Her Derde Deva Dualar

6 yıl önce

Miraç Kandili gecesinde nasıl dua edilir Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (S.A.V) insanlık adına Alemlerin Rabbi'yle buluştuğu kutlu gece... Miraç Kandili Gecesinde Nasıl Dua Edilir? İşte Mübarek Miraç gecesi duası... İslam âlemi, dualarla Miraç Gecesi'ni idrak ediyor. Kandiliniz mübarek olsun. İşte Miraç Kandili duası Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm *Ey Bizleri varlığa erdiren *Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran *Güzeller Güzeli Rabbimiz! *Sana sonsuz hamd ü...

6 yıl önce

Regaip Kandili'nde hangi dua okunur Bu gece Regaib Kandili... İşte bu mübarek gecede edilebilecek dualardan biri... Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) Regaib gecesinin içinde bulunduğu Recep ayında çok dua eder, namaz kılar, oruç tutar, iyiliklerin her çeşidini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi. Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul etmek suretiyle çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul...

6 yıl önce

ERKEK ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İÇİN OKUNACAK DUA: Allah'tan her şeyin hayırlısını istemelidir. Bizim için ne­yin hayırlı olup olmadığını bizler bilemeyiz. ERKEK ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İÇİN OKUNACAK DUA "Oğlan olsun, kız olsun, eli-yüzü düz olsun." sözü çok önemli bir gerçeği ifade etmektedir. Gerçekten de oğlanın mı, yoksa kızın mı hakkımızda hayırlı olacağını bilemeyiz. Al­lah'tan çocuğun da hayırlısını istemeliyiz. Erkek de kız da is­teyebiliriz....

6 yıl önce

Çocuk sahibi olmak için okunacak dualar neler ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İÇİN OKUNACAK DUA: Allah'tan her şeyin hayırlısını istemelidir. Bizim için ne­yin hayırlı olup olmadığını bizler bilemeyiz. Bir âyet-i keri­mede de bildirildiği gibi, hayır zannettiğimiz şeyler bazen bi­zim için şer, şer sandıklarımız da hayır olabilir. Onun için Al­lah'tan her şeyin, bu arada çocuğun da hayırlısını istemeliyiz. Çocuk sahibi olmak elbette her kesin istediği...

7 yıl önce

Arşa değen dualar Allah’ım! Tul-i emelden Sana sığınıyorum “Allah’ım! Tul-i emelden Sana sığınıyorum; çünkü tul-i emel, hayırlı amele mani olur. Seni tesbih ediyor, Sana hamd u senada bulunuyor, Senden başka bir ilah olmadığını bir kez daha ikrar ediyor ve günahlarımdan beni temizlemeni diliyorum. Senden, sadece Senin hazinelerinde bulunan fazl u rahmetini istiyorum. Ey en ince noktalara kadar ihtiyaçları gören, gözeten Allah’ım!...

7 yıl önce

Arşa değen dualar Ey dar zamanlarımda sığınağım olan Allah’ım “Ey dar zamanlarımda dayanağım, mustarip hallerimde sığınağım olan Allah’ım! Uyku gibi arızi hallerden münezzeh görüp gözetmenle beni de gözet. Yıkılıp yok olması söz konusu olmayan desteğinle beni de koruyup kolla. Hakkımdaki tasarruf sadece Sana aittir; bana rahmetinle muamele eyle. Ey merhameti merhametlerin en üstünü olan Allah’ım! Rahmetine dehalet ediyorum; beni bahtiyar olarak yaşat...

7 yıl önce

Arşa değen dualar Kendisini zikreden kullarını unutmayan Kendisini zikreden kullarını unutmayan, dua dua yakaranlara hüsran ve haybet yaşatmayan ve kapısına bel bağlayanları ümitlerinde inkisara düşürmeyen Yüce Allah’a hamd u senalar olsun. Hazreti Hüseyin (Radıyallahu anh)

7 yıl önce

Arşa değen dualar Ey Kudreti Sonsuz Allah’ım “Ey Kudreti Sonsuz Allah’ım! Başıma gelen her meşakkat ve musibete karşı sadece Sana güveniyor ve o musibetleri sadece Senin inayetinle aşabileceğime inanıyorum. Kalbi zayıf düşüren, çareleri tüketen, dostların yalnız bıraktığı, düşmanların şamata yaptığı nice sıkıntıları, başka kapılardan tecerrüt ile sadece Senin kapına yönelip Sana arz ettiğimde Sen sıkıntılarımı giderdin ve beni onlardan kurtardın. Sen...

7 yıl önce

Arşa değen dualar İlahi İşte yüce dergahına geldim “İlahi! İşte yüce dergahına geldim; boyun büküyor, huzurunda kemerbeste-i ubudiyet içinde el pençe divan duruyor, affına iltica ediyorum. Eğer beni kapından uzaklaştırırsan gidip hangi kapıya sığınabilir, huzurundan kovacak olursan kimden sığınma talep edebilirim? Ey en büyük günahları bile bağışlayan ve parça parça olmuş gönülleri bile şefkatiyle sarıp sarmalayan Rab! Senden, en çirkin günahlarımı bile...

7 yıl önce

Arif arslan hocanın duaları Her isteğe kavuşturan dua(Dr.Arif Arslan) Önce üç Fatiha,üç İhlas sureleri okuyup bütün Peygamberlerin ruhlarına ve peygamber efendimize,ailesine ve ashabına,Hızır ve İlyas (a.s)’lara,içinde bulunduğun şehrin şehitlerine,evliyalara ve kutuplarına bağışlanır.Daha sonra aşağıdaki virt okunur.Bu virt ayetlerden yapılmış bir tertiptir.500 defa okunmalıdır.Sonra da her kim,Allah’tan ne isterse istesin yine onun emri ve izniyle isteği yerine gelir. Bismillahirrrahmanirrahim. “İnne Rabbi kariybün Müciybun.İnne Rabbi Latifün...

7 yıl önce

Su İçerken Okunacak Dua Suyu Besmele ile 3 nefeste içmeli, her nefeste ağzını bardaktan çekmelidir. Peygamber efendimiz de böyle yaparlardı. Birinci nefeste Rabbine, verdiği nimet sebebiyle şükretmeli, ikinci nefeste, kendisine ortak olmaması için Allah-u Teâlâ’ya şeytandan sığınmalı, üçüncü nefeste içtiği suyun şifâ olması için Allah-u Teâlâ’ya niyazda bulunmalıdır. Her nefesin sonunda da Allah-u Teâlâ’ya hamd ederse, “Elhamdülillah” derse içtiği su, diğer su...

7 yıl önce

Rızkın bollaşması için okunacak dua Eûzübillahimineşşeytânirracîm Bismillahirrahmânirrahim Bismillahirrahmanirrahım. Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, yâ Zel Celâli vel İkram. Es’elüke bismikel azîmil-a’zami, enterzukanî helâlen tayyiben. Allahumme in kâne rizkunâ fissemâi enzilhu, ve in kâne fil ardi ezhirhu, ve in kâne ba’iden karribhu, ve in kâne karîben yessirhü, ve in kâne kalîlen kessirhü ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi. Amin Türkçe Anlamı: Ya Allah, ya...

7 yıl önce

Cuma namazında okunan dualar İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük*) ve lâ ilâhe ğayrük) Ve celle senâük yalnızca cenaze namazlarında kullanılır. İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur. Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakâtühüh. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn....

7 yıl önce

Yatarken Okunacak Dualar Yatmadan Önce Okunacak Dualar Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Uyku için yatağa yatarken evvelâ Fatiha, sonra İhlâs-ı şerîf okursan ölümden başka her şeyden emîn olursun.” (25) Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyurmuşlardır ki: “Yatağına girdiğin zaman şöyle de: “Allah‘ın her biri noksansız ve tam bulunan kelimelerine O’nun gadabından, îkabından, kullarının şerrinden, şeytanların hücûmlarından ve benim...

7 yıl önce

Kötü Alışkanlıklardan Uzaklaştırmak için Okunacak Dua Eûzübillahimineşşeytânirracîm Bismillahirrahmânirrahim Bir kimseyi içki, kumar, zina, faiz yemek ve diğer kötü alışkanlıklardan ve kötü ahlaktan vazgeçirmek için.Cuma namazından sonra temiz bir tabağa safran mürekkebiyle Sure-i Maide’deki 90-91 ve 92′nci ayetler yazılır ve o tabağa su koyup içirilirse biiznillah bu durumdan kurtulunur denilmektedir. Ayetler aşagıdadır.Yazamıyanlar suya okuyup içmesini sağlayabilirler. 90. “Ya eyyühellezıne amenu innemel hamru vel meysiru vel...

7 yıl önce

Kaybolan Kimseye Kavuşmak İçin Okunacak Dua Eûzübillahimineşşeytânirracîm Bismillahirrahmânirrahim Ce’fer-i Huldî hazretleri buyurdu ki: Bir şeyin kaybolduğu veya bir kimse ile buluşmak istediğin zaman, yâ câmi’an-nâsi li-yevmin lâ raybe fîh, innallahe lâ yuhlifül mîâd, icma’ beynî ve beyne … deyip, kimle ve neyle buluşmak istiyorsa, beni onunla buluştur söyleyip, noktaların olduğu yerde onun ismini belirtir. Böyle söylersem, Allahü teâlâ muhakkak seni o şey...

7 yıl önce

Çok sıkıntıda olan kişinin okuyacağı dua Eûzübillahimineşşeytânirracîm Bismillahirrahmânirrahim İçinden çıkılmaz gibi görünen sıkıntıya düşmüş kimsenin kulağına; “Bismillahirrahmanirrahıym.E fe hasibtüm enneme halaknaküm abesen ve enneküm ileyna la türceun” Ayeti okunursa bi iznillah o kimsenin sıkıntısı bu ayeti kerime hürmetine giderilir.İstediği ferahlığı ve beklediği huzur ve sükunu bulur. Kaynak: Şifalı dualar-manevi reçeteler(Arif pamuk)

7 yıl önce

Korkulardan kurtulmak için okunacak dua Eûzübillahimineşşeytânirracîm Bismillahirrahmânirrahim Korkulardan emin olmak ve kurtulmak için aşağıdaki reçete uygulanır. İhlas-ı şerif (11) defa Ayet el-Kürsi(11 ) defa Salat-ı Münciye(11) defa Arkasından aşağıdaki dua okunur. “Bismillahirrahmanirrahıym.Ve ma kaderullahe hakka kadrihi vel erdu cemiy’an kabdatühu yevmel kıyameti ves semavatü matviyyatün bi yeminih,sübhanehu teala amma yüşrikun.”

Yukarı Çık