NAMAZ

7 yıl önce

İstihare namazı nasıl kılınır? İstihâre namazında hangi dua ve sûrelerin okunacağı hadisle belirlenmiş değilse de, İmam Gazali, İhya adlı eserinde, birinci rekâtta Fatiha’dan sonra Kâfirun, ikinci rekâtta ise Fatiha’dan sonra İhlâs Sûresi’nin okunması gerektiğini söyler. Sonrasında da Arapça veya Türkçe istihare duası edilerek ve abdestli olarak kıbleye dönüp yatılır. Yedi gün istihareye devam edilir. İstihare duasının (Buhari’deki şekliyle) meâli: “Allah’ım! Sen...

7 yıl önce

Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet namazı iki, dört ya da on iki rekat şeklinde kılınabilir. Efendimiz’den (sas) edilen bir rivayete göre hacet namazının ilk rekatında Fatiha’dan sonra üç defa Ayete’l-Kürsi, diğer rekatlarda da Fatiha’dan sonra sırasıyla birer defa İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur. Namazın bitiminde Allah’a hamd ve sena, Peygamber Efendimiz’e (sas) de salat ve selamdan sonra hacet duası olarak...

7 yıl önce

Tilavet secdesi nasıl yapılır? Bu secdeyi sonraya bırakmak olur mu? Kur'an-ı Kerim'in surelerinde ondört secde ayeti vardır ki, bunlardan birini okuyan veya işiten her mükellef için bir secde gerekir. Şöyle ki: Tilavet secdesi niyeti ile, eller kaldırılmaksızın "Allahü Ekber" denilerek secdeye varılır. Üç kere "Sübhane Rabbiye'l-ala" veya bir kere: "Sübhane Rabbena in kâne vadü Rabbina lemef'ulâ" denilir. Ondan sonra "Allahü Ekber" denilerek...

7 yıl önce

Teravih Namazı Nasıl Kılınır? Teravihi en faziletli kılma şekli, 10 selâm ile ikişer rek`atlar halinde kılmaktır. Yaygın olan kılma şekli ise, 4 rek`atta bir selâm vermek suretiyle kılmaktır. 6 rek`atta bir selâm vererek de kılınabilir. Teravihi iki rek`atta bir oturmak suretiyle tek selâmla 20 rek`at birden kılmak da mümkündür. Ancak gece namazlarını 8 rek`attan çok olarak bir selâmla kılmak mekruh olduğundan...

8 yıl önce

Kaza namazları nasıl kılınır? Sorunun Detayı Kaza namazı nasıl kılınır. Önceden kılmadığım namazları şimdi nasıl kaza edebilirim. Mesela bugün vakit namazlarımı kıldım yatsı namazından sonra mı kaza namazını kılacam yoksa her vakit kaza namazı kılınırmı? Kılarken nasıl niyet edecem. Ezan ve Kaamet getirecekmiyim. Farz bir namazı vaktinde kılmaya eda, vakti geçtikten sonra kılmaya kaza, bozulan bir namazı tekrar kılmaya da iade denir. Bir namaz...

12 yıl önce

Namaz Nasıl Kılınır? Namaz Vakitleri Kutuplarda Nasıl Namaz Kılınır? Teravih Namazı nedir nasıl kılınır Kazaya Kalan Namazlar Nasıl Edâ edilir? Kaza Namazı nedir nasıl kılınır Teheccüd Namazı (Gece Namazı)nedir nasıl kılınır İşrak Namazı nedir nasıl kılınır Duhâ (Kuşluk) Namazı Kuşluk namazının üç derecesi vardır Abdest Şükür Namazı Evvabin Namazı nasıl kılınır Tahiyyetü’l Mescid Namazı Yolculuk...

12 yıl önce

Teheccüd Namazı (Gece Namazı): Yatsı namazından sonra , daha uyumadan veya bir miktar uyuduktan sonra, kılınacak nafile namaza "gece namazı"denir. Bir miktar uyuduktan sonra kalkılıp kılınırsa "Teheccüd" adını alır. Teheccüd namazı iki rekettan on iki rekata kadardır. İki rekatta bir selam verilmesi daha faziletlidir. (Muhammed Bin Abdullah Hanî, Âdâb, s. 264)

12 yıl önce

Gusül Abdesti Gusül (Boy Abdesti) Gasl, yıkamak demektir. Gusül ve iğtisal da, yıkanma anlamını taşır. Din deyiminde gusül: Bütün bedenin yıkanmasıdır, boy ...

12 yıl önce

Teyemmüm Teyemmüm: Su bulunmadığı veya bulunup ta kullanılamadığı takdirde, temiz olan toprağa sürülen ellerle yüzü dirseklere ...

12 yıl önce

Namaz Sureleri Ayet-el Kürsi Okunuşu: Allahülailahe illa hüvel hayyül kayyum, late'huzühu sinetün vela nevmün, lehu mafissemavati ve mafil ardı, men zelleziy yeşfe-u ındehu illa biiznih yalemü mabeyne eydiyhim vema halfehüm vela yühıtune bişey'in min ılmihı illa bimaşae, vesia kürsiyyühüssemavati vel'arda vela yeudühu hıfzuhüma vehüvel aliyyül azim. Anlamı: O'ndan başka ilah olmayan Allah, hay ve kayyumdur (ezel ve ebedidir). O'nu uyuklama ve uyku tutmaz....

12 yıl önce

Mini Sözlük Caiz: Dince yapılması yasak sayılmayan şey demektir. Celse: İki secde arasında bir defa "sübhane rabbiyel azim"diyecek kadar oturmaktır. Farz: Yapılması din yönünden kesin şekilde gerekli ...

12 yıl önce

Ezan Duası Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kim ezanı işittiği zaman: Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın rabbi Allahım! Muhammed'e vesîleyi ve fazîleti ver. Onu, kendisine vaadettiğin makâm-ı mahmûda ulaştır, diye dua ederse, kıyamet gününde o kimseye şefâatim vâcip olur." Okunuşu: "Allahumme Rebbe hazihi'd-da'veti't-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel...

12 yıl önce

Namazın Esrarı Osman ERSAN Namaz, Allah teâlâ'ya yalvarışın yeri ve hâlis sevginin madenidir. Esrarın meydanları namazda ...

12 yıl önce

Namazı Terkin Dini Cezası Osman ERSAN Namazı inkar eden kafir olur. Çünkü kat'i delille sabittir. Umursamayarak yani tembelliğinden dolayı kasten namazı terk eden...

12 yıl önce

Namaz ve Sağlığımız Müslüman, beş vakit namazı, Allah Teala emrettiği için kılar. Cenabı Hakkın her emrinde bir çok hikmetler vardır. ...

12 yıl önce

Hiçbir Namaz Kılınmayan Vakitler: Bu vakitler üçtür: 1. Güneş doğarken, güneşin doğmaya başlamasından itibaren yaklaşık 45 dakika geçinceye kadar olan süre içinde, 2. Güneş zevalde iken, yani güneş tam tepe ...

Yukarı Çık