Her Derde Deva Dualar

10 yıl önce

SOFRA DUASI – YEMEK DUASI Elhamdü lillah ( 2 Kere) Elhamdü lillahillezii et`amenaa vesegaanee vecealenee minel müslimiyn. Elhamdü lillehi rabbil alemiyn vessaleeti vesseleemü alaa seyyidinaa Muhammedin ve alaa eelihii ve sahbihii ecmaıyn. Vagfu anne vagfirlenaa verhamnaa ente mevlanaa fensurnaa alel gavmil kefiriyn. ( 3 Kere ) Allahümme salli alaa seyyidinaa Muhammedin biadedi envaaırrızgı velfütüühaat yaa baasıtullezii yebsüturrizga limen yesaau bi gayri hisaab. Übsut aleynaa rizgan...

10 yıl önce

Tevbe istiğfar nasıl yapılır,Tevbe İstiğfar nedir? İstiğfar etmek (estağfirullah) demektir Tevbe haram işledikten sonra pişman olup ü teâlâdankorkmak bir daha yapmamaya azmetmek karar vermektir Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (daha&helliip;)

10 yıl önce

Bereket Duası Enes b.Malik (r.a) Rasullah (s.a.s)in (ziraat ve ticaret ile iştigal eden )Medineliler için şöyle dua ettiğini bildirmiştir: (daha&helliip;)

10 yıl önce

Arapça Tevbe İstiğfar Duası ve Meali Allahım, bugüne kadar bilerek veya bilmeyerek senin rızan olmayan birtakım şeyler yaptım..Ya rab, sen yücelerin en yücesisin.Sen yaratansın,affedensin.Bugüne kadar işlediğim günahlarım için sana binlerce tövbe ederim...Bana doğru yolu (daha&helliip;)

10 yıl önce

Tevbe İstiğfar Duâsı Hâris bin Süveyd diyor ki: Abdullah ibn Mes'ud -radıyallahu anh- bize biri Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-den, diğeri de kendisinden olmak üzere iki hadîs tahdîs etti. Nebiyy-i Ekrem'den olan hadîs-i şerîfi şöyle rivâyet etti: (daha&helliip;)

11 yıl önce

Her gün nasıl dua etmeli? Okunacak dualar çok ise de, birkaçını bildirelim! Sabah ve akşam namazlarını kılıp dua ederken yedi defa (Allahümme ecirni minennâr) demelidir! Bunu okuyan Cehennemden kurtulur. Sabah-akşam üç defa (Bismillahillezi, la yedurru maasmihi şeyün fil erdi vela fissemai ve hüvessemi-ul-âlim) okuyan, büyücülerin, zalimlerin şerrinden ve her çeşit zarardan korunur. Sabah-akşam üç defa (Euzü billahis-semiil âlimi mineşşeytanirracim) diyerek Haşr suresinin son üç...

11 yıl önce

İnsanı Allah dostu yapan dualar Mana âleminin yıldızlarından Beyazıd-ı Bistamî Hazretleri, henüz genç yaşında herkesin saygı duyduğu manevi bir kişiliğe sahip olur. Acaba o, böylesine baş döndürücü manevi bir yükselişi neye bağlıyordu, merak ediyor musunuz? Asya’da bozkırın ortasında soğuk mu soğuk günler yaşanıyordu. Annesiyle birlikte yaşayan ve onun hiçbir dediğini iki etmeyen, geleceğin Beyazıd-ı Bistamî’si küçük Tayfur adında genç bir delikanlı vardır. Bayezıd-ı Bistamî...

11 yıl önce

En sıkıntılı anımızda okuyabileceğimiz,okunacak dua Soru: Özellikle günümüzde insanları sıkan sosyal olaylar çoğalmış, ekonomik sıkıntılar artmıştır. Bunlardan etkilenen ailelerde de zorlanmalar söz konusu hale gelmiştir. Bu gibi insan iradesini aşan gerilimlere karşı, ne türlü bir düşünce ve davranış içinde olmalı, nasıl bir dua ile mukabele etmeliyiz? Cevap: Bu soruya, zorluklara karşı yapılan dua ve gösterilen sabır örneklerinden misaller arz ederek cevap vermeye çalışayım...

11 yıl önce

Aile için Geçim Sıkıntısı geçim darlığı Çekenlerin Okuyacağı Dua İbni Ömer’den (R.A.) rivayet edilmiştir. Hz. Peygamber (A.S.) şöyle buyurdu: Sizden biri geçim darlığı, geçim sıkıntısı çektiği zaman evden çıkarken şöyle dua edin. Bismillahirrahmanirrahim; Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Allahümme raddini bi-kadaike ve barik-li fi-ma kuddirali hatta la ühibbe ta’cile-ma ahharte ve-la te’hira-ma accelte. Manası: Allah’ın mübarek ismi hürmetine nefsim, malım ve dinim...

11 yıl önce

Gecesi'nde nasıl dua edilir,nasıl dua etmeliyiz? Bu gecede nasıl duâ edileceğini Hazret-i Âişe (r.a.) Peygamberimiz'e soruyor: "Yâ Resulallah, Kadir Gecesi'ne rastlarsam nasıl duâ edeyim?" Resulullah Aleyhissalâtü Vesselâm: "Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühibbü'lafve fa'fü annî" Yani: "Allah'ım! Sen affedicisin, kerem sahibisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle, dersin' buyurdu." Ayrıca gecede Kur'ân'a çok yer ayırmalı. Bol bol Kur'ân okumalı ve dinlemeli. Kendimizi Kur'ân'a muhatap etmeli. Kur'ân sanki ilk defa...

11 yıl önce

BERAT KANDİLİ İÇİN DUA ZAMANI Bu gece Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili... Euzü billahi mine'ş-şeytani'r-racîm Bismillahi'r-rahmani'r-rahîm Ey Bizleri varlığa erdiren, Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran, Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu peygamber efendimize Sonsuz salât ü selam olsun. Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek berat ve gufran gecesinde bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz: (daha&helliip;)

11 yıl önce

REGAİB KANDİLİ DUASI Regaib Kandili dolayısıyla bir dua hazırladık. Tüm inanan gönüllerin kandilini kutlarız... Euzü billahi mine’ş-şeytani’r-racîm Bismillahi’r-rahmani’r-rahîm Ey bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller güzeli rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa’ya sonsuz salât ü selam olsun. (daha&helliip;)

11 yıl önce

Bugünlerde en çok tavsiye edilen dua Dua, ızdırar diliyle Cenab-ı Hakk'a yönelmek ve halini arz etmektir. Duada en önemli husus samimiyet ve ihlâstır.İhtiyaç sahibinin, rahmeti ihtizaza getirecek şekilde halini ulu dergâha arz etmesidir. Bunun için çabalaması; duanın kabul olacağı vakitleri ve duanın icabetine vesile olacak halleri gözetmesidir. Avının peşinden sabırla ve ısrarla koşan avcı gibi icabet avına çıkmasıdır. (daha&helliip;)

12 yıl önce

Aksırınca Okunacak Dualar Sizden biriniz aksırınca; "Elhamdülillah" "Allah'a hamdolsun." desin. (Bunu işiten) kardeşi veya arkadaşı; "Yerhamükâllah" "Allah'ın rahmeti üzerine olsun." desin. O da; "Yehdikümullahü ve yuslihu bâleküm" "Allah size hidayet etsin (hidayette dâim kılsın) ve halinizi ıslah eylesin." desin. (Buhari; 7/125)

12 yıl önce

Ezandan Sonra Okunacak Duâ Namaz vakitlerinde müezzin ezan okur, mü'minler de ezana icabet eder. Ezana icabet iki türlü olur. Biri müezzinin söylediğini aynen söylemekle, diğeri de kalkıp camiye yürümekle, yahut evde namaz hazırlığına girmek ile. (daha&helliip;)

12 yıl önce

Namazdan Sonra Duâ Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- namaz kıldıkları zaman sağ eliyle başlarını meshederler ve: Kendisinden başka ilâh bulunmayan Allah'ın adıyle. Rahman ve Rahîm ancak O'dur. Benden üzüntüyü düşünceyi ve hüznü gider ey Rabbim!" (8) derlerdi. "Farz namazı kıldığınız zaman, her bir farz namazdan sonra on defa: deyiniz. Böyle diyene bir köle azâd etmiş gibi ecir yazılır." (9) buyururlardı. (8)...

12 yıl önce

Yeni Elbise Giyerken Okunan Duâlar Yeni elbise insana gurur, kibir verir, günahkar bir ruh hali telkin eder. Böyle bir hisse kapılmamak için yeni elbiseyi giyerken duâ okunru, kibre, gurura kapılmamak için Allah'a iltica edilir, elbiseyi hayırlı yerlerde, hayırların ihyasında giymek için niyette bulunulur: (daha&helliip;)

12 yıl önce

Tuvalete Girerken ve Çıkarken Okunan Dûalar TUVALETE GİRERKEN; Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) de tuvalete girerken duâ okumuş, habis varlıkların şerrinden Allah'a sığınmıştır. Efendimiz'in tuvalete girerken okuduğu duâ şöyledir. (daha&helliip;)

Yukarı Çık