Dini sorular ve cevaplar

5 yıl önce

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? Bayram, sevinç günü demektir. Topluca kılınan bayram namazları; Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesidir. Bayramlar Müslümanları birbirine yaklaştıran, dargınlıkları ortadan kaldıran, kardeşlik duygularını kuvvetlendiren önemli günlerdir. Bayramlar, Allah'ın mü'min kullarına birer ziyafet günleridir.Bayram sabahı erkenden kalkmalı, yıkanıp temizlenmeli, en iyi ve temiz elbiseleri giyerek güzel kokular sürünmelidir. Yılda iki dini bayramımız vardır: 1) Ramazan Bayramı. 2) Kurban Bayramı, Cuma...

5 yıl önce

MİRAÇ KANDİLİNDE edilebilecek en güzel dua Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm Ey Bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz'e Sonsuz salât ü selam olsun. Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (S.A.V) insanlık adına Alemlerin Rabbi'yle buluştuğu kutlu gece... İslam âlemi,...

5 yıl önce

Miraç Kandili ne zamandır,Miraç nasıl gerçekleşmiştir Miraç mucizesi, hicretten bir buçuk yıl önce, 621 yılı başlarında Recep ayının 27. gecesinde vuku bulmuştur. Bu sene Miraç Kandilini 4 Mayıs’ı 5 Mayıs’a bağlayan gece kutlayacağız. Miraç nasıl gerçekleşmiştir? Hadisenin iki aşaması vardır. Birinci aşamada Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Mescid-i Haram'dan Beyt-i Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında ‘İsra’ adını alır....

5 yıl önce

Üzerinde Resim Bulunan Elbiseyle Namaz Kılınır mı Evde resim bulundurmak helâle yakın mekruhtur. Namaz kılanın başı üzerinde, önünde, hizasında, sağında-solunda veya secde yerinde canlı resmi bulunması mekruhtur; arkasında bulunursa mekruh olup olmayacağında ihtilaf edilmiştir. Namaz kılan kişinin cebindeki paralarda bulunan ufak resimler mekruh sayılmaz. Resimli elbisenin üzerinde onu örten başka bir elbise bulunursa resim örtüldüğü için o elbise ile namaz kılmak mekruh değildir. Elbisenin...

5 yıl önce

Boşanma nedenleri hakkında bilgi İslam dini boşanma hakkını kocaya vermiştir. Bu bakımdan kadın erkeği boşayamaz. Ancak bunun bazı istisnaları vardır. 1. Erkek boşanma hakkını kadına vermişse, kadın erkekten boşanabilir. 2. Kadın resmi nikahı varsa ve hakime başvurursa, hakim de onların boşanmasına karar verirse boşanma gerçekleşir. Aile içindeki geçimsizlik durumunda her iki tarafın akrabaları bir araya gelip anlaşmazkığı çözmeye çalışır. Kadının da sudan bahanelerle kocasını...

6 yıl önce

Fitre ne zamana kadar verilir,Fitre kimlere verilir Hanefî ve Şafiîlere göre Ramazan ayının başlangıcından itibaren ödenebilir. Diğer iki mezhepte ise ancak bayramdan 1-2 gün önce verilebilir. Efendimiz (sas) bayram namazından önce verilmesini tavsiye ediyor. Bayram gününden sonraya bırakılması halinde yükümlülüğü devam eder, ilk fırsatta ödenmesi gerekir. Fitre kimlere verilir? Fitreyle zekâtın sarf yerleri aynıdır. Buna göre zekât verilmeyen kimselere fitre de verilemiyor. Hanefîlere...

6 yıl önce

Fıtır sadakasını kimler verir Müslümanlar, bakmakla yükümlü olduğu Müslüman yakını olan gayrimüslimler. Yanında gayrimüslim bir hizmetçi çalıştıran Müslümanlar, o çalışanının da fitresini vermekle mesul. Hanefîlere göre bayram günü nisap miktarı (temel ihtiyaçların dışında belli bir miktar) mala sahip olanlar, diğer mezheplere göre insanın kendi temel ihtiyaç malzemelerinden başka malı olan kimseler. Malî yükümlülük yönü ağır bastığından, akıl ve bâliğ olan ve olmayanlar.

6 yıl önce

Et nasıl helal olur? Helal gıda nasıl anlaşılır? İşlenmiş ürünlerdeki katkı maddelerine dikkat! Helal gıda alanında hukuki altyapı ve düzenleyici mekanizma bir türlü oluşturulamadı. Sertifikasyon konusunda tam bir keşmekeş yaşanıyor. Aslında ihracatta da büyük fırsat kaçırılıyor. Helal gıda sertifikalı ürünleri Müslümanlar mı yoksa gayrimüslimler mi tercih eder? Cevap hayli şaşırtıcı. Çünkü dünyada helal ürünlerin yüzde 80’ini Müslüman olmayan ülkeler tüketiyor. Sebebi gayet...

6 yıl önce

Haram bir şeyi beğenmek insanı dinden çıkarır mı Soru . Haram ya da günah olan bir şeye güzel demek/ beğenmek İnsanı küfre sokar mı? Eğer sokarsa bu hangi durumlarda olur? Cevap 1: - İnsanlar bir günahı güzel görmezse hiç onu işler mi? Kişinin kendi istek ve arzusuyla işlediği bir günahın nefsinin hoşuna gitmemesi mümkün mü? Bunun sonucu şudur: Her insan işlediği günahı beğeniyor,...

6 yıl önce

Cennette huriler tek tip mi olacak, yoksa farklı farklı mı olacaklar? Değerli kardeşimiz; Bahsettiğiniz özellikler genel hatlarıyladır. Yoksa her hurinin ayrı hasiyetleri de bulunacaktır. Nasıl ki cennetin mertebeleri var, öyle de her mertebenin de kendine has hurileri olacaktır. Hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor: “Hûriler yetmiş elbiseyi giydikleri halde, bacaklarının kemiklerindeki ilikleri görünüyor.”(Buharî, Bed’u’l-halk,8; Müslim, Cennet, 14; Tirmizî, Kıyame, 60) Bu hakikati...

6 yıl önce

Doktor çocuğun sakat doğacağını söylerse kürtaj ile çocuğu aldırmak caiz midir Soru;Mütedeyyin / dindar bir doktor, anne karnındaki çocuğun sakat olarak doğacağını söylerse, kürtaj ile çocuğu aldırmak caiz midir? İslamiyet'te çocuk aldırmanın, kürtaj yaptırmanın hükmü nedir? Bu konu gerçekten çok ciddi ve karar verilmesi de o kadar zordur. Ama insan hayatı her şeyden daha önemli. Düşünün yeni doğan bir bebeğiniz var ve dediler...

6 yıl önce

Miraç gecesini nasıl değerlendirmeliyiz Miraç gecesinde ve bütün mübarek gecelerde yapılacak beş mühim ibadet vardır. 1. Tevbe ve istiğfar etmek: Tevbe ve istiğfar, günahlardan arınmak için önemli bir vesiledir. Bunun en kısası, “Estağfirullah ve etûbü ileyh = Allah’tan bağışlanma diler ve günahlarım için Ona tövbe ederim” şeklindedir. 2. Kur’an okumak: Bilhassa Yasin, Fetih, Rahman, Tebâreke, Amme gibi çok faziletli sûreleri okumak. 3. Namaz kılmak:...

6 yıl önce

Ramazan orucu nasıl kaza edilir Ramazan orucunun kazası, kendisine oruç farz olan bir kimsenin tutmadığı veya meşru bir mazeretinden dolayı bozduğu orucun karşılığı olarak, Ramazan ayının haricinde oruç tutmasıyla gerçekleşir. Yolculuk, hastalık, hayız, nifas gibi bir mazeretten dolayı orucunu tutamayan veya bozanların, tutamadıkları gün sayısınca oruç tutmaları farzdır. Nitekim Allah (cc) Bakara Sûresi'nde “Oruç sayılı günlerdedir. Sizden her kim o günlerde hasta...

6 yıl önce

Besmelesiz kesilen hayvanın eti yenir mi Allah (cc), En’am Sûresi’nde, “Allah adına kesilmeyen hayvanın etini yemeyin!” diye buyuruyor. Hanefi mezhebi de bu ayete ve birtakım hadis-i şeriflere dayanarak, besmelesiz kesilen hayvanların etlerinin yenilemeyeceğine hükmediyor. Şafiî mezhebi, Buharî’de geçen bir hadisi farklı yorumlayarak, besmele kasten terk edilmediği takdirde, hayvan besmelesiz de kesilmiş olsa, yerken besmele çekmenin yeterli olduğu görüşünde. Buharî’de geçen hadise göre...

6 yıl önce

Cennet Hayatı Nasıl Olacak Cennet, dünya hayatında yaratılış gayesine uygun davranan, iman edip salih ameller işleyen kulları için Yüce Allah’ın ahiret hayatında hazırlamış olduğu ebedî huzur ve mutluluk yurdudur.? Sözlükte “bitki ve ağaçlarla örtülü yer ve bahçe” anlamına gelen cennetin, dinî anlamı ise; iman edip salih amel işleyenlere, ahirette vaad edilen nimet ve mükafât yurdu demektir. Allah Teâlâ, yeryüzündeki bütün nimetleri dünyaya imtihan...

6 yıl önce

Namazda selamdan sonra tövbe istiğfar etmenin sebebi nedir Soru: Bazı camilerde imam farzı kıldırıp da iki tarafa selam verince müezzin hemen ‘Estağfirullah.. diyerek tövbe istiğfar ediyor. Sonra, ‘Allahümme entes’selamü’yü söylüyor. Buda bizim alışkanlığımıza ters düşüyor, biz bir günah mı işledik ki selamdan sonra hemen tövbe istiğfar ediyoruz diye düşünüyoruz. Namazda selamdan sonra hemen tövbe istiğfar etmenin sebebi ne olabilir, açıklayabilir misiniz?...

6 yıl önce

Cenaze arkasından alkış tutmak caizmi Soru 2: Cenaze arkasında bazıları alkış tutuyor, düğünlerde, sporlarda sevinç işareti olarak kullandığımız alkışı ölünün arkasından üzüntü işareti olarak kullanıyorlar. İslam’da olmayan bu yabancı âdetini Müslüman’a da benimsetme bid’atı sınıfında mı görmeliyiz bu alkışlama olayını? Yoksa daha mahzurlu yanları da mı var sizce? Biz nasıl bakabiliriz bu gibi örfümüzde adetimizde olmayan cenaze alkışlama olayına? Cevap: Cenaze arkasında bizim...

6 yıl önce

Doğumda tüp bağlatmak caizmidir Soru 1: Fazla çocuğun bakımı, eğitimi ve dini terbiyesi gibi zorluklarından dolayı anne tüp bağlatarak hamile kalmayı önlemek istiyor. Bazıları tüp bağlatmak caiz olmaz, bazıları da caiz olur manasına gelebilecek sözler söylüyorlar. Size de sorma gereği duyduk. Kadının tüp bağlatarak çocuk doğuramaz duruma gelmesi caiz midir, değil midir? Bizi şüpheden kurtaracak bilgi verebilir misiniz? Cevap: Tüp bağlatma demek,...

Yukarı Çık