Hadis Deryası

12 yıl önce

Değerli ziyaretcilerimiz bu bölümde 150 adet hadis yer almaktadır HADİS DERYASINDAN 1 HADİS DERYASINDAN 2 HADİS DERYASINDAN 3 HADİS DERYASINDAN 4 HADİS DERYASINDAN 5 HADİS DERYASINDAN 6 HADİS DERYASINDAN 7 HADİS DERYASINDAN 8 HADİS DERYASINDAN 9 HADİS DERYASINDAN 10 HADİS DERYASINDAN 12 HADİS DERYASINDAN 13 HADİS DERYASINDAN 14 HADİS DERYASINDAN...

12 yıl önce

HADİS DERYASINDAN 1 En hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve onu öğretenlerinizdir. (Ebu Davud, Vitr 14) Allah bir idarecinin iyiliğini murad ettiği zaman, ona dürüst bir yardımcı verir. O, onun unuttuğu şeyleri hatırlatır ve hatırlattığı işlerde de yardım eder. (Ebu Davud, İmare 4) İki vasıf vardır ki, bunlar münafıkta bir araya gelmez: güzel sima ve dini konularda derin anlayış. (Tirmizi, İlm 19) Resulullah'a (S.A.V) "Hayırlı bir iş yapıp...

12 yıl önce

HADİS DERYASINDAN 2 (Enes b. Mâlik) İçinizden birisinin şu veya bu ayeti unuttum demesi kadar kötü birşey yoktur. Çünkü o unutmamış, unutturulmuştur. Kur'an-ı Kerim'i tekrar okumak suretiyle hafızanızda tutunuz. Çünkü Kur'an, ezberleyenlerin hafızalarından develerin bağlarından boşanıp kaçtığından daha hızlı kaçar. (Buhari, Fezail-i Kur'an 21) Bayram sabahı Müslümanlar, namaz için camilerde toplanınca, Allahü Teâlâ, meleklere, “İşini yapıp ikmal edenin karşılığı nedir?” diye sorar. Melekler de,...

12 yıl önce

HADİS DERYASINDAN 3 "Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir" diye sorulduğunda "Vaktinde kılınan namaz" cevabını verdi. "Sonra hangisidir?" diye soruldu. "Anneye babaya iyi davranmak" buyurdu. "Daha sonra hangisidir?" diye soruldu. "Allah yolunda cihad" karşılığını verdi. (Müslim, İman 139) Kıyamet günü üç grup insan şefaat eder: peygamberler, sonra alimler, sonra da şehitler. (İbni Mace, Zühd 37) Allah'ın kitabını okumak ve ders yaparak onu mutaala maksadıyla Allah'ın evlerinden...

12 yıl önce

HADİS DERYASINDAN 4 (Müslim, 1003) İlim öğretmek her müslümana farzdır. Layık olmayanlara ilim öğreten, domuzların boynuna cevher, inci ve altın gerdanlık takan kimseye benzer. (İbni Mace, Mukaddime 7) Kötü alimler Cehennemin köprüleridir. (Keşfü'l-Hafâ, 2.1743) İnsanlar yalnızlıktaki (mahsuru) benim kadar bilselerdi, hiçbir atlı tek başına bir gececik olsun yol yapmazdı. (Buhari, Cihad 135) Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki bir yıl...

12 yıl önce

HADİS DERYASINDAN 5 (Tirmizi, Kıyamet 40) Sakın sizin biriniz silâhını (teşhîr edip de) din kardeşine işâret etmesin! Çünkü işâret eden kimse bilmez ki, belki şeytan eline hız verir de (din kardeşini vurur); bu sûretle Cehennem`den bir çukura yuvarlanır. (Buhari, 2116) Namazda uykusu kendisine galebe çalan varsın uyusun. Hatta uykusunu iyice alsın. Çünkü kişi uykulu olarak namaz kıldığında istiğfar mı ediyor, kendisine beddua mı...

12 yıl önce

HADİS DERYASINDAN 6 (Müslim, Akdiye 30) Mü'min cennete kavuşuncaya kadar, kulağına gelen hayırlı söz ve hikmete doymaz. (Tirmizi, İlm 19 Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez; onu tehlikeye atmaz… (Müslim, Birr 58) İki günü birbirine denk olanlar aldanmıştır. (Keşfü’l-hafâ, 54) Allah’tan korkunuz. Çocuklarınız arasında âdil davranınız. (Buhari, Hibe 12,13) Nerede olursan ol Allah’tan kork! (Tirmizi, Kitâbü’l-birr ve’s-sıla 55) Hayır, bir alışkanlıktır (İbni Mace, 221) Kur’ân, Allah’a gökyüzünde ve yeryüzünde bulunan her şeyden daha sevimlidir. (Dârimî, Fedâilü’l-Kur’ân...

12 yıl önce

HADİS DERYASINDAN 7 (Ebu Davud, Harac 33) Mü’min, geçimi güzel olan kişidir. Geçimsiz kişide hayır yoktur. (Ahmed b. Hanbel,11/400) Zulümden sakınınız, çünkü zulüm kıyâmet günü zalimleri karanlıklara sokacaktır (Müslim, Birr 56) Yüce Allah, yaptığınız işi sağlam ve iyi yapmanızdan hoşnut olur. (Beyhakî, Şu’abu’l-İmân, 4/334.) Her kul öldüğü hal üzere diriltilir. (Müslim, Cennet 83 Canın her istediğini yemek de israf cümlesindendir. (Ebu Davud) Kim bilgisizliğine, ehliyetsizliğine rağmen fetvâ verirse gökteki ve yerdeki melekler...

12 yıl önce

HADİS DERYASINDAN 8 (Tirmizi, 2326) İslam garib olarak başladı, tekrar başladığı gibi garib hale dönecektir. Gariblere ne mutlu! (Tirmizi, 2631) Müslüman, dilinden ve elinden diğer müslümanların güvende olduğu, mü’min de insanların malları ve canları hususunda kendisine güvendiği kişidir. (Tirmizi, İman 12) Ümmetimin sonunda yalancı Deccaller olacak. Onlar, ne sizin ne de atalarınızın hiç işitmediği şeyleri anlatacaklar. Onlardan sakının! (Müslim, Mukaddime 6) Her iyilik bir sadakadır. (Buhari, Edeb...

12 yıl önce

HADİS DERYASINDAN 9 (Tirmizi, Menakıb 3864) Dişlerinizi misvaklayın. Çünkü misvak ağız için temizlik sebebidir, Allah'ın rızasına vesiledir. Cibril her gelişinde bana misvakı tavsiye etti; öyle ki bana ve ümmetime farz kılacağından korktum. Ümmetime zorluk veririm diye endişe etmeseydim bunu onlara farz kılardım. Ben öyle (ciddi) misvak kullanırım ki, öndeki dişlerimin (veya diş etlerimin) diplerinden kazınacağı endişesine kapılırım. (Kütübü Sitte, 6043) Hz. Mu'az İbnu Cebel...

12 yıl önce

HADİS DERYASINDAN 10 Bereket, büyüklerinizle birlikteliktir. (Hâkim, el- Müstedrek) Her sarhoşluk veren şey (dinde yasaklanan içki olan) hamr grubundandır ve sarhoşluk veren her şey haramdır. (Müslim, Eşribe 73) Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy. Sonra da komşularını gözden geçir ve gerekli gördüklerine güzel bir şekilde sun! (Müslim, Birr 143) Şurası muhakkak ki, Allah her nefsi yaratmış, onun hayatını, ölümünü, rızkını ve uğrayacağı musibetlerini yazmıştır. (Tirmizi, 2144) Benim hakkımda...

12 yıl önce

HADİS DERYASINDAN 12 İbnu Ömer (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) omuzumdan tuttu ve: "Sen dünyada bir garib veya bir yolcu gibi ol" buyurdu. (Buhari, Rikak 2) Hz. Âişe (radıyallâhu anhâ) bir başka rivâyette şunu söyler: "Kendisinde dikbaşlılık olan bir deveye bindim. (Hırçınlık etmeye başlayınca ileri-geri sürmeye başladım. Bunun üzerine Resülullah (aleyhissalâtü vesselâm): "Rıfkla, tatlılıkla davran! diye müdâhale etti..." (Müslim, Birr 79) "Ey Allah'ın...

12 yıl önce

HADİS DERYASINDAN 13 Eğer bir kimsenin bir başkasına secde etmesini emretseydim, kadına, kocasına secde etmesini emrederdim ve eğer bir erkek karısına kırmızı bir dağdan siyah bir dağa ve siyah bir dağdan kırmızı bir dağa taş taşımayı emretseydi, uygun olan, kadının bu emri yerine getirmesidir. (Kütüb-i Sitte, 6529) Allah'tan daha kıskanç kimse yoktur. Bu sebeptendir ki fevahişin açığını da kapalısını da haram kıldı. Medihten...

12 yıl önce

HADİS DERYASINDAN 14 "Ümmetimden birkısım insanları bilirim ki, Kıyamet günü Tihâme dağları emsalinde bembeyaz (tertemiz) hayırlarla gelirler. Aziz ve celil olan Allah Teâla hazretleri o sevapları saçılmış toz haline getirir (değersiz kılar, kabul etmez)." Sevban radıyallahu anh dedi ki : "Ey Allah'ın Resülü! Onları bize tavsif et, durumlarını açıkla da, bilmeyerek biz de onlardan olmayalım!" Aleyhissalâtu vesselâm açıkladılar: "Onlar sizin din kardeşlerinizdir. Sizin...

12 yıl önce

HADİS DERYASINDAN 15 "Ey Allah'ın Resulü! dedik, mü'min korkak olur mu?" "Evet!" buyurdular. "Pekiyi cimri olur mu?" dedik, yine: "Evet!" buyurdular. Biz yine: "Pekiyi yalancı olur mu?" diye sorduk. Bu sefer: "Hayır!" buyurdular. (Muvatta, Kelam 19) Allah bir kuluna hayır murad ettimi onun cezasını tacil edip dünyada verir; bir kulu hakkında da kötülük murad ettimi onun günahlarını tutar, Kıyamet günü cezasını verir. (Tirmizi,...

Yukarı Çık