İlköğretim Ders Konuları

7 yıl önce

Abartılı cumleler Abartılı Sözcükler/İfadeler : Gerçekleştirilemeyecek, imkansız ifadelere abartılı ifadeler denir. Okuduklarımızda ya da dinlediklerimizde abartılı ifadelere rastlarız. Abartılı ifadeler ; dikkat çekmek, meraklandırmak veya gülmek için kullanılır. Abartılı İfade Örnekleri: 1. Okulumuzda bir tane parmak çocuk var. Boyu 2 cm,bu yüzden hep en önde oturuyor. 2. Hava o kadar soğuktu ki kedi damdan dama atlarken havada dondu. 3. Bir fırın ekmek yedi yine doymadı. 4....

7 yıl önce

Ingilizce Kelime Oyunları Bulmacalari Renkli Ingilizce kelime oyunlari ve bulmacalari cocuklar icin, ve Ingilizceyi yeni ogrenen ogrenciler icin cok iyi alistirmalardir. Asagidaki bulmacalar ucretsizdir ve kisisel yada sinif ici kullanimlar icin print edilebilir.

7 yıl önce

ENERJİ TASARRUFU VİDEOSU Çocukları enerji tasarrufu konusunda bilgilendiren çok anlamlı ve güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Her konuya değinilmiş ayrıca sözsüz olması da her dile hitap etmesi açısından oldukça iyi düşünülmüş.. Çocuklarımıza mutlaka izletelim.Tabi başta biz onlara örnek olalım ,onların bizi model aldığını unutmayalım..

8 yıl önce

7. Sınıf Cümlede Anlam Konu Testi 1. (1) Benim Dır amcam var. (2) Yaşlı sayılır; ama oldukça dinç. (3) Üstelik oldukça da yakışıklıdır. (4) İflah olmaz, yaramaz bir çocuk gibi kıpır kıpır. (5) Cumartesi günleri onu ziyaret ederim. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangilerinde yazarın görüşüne yer verilme­miştir? A) 1-3 B) 1-5...

8 yıl önce

Cümlelerde Çeşitli Anlam Özellikleri Konu Anlatımı Cümleler ilettikleri yargılar yönünden çeşitli anlam özellikleri gösterir. Bunlar Acıma * Zavallı adam buz gibi havada sokakta kalmış. * Çocuğun hâlini görünce içim parçalandı.   Saygı, hayranlık * Ayy, böyle bir güzellik karşısında kim duygulan­maz! * Bu resim değil, denizin ta kendisi. * Sayın başkan, kararınız bizim için emirdir.   Övme - yüceltme * Onun güzel sesi, bülbülleri bile kıskandırıyor. * Annem, huriler ve...

8 yıl önce

Zarflar (Belirteçler) Konu Anlatımı (7. Sınıf) Fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların ve zarfların önüne gelerek onları zaman, durum, ölçü (miktar), yer ve soru bakımından belirten, sınırlandıran ya da anlamını derecelendiren kelimelere zarf (belirteç) denir. Her gece gözyaşları içinde dua ediyordu. (Zarf, fiili, zaman yönünden belirtmiş.) Mısır'da günlerce aç susuz dolaştı. (Zarf, fiili, durum yönünden belirtmiş.) Tatlıkonuşmak gönülleri açar. (Zarf, fiilimsiyi, durum yönünden belirtmiş.) Ne tatlı havası var...

8 yıl önce

Yazımı Karıştırılan Bazı Sözcüklerin Yazımı Konu Anlatımı ** "Şey" belgisiz zamiri her zaman diğer sözcüklerden ayrı yazılır. ** "Her" sözcüğü, bazı kalıplaşmalar dışında (herkes, herhangi) diğer sözcüklerden ayrı yazı­lır. ** "Herhangi bir" sözündeki "bir" ayrı yazılır. ** "Birtakım" sözcüğü, belgisizlik anlamı taşıdığında bitişik yazılır. Diğer kullanımlarda sıfat tamlaması olduğu için ayrı yazılır. Birtakım insanlar çalışmayı sevmez. (bazı) belgisizlik Bir takım ansiklopedi aldım. (iki takım, üç takım...

8 yıl önce

de/da'nın Yazımı (7. Sınıf) Konu Anlatımı a) "-de" Ekinin Yazımı "-de, -da" eki isim hâl ekidir. Kendinden önceki kelimeye bitişik yazılır ve ünlü uyumuna uyar; "-ta, -te" şekli vardır. Eklendiği kelimeye bulunma ve zaman anlamı katar. Çantam arabada kalmış. (yer) Saat beştebuluşalım. (zaman)   b) Bağlaç Olan "de, da"nın Yazılışı Bağlaç olan "de, da" ayrı yazılır. Kendisinden önceki kelimenin son ün­lüsüne bağlı olarak ünlü uyumlarına uyar: Amcası da...

8 yıl önce

Ünlü Düşmesi Nedir? (7. Sınıf) Konu Anlatımı İkinci hecesinde dar ünlü bulunan iki heceli kelimeler, ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecelerindeki dar ünlüler genellikle düşer: ağız > ağzı alın > alnı bağır > bağrı, bağrım beniz > benzi beyin > beynimiz bo­yun > boynu böğür > böğrüm burun > burnu geniz > genzi göğüs > göğsü gönül > gönlünüz karın > karnı oğul > oğlu çevir- > çevril- devir- > devril-   Örnek Soru: İkinci hecesinde dar ünlü...

8 yıl önce

Ünlü Daralması Nedir? (7. Sınıf) Konu Anlatımı Türkçede "a, e" ünlüsü ile biten eylemlerin şimdiki zaman çekiminde, söyleyiş ve yazılışta da "a" ünlüleri "ı, u"; "e" ünlüleri "i, ü" olur: başla-yor > başlıyor kana-yor > kanıyor oyna-yor > oynuyor doyma-yor > doymuyor izle-yor > izliyor de-yor > diyor gelme-yor > gelmiyor gözle-yor > gözlüyor Birden çok heceli ve "a, e" ünlüleri ile biten eylemler, ünlüyle başlayan ek aldıklarında bu...

8 yıl önce

Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler Konu Anlatımı (7. Sınıf) 1) Nesnel Yargı Bildiren Cümleler: Bu cümlelerde, cümlenin ilettiği yargı, kişiden kişiye değişmez. Herkes için aynıdır. Anlatılanlar; ölçülebilir, kanıtlanabilir nitelikteki kesin gerçekler­dir. Üzerinde yorum yapılamaz, beğenip beğenmeme söz konusu olamaz. * İç Anadolu Bölgesi'nde yazlar sıcak geçer. * Lise giriş sınavlarında yüz soru soruldu.   2) Öznel Yargı Bildiren Cümleler: Cümlenin ilettiği yargı, kişiden kişiye değişebilir; yargıyla...

8 yıl önce

İsimler (Adlar) (7. Sınıf) Konu Anlatımı SÖZCÜK TÜRLERİ Türkçede sözcükler tek başına isim ya da fiildir. Cümle içinde kullanılan sözcükler ise sekize (isim, sıfat, zamir, zarf, fiil, edat, bağlaç ve ünlem) ayrılır. İSİMLER (ADLAR) Canlı, cansız bütün varlıkları, duygu ve düşünceleri karşılayan sözcüklerdir. Ev, yol, iş, güç, hava, su, gün, ay, sevinç, korku, keder... İsimler, verilişlerine göre, sayılarına göre ve oluşları­na göre incelenir: 1. Varlıklara Verilişine Göre a)...

8 yıl önce

(7. Sınıf) Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı Noktalama işaretleri, yazıda anlamı aydınlatır, yanlış anlaşılmaların önüne geçer, okumayı düzenler ve kolaylaştırır. Bu işaretler duygu ve düşüncelerin daha açık anlatılmasına ve yazının düzenlenmesine yardımcı olur. Nokta (.) Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur: Öğrenciler arka bahçede oynuyor. "-(ı)ncı" eki yerine kullanılır: Onlar 7. Sokak'ta oturuyor. Tarihlerin yazılışında gün, ay, yıl rakamlarının arasına konur: 20.10.2000,05.06.1998... Saatlerin yazımında saatle dakikayı gösteren rakamların...

8 yıl önce

(7. Sınıf) Yazım (İmla) Kuralları Konu Anlatımı Büyük Harflerin Kullanımı * Cümlelerin başındaki sözcüğün ilk harfi büyük yazılır: Maçı sonuna kadar izledim. * Dize başlarındaki sözcükler büyük harfle başlar: "Bu ne acayip bilmece, Ne gündüz biter ne gece, Kime söyleriz derdimizi, Ne hekim anlar ne hoca." * Bütün özel adlar büyük harfle başlar: Hakan, Oya... Çince, Almanca... Türk Tarih Kurumu, Türk Hava Yolları... Yaprak Dökümü, Mürebbiye... Babalar Günü, Sevgililer Günü... * Sanlar veya...

8 yıl önce

Ses Bilgisi Konu Anlatımı(7. Sınıf) Ses: İnsanlar duygu ve düşüncelerini dil aracılığıyla aktarırlar. Dil sözcüklerden oluşur. Sözcükler seslerden  oluşan anlamlı bütünlerdir. Ses, dilin söylenen ve duyulan en küçük parçasıdır. Harfler, sesleri yazıda gösteren işaretlerdir. Dilimizde sesler ünlü ve ünsüz olmak üzere ikiye ayrılır.   Ünlüler (Sesliler): Ses yolunda herhangi bir engele çarpmadan çikan seslere ünlü denir. Dilimizde sekiz ünlü harf vardır: a, e, ı, i, o,...

8 yıl önce

Amaç Sonuç Cümleleri Konu Anlatımı (6. Sınıf) Eylemin hangi amaca bağlı olarak gerçekleştiği vurgulanır. Bu tür cümlelerde de "için, diye, üzere" gibi edatlardan yararlanılır. Öznenin işi, hareketi gerçekleştirme amacı ve sonucu cümle içinde verilir. Bu tür cümleler de ise iki yargının bir tanesi işin yapılma amacını anlatır ki.; yargılardan bir tanesi hâlâ yapılmamıştır. Örnekler: Borçlarından kurtulmak için evini satmış. Ailesini görmeye Almanya' ya gitmiş. Başbakan, ticari anlaşmalar...

8 yıl önce

Neden Sonuç Cümleleri (6. Sınıf) Bir cümlede ifade edilen yargılardan birinin neden, diğerinin sonuç olabilecek biçimde kullanılmasıyla ortaya çıkan cümleler, neden sonuç anlamı taşır. Bir cümlede neden sonuç ilişkisi genellikle "için, ile, den dolayı, den ötürü" ilgeçleriyle kurulabileceği gibi "den / dan" eki ya da kimi bağlaç ve sözcüklerle de kurulabilir. Böyle cümlelerde "neden" bildiren kısım başta ya da sonda olabilir. Örnekler...

8 yıl önce

Yapılarına Göre Kelimeler Kelimeler yapılarına göre üçe ayrılır: 1. Basit Kelimeler "Bu dünyada her şey insan kafasından çıkar." Bu cümledeki kelimelerden hiçbiri yapım eki almamıştır. Yapım eki al­mayan kelimelere basit kelime diyoruz. O hâlde bu cümledeki kelime­lerin hepsi basit kelimelerdir. "O, Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdırdı."Bu cümlede ise "yaz-dır-dı" kelimesindeki "-dır" eki fiilden fiil türeten yapım ekidir. Diğer kelimelerde ise yapım...

Yukarı Çık