Her Derde Deva Dualar

6 yıl önce

Baş Ağrısı İçin Okunacak Dua Eûzübillahimineşşeytânirracîm Bismillahirrahmânirrahim Bismillahirrahmânirrahîm Elif lam mim, Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayum, nezzele aleykel kitabe bil hakkı musadikan lima beyne yediyhi ve enzelet terate vel incile min kablü hüden lin nasi ve enzelel furkane innellezine keferu bi ayatillahi lehüm azabün şedidün vallahü azizün züntikam Uhruc minha mez’umen medruhan le emleenne cehenneme minke ve mimmen tebiake minhüm ecmeiyn. Bu...

6 yıl önce

Erkek Çocuk Olmasını İsteyenler İçin Okunacak Dua Cuma’dan önce İhlâs sûresini okur ve: “Yâ Rabbi, bu cima’dan bana bir oğul ihsân edersen, ismini Muhammed koyacağım” der. Şu duâyı yaparsa, Allahü teâlâ, inşâallah ona erkek çocuğu verir. Peygamber Efendimiz buyurdu: “Eşi hâmile iken, elini hanımının karnına koyup: Bismillâhil ahadis samed ellezî lem yelid ve lem yûled, Allahümme inni semmeytü ma fi hazilbatne muhammeden...

6 yıl önce

Uykusuzluk çekenler için okunacak ayet ve dualar Eûzübillahimineşşeytânirracîm Bismillahirrahmânirrahim Abdestli uyumak sünnettir.Uyumak için mümkünse sünnete uyularak abdest alınmalıdır.yatağa girince okunacak dualar,sahih hadis kitaplarında mevcuttur.Çünkü gecenin ne getireceği belli olmaz.Bu yüzden,yatağa girince hemen Allah’a sığınmak ve gecenin ve şeytanın başımıza iç açmasını engellmek lazımdır. Bu konuyla ilgili olarak hadis kitaplarından bazı dualar şunlardır. “Euzü bikelimati’llahi’t-tammeti min şerri ma halaka ve zerae ve berae.” “Bismillahillezi la...

6 yıl önce

Peygamberimizi Rüyada Görmek İçin Okunacak Dua Eûzübillahimineşşeytânirracîm Bismillahirrahmânirrahim Resûlullah’ı Rüyada Görmek İçin Dua Resûlullah’ı rüyada görmek: Rû’yâsında Peygamber Efendimizi görmek isteyen, ona çok salavat okusun ve şu duâyı okumağa devâm etsin: “Allahümme rabbel beledil-harâm veş-şehril harâmi vel-hılli verrükni vel-harâmı ver-rükni vel-makam ikra’ alâ rûhi Muhammedin minesselâm.” Ebû Hüreyre hazretleri, Resûlullah’tan bildirir: “Cuma gecesi 2 rek’at namaz kılıp, her rek’atında 1 Fâtihadan sonra 1 Âyete’l-kürsî,...

6 yıl önce

Dilek için 10 gün okunan dua Eûzübillahimineşşeytânirracîm Bismillahirrahmânirrahim Bir kimse 10 gün süreyle sabah ve akşam aşağıdaki duayı okursa ne isterse olur. “Yef’alüllahü ma yeşaü bi kudretihi ve yahkümü mayüriydübi ızzetihi.” Amin

6 yıl önce

Geçim sıkıntısı çekenler için okunacak dua Eûzübillahimineşşeytânirracîm Bismillahirrahmânirrahim İnsan, maruz kaldığı sıkıntılı takdirlere nefsinin isyan etmeyip itaat etmesi için duâ etmeli, hakkında hayırlısını dilemelidir. Peygamberimiz (sav) böyle sıkıntı içinde kalan kimseye duâ tavsiye buyurmuştur. Onu okumalı, Allah’a teslim olmalıyız. Duâ şöyledir: “Bismillâhi alâ nefsi ve mâlî ve dînî. Allahümme raddınî bi-kadâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî, hattâ lâ uhibbe ta’cîle mâ ahhartehu...

7 yıl önce

Mustafa Karataş hocadan tövbe duası Esteğfirullah, Esteğfirullah, Esteğfirullah, Esteğfirullah, Esteğfirullah, El-Azîm, el- Kerim, er-Rahîm ellezî Lâ ilahe illâ hû el-Hayyel-Kayyûm ve etûbu ileyh Ve eseluhut-tevbete vel-mağfirate vel-hidâyete lenâ innehû hüvet-tevvâbur-âhîm Tevbete abdin zâlimin li nefsihi lâ yemliku linefsihi mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşûra Allabümme Ente Rabbî lâ ilahe illâ ente Halaktenî ve ene Abdüke ve ene alâ ahdike ve vadike mestetatu. Eûzü bike...

7 yıl önce

Birden fazla evlenmek isteyen kişi eşinden izin almalı mı? Evli ve iki çocuk babasıyım, ama ikinci evlilik yapmak istiyorum. Birinci eşimin izni veya rızası olması şart mı? Birden fazla evlenmeyi düşünen erkek, eşler arasında davranış, geceleme, adalet, giyim, ihtiyaçları giderme ve diğer konularda aralarında hiç bir fark gözetmeyeceği konusunda kesin kararlı ise ve ikinci bir evliliğe ihtiyaç hissediyorsa evlenmesi caizdir. Aksi durumda...

7 yıl önce

Yürekten bir yakarış ve arz-ı hâl Ey kapısının tozu-toprağı gözlerimize sürme Sultanımız.! Bizler, Senin yolunda bulunmanın şuuruna erdiğimiz günden beri hep yollardayız başımız kapının eşiğinde.. Gönüllerimizi mihmandarlığınla coşturduk ve her şeye rağmen misafirlerin olmaya azmettik. Teveccühlerin, gelecekteki lütuflarının referansı olarak ümit ve recalarımıza öyle bir fer verdi ki, herkese ve her şeye sırtımızı dönerek hülyalara sığmayan beklentilerimizle Sana yöneldik… Ayaklarımızda, Efendimiz’e ait...

7 yıl önce

Hangi Sure Hangi Rahatsizliga Iyi Gelir 1-BAKARA SURESİ tehlike aninda ve duanin kabul olmasi icin elif,lam,mim ayeti okunur,ruhi bunlaima karsi üc defa okunur.. 2-ALI IMRAN SURESI borctan kurtulmak ve zengin olmak icin 3er defa okunur... 3-NISA SURESI akrabalar arasindaki anlasmazligi ortadan kaldirmak icin okunur... 4-MAIDE SURESI her türlü zarardan korunmak icin bu mubarek sure 7 defa okunur.. 5-EN´AM SURESI istek ve dilegin olmasi icin 7 defa okunur... 6-A´RAF SURESI dünya ve ahiret...

8 yıl önce

Cezaevinden kurtulmak için hangi dua okunabilir? Allahım senden ancak bağışlanman dilenir. Ve ancak senin adaletinden korkulur. Ve ancak senin lutfun beklenir. Ve ancak senden af dilenir. Ve ancak senin hükmün geçerlidir. Ve ancak senin mülkün devam eder. Ve ancak senin iktidarın gerçek iktidardır. Ve senin rahmetin öfkeni geçmiştir. Ve her şeyin gerçek yüzünü ancak sen bilirsin; çünkü ilminle her şeyi kuşatmışsın....

8 yıl önce

Regaib Kandili duası Bu gece Regaib Kandili... İşte bu kutsal gecede edilebilecek dualardan biri... Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) Regaib gecesinin içinde bulunduğu Recep ayında çok dua eder, namaz kılar, oruç tutar, iyiliklerin her çeşidini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi. Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul etmek suretiyle çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. İdrak...

9 yıl önce

Sabah akşam okunması tavsiye edilen dua Her gün bir miktar Kur'an okuma ve değişik dualarla Allah'a niyazda bulunmanın O'nunla irtibatımız açısından çok önemli olduğunu söylerler. "Her fert kendi gücü nispetinde bir şeyler belirlemeli ve onu her gün okumalıdır." derler. Üstad Hazretleri'nin Mecmûatü'l-Ahzâb'ı onbeş günde bir hatmettiğini bir yakınından birkaç defa dinledim. O kitap üç cilttir; demek ki, ciltlerden her birini beş günde...

9 yıl önce

Hacet Duası, Arapça, Latince Yazım ve Türkçe Meali Hacet Duası, Arapça Orjinal Metin, Latince Yazım ve Türkçe Meali Bugünkü duamız Hacet Duası olacak. Sıkıntıların ve dertlerin çok arttığında insanın kalbi adeta sıkılır daralır. Üstüne bir de Rabbimizden gaflet edersek insan çok buhranlı zaman geçirir. Oysa Rabbimiz bize İnşirah Suresinde ne buyuruyor ? 1. Senin için bağrını açmadık mı? ...

9 yıl önce

Ezan Duası Câbir radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kim ezanı işittiği zaman: Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın rabbi Allahım! Muhammed'e vesîleyi ve fazîleti ver. Onu, kendisine vaadettiğin makâm-ı mahmûda ulaştır, diye dua ederse, kıyamet gününde o kimseye şefâatim vâcip olur." Buhârî, Ezân 8, Tefsîru sûre(17), 11. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 37; Tirmizî, Mevâkît...

9 yıl önce

Çocuk sahibi olmak için okunacak dualar nelerdir? ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İÇİN OKUNACAK DUA: Allah'tan her şeyin hayırlısını istemelidir. Bizim için ne­yin hayırlı olup olmadığını bizler bilemeyiz. Bir âyet-i keri­mede de bildirildiği gibi, hayır zannettiğimiz şeyler bazen bi­zim için şer, şer sandıklarımız da hayır olabilir. Onun için Al­lah'tan her şeyin, bu arada çocuğun da hayırlısını istemeliyiz. Çocuk sahibi olmak elbette her kesin istediği...

9 yıl önce

Hastalık ve sıkıntılar için okunacak dua ve sabır Ruhi bunalımdan kurtulmak için sabırlı olmak için ve ahlakının gözeleşmesi için hangi duaları okumam gerekir ben diyaliz hastasıyım çok sık bunalıma girebiliyorum ve sabırsız olduğum içinde bu ahlakıma yansıyor Cevap Şu dualar Peygamberimiz'in hastalara okuduğu dualardır: "Es'elü'llâhe'l-azîm. Rabbe'l-arşi'l-azîm en yeşfiyeke." "Arş-ı Azimin Rabbi olan Allahü Azîmüşşan'dan sana şifalar ihsan etmesini dilerim." Aile fertlerinin birinin hastalanması halinde Efendimiz mübarek...

10 yıl önce

Evden çıkarken,yatmadan önce nasıl dua etmeli? Evden çıkarken "Bismillahi, tevekkeltü alallahi, la havle ve la kuvvete illa billah" diyen tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır. Üzüntülü iken, "La İlahe illa'llahu'l azimu'l halim Rabbu'l arşi'l azim, la İlahe illa'llahu Rabbü's semavati ve Rabbu'l arzi ve Rabbu'l arşi'l kerim" (Allah'tan başka bir ilâh yok! Arş-ı Azîm'in sahibi Allah'tan başka ilâh yok!...

Yukarı Çık