanlar Dünya’nın İç Yapısı Kara ve Denizlerin Farklı Dağılışının Sonuçları Hipsografik Eğri Yerkabuğunu Oluşturan Taşlar Güneş’in Doğuş veya Batış Saatinin Bulunması Boylam nedir boylamın etkileri Özel Konum nedir Matematik İklim Kuşakları 21 Aralık Durumu (Solstisi) Eksen Eğikliği nedir Dünyanın Günlük Hareketinin Sonuçları Termik Basınç Kuşaklar Dünyanın Şekline Bağlı Sonuçlar Ekvatorun Özellikleri Türkiye’de...

12 yıl önce

Azor Antisiklonu Ülkemizi sürekli etkileyen dinamik kökenli yüksek basınç alanıdır. Kışın serin, yağışsız ve batı yönlü rüzgarlarla kendini belli eder. Rüzgar hızları yavaştır. Kışın sürekli alçalıcı hareket gösterdiği ve soğuk yeryüzüne dokunduğu için havanın alt kısımlarında soğuk, durgun bir hava katmanı oluşur. Bu durgun hava bölümü içerisinde şehirsel atıklar birikerek hava kirliliğine neden olur. Kış ayalarında Kuzey Afrika üzerinde İzlanda Alçak Basıncı’nın sıcak bölümü...

12 yıl önce

Basınç Kuşakları Termik Alçak Basınç Kuşağı (Tropikal Basınç Kuşağı) Ekvator ve çevresinde sıcaklığa bağlı olarak oluşmuştur. Sıcaklık yüksek olduğu için sıcak çekirdekli siklon da denir. (daha&helliip;)

12 yıl önce

Basınç Tiplerinin Özellikleri : 1013 milibardan düşük olan basınçlara alçak basınç (siklon) yüksek olanlara ise yüksek basınç (antisiklon) denir. Alçak Basınç (Siklon) Termik ve dinamik alçak basınç merkezlerinde benzer hava hareketleri görülür. Havanın yoğunluğu azdır. Hava yükseltici bir hareket gösterir. Yeryüzündeki hava hareketi çevreden merkeze doğrudur. Merkezden çevreye doğru basınç artar. Dünya’nın günlük hareketi nedeniyle hava akımları, Kuzey Yarım Küre’de saat ibresinin tersi yönde, Güney Yarım Küre’de...

12 yıl önce

Hava Yoğunluğu (Dinamik Etken) 1m3 havanın içerisindeki gazların miktarına hava yoğunluğu denir. Yoğunluk su buharına ve toz zerreciklerine göre değişir. Yerçekiminin azalıp çoğalması, Havanın ısınıp soğuması, Yükseltinin artması, Dünya’nın ekseni çevresindeki dönüşü, (daha&helliip;)

12 yıl önce

Atmosfer Basıncı Atmosferi oluşturan gazların belli bir ağırlığı vardır. Gazların yeryüzündeki cisimler üzerine uyguladığı basınca atmosfer basıncı denir. Normal Hava Basıncı 45° enlemlerinde, deniz seviyesinde ve 15°C sıcaklıkta ölçülen basınca normal hava basıncı denir. (daha&helliip;)

Yukarı Çık