Zekat

8 yıl önce

Ticaret için değil kullanma ihtiyacım için aldığım arabam var zekât vermem gerekir mi? Soru:-Ticaret için değil de kullanma ihtiyacım için aldığım arabam var. Ayrıca oturduğum evim, kirada olan mülküm de mevcut. Bunlara zekât vermem gerekir mi? Cevap: - Kullandığınız arabaya, oturduğunuz evinize, kirası için beklettiğiniz mülkünüze, işyerinize zekât vermeniz gerekmez. Bunlar ticaret malı değil, gelirinden geçinmek istediğiniz sabit mülklerinizdir. Borçluyu zora sokmadan alacağımızı...

8 yıl önce

Borçluyu zora sokmadan alacağımızı zekâta sayamaz mıyız? Soru: Zekât verirken (temlik) şartını ileriye sürenler, alacaktaki para zekâta sayılmaz, önce borçlu adam para bulup borcunu ödeyecek, sonra siz de ödediği borcundan zekâtınızı ona vereceksiniz, diyorlar. Bunun bir kolayı yok mu? Borçluyu zora sokmadan alacağımızı zekâta sayamaz mıyız? “Sen önce para bul borcunu öde, sonra ben de sana ödediğin paradan zekâtımı vereyim.” gibi...

8 yıl önce

Kaç bin lira param olursa zekât vermem gerekir 1. soru: Ben mütevazı kazancıyla yaşamaya çalışan bir işçiyim. Bana zekât düşüp düşmediğini bilmiyorum. Kaç bin liram olursa zekât vermem gerekir acaba diye düşünüyorum? Bu konuda kısa da olsa bilgi verebilir misiniz? Cevap:- Zekâtın hesabı kolay. Yeter ki zekât verme arzusunu gönlünüzün derinliğinde hissedin ve ‘Rabb’ime şükürler olsun, bana da zekât verme duygusu...

8 yıl önce

Fitre ve zekât konusunda bilinmesi gereken noktalar Bilindiği üzere fitre, yaşayan her insanın bir yaratılış borcu ve bir var oluş sadakasıdır. Bu sebeple ekonomik durumu müsait olan aile reisi, sorumluluğunu yüklendiği ailenin her ferdi adına Ramazan’da birer fitre vermekle yükümlü tutulmuştur. Hatta bayram gecesi sabaha karşı dünyaya gelen bebeğin dahi bu var oluş fitresinin verilmesi gerekli görülmüştür. Çünkü bebek de bayram sabahı...

8 yıl önce

Sadaka-i fıtır kimlere verilir, kimlere verilemez? Sadaka-i fıtır, zekat verilebilecek kimselere verilir. (bk. Zekat kimlere verilir?). Zekat verilmesi caiz olmayan kişilere sadaka-i fıtır da verilemez (bk. Zekat kimlere verilmez?). Vaktinde ödenmeyen sadaka-ı fıtır borcu nasıl ödenir? Bütün ibadetlerde olduğu gibi sadaka-i fıtır yükümlülüğü de geciktirilmeyip zamanında yerine getirilmelidir. Bununla birlikte zamanında ödenmemişse, bu fitrelerin mümkün olan ilk fırsatta ödenmesi gerekir.

8 yıl önce

Sadaka-i fıtrın, buğday, arpa, hurma veya üzüm olarak verilmesi zorunlu mu Hadislerde sadaka-i fıtrın miktarı, buğday, arpa, hurma veya üzümden bir sâ’ (yaklaşık 2.917 gram) olarak belirlenmiştir. Sadaka-i fıtrın bu sayılan maddelerden belirlenmesi, o günkü toplumun ekonomik şartları ve beslenme alışkanlıklarından kaynaklanmaktadır. Hz.Peygamber ve sahabe dönemindeki uygulamalar dikkate alındığında, sadaka-i fıtır miktarı ile, bir fakirin, içinde yaşadığı toplumdaki orta halli bir...

8 yıl önce

Sadaka-i fıtır ne zaman verilir?,Kimler sadaka-i fıtır vermekle yükümlüdür? Kimler sadaka-i fıtır vermekle yükümlüdür? Sadaka-i fıtır, borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip olan her Müslümana vaciptir. Bireyin sadaka-i fıtır ile mükellef olması için öngörülen zenginlik ölçüsü, zekatta aranan nisaptır. Ancak sadaka-i fıtırda, zekatta öngörülen, malın artıcı olması ve üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmamaktadır. Sadaka-i fıtır ne zaman verilir? Sadaka-i...

8 yıl önce

Fitre ne demektir, hükmü nedir? Halk arasında fitre denilen sadaka-i fıtır, Ramazan ayının sonuna yetişen ve aslî ihtiyaçlarından başka en az nisap miktarı mala sâhip bulunan her Müslüman'ın vermesi vâcip olan mali bir ibadettir. Sadaka-i fıtır, insan fıtratındaki yardımlaşma ve dayanışmanın bir gereği olarak insan varlığının zekatı kabul edilmiştir. Bu nedenle sadaka-i fıtr’a, “can sadakası” veya “beden sadakası” da denilmektedir. Diğer taraftan...

8 yıl önce

Zekat, malın kiri midir? Bazen zekat yanlış anlatılmaktadır. Zenginin malını temize çıkardığı için onun kiridir ve temiz değildir gibi ifadeler, Kur'an'a ve İslam esaslarına aykırıdır. Zekat fakirin hakkıdır. Kur'an'da açıklanan kimselere ve yerlere verilir. Kur'an'da yine: "Onların mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır." (bk. Zâriyât, 19-24) buyurulmaktadır. İslam'da en temiz olan şey hak olan şeydir. Hakka kir demek ne kadar...

8 yıl önce

Zekat verilen kişinin zengin olduğu ortaya çıkarsa ne yapmak gerekir? Zekat mükellefi, kime zekat verdiğini araştırmalıdır. Araştırma sonucu zekat verilebilecek kişilerden olduğu kanaatine ulaştığı birisine zekât verir, daha sonra bu kimsenin zekat verilecek kişilerden olmadığı ortaya çıkarsa, zekâtı geçerli olur. Araştırma yapmaksızın zekât verir ve daha sonra bu kimsenin zekat verilebilecek kişilerden olduğu ortaya çıkarsa, zekatı geçerli olur; ancak böyle olmadığı...

8 yıl önce

Damat ve geline zekat verilebilir mi? Fakir olan damada zekat verilebilir. Koca eşine bakmakla yükümlü olduğundan, kişinin gelinine zekat vermesi dolaylı olarak kendi oğluna zekat vermesi gibidir. Bu itibarla, geline zekat vermek uygun değildir.

8 yıl önce

Üvey anne, üvey baba ve üvey çocuklara zekat verilebilir mi? Babası ölmüş ise üvey anneye, buluğ çağına erişip evden ayrılmış ise üvey çocuklara ve üvey babaya, fakir olmaları halinde zekat verilebilir. Çünkü bunlarla zekatı veren kişi arsında usul ve füru ilişkisi olmadığı gibi, zekat veren şahıs bunlara bakmakla yükümlü de değildir.

8 yıl önce

Zekat havale yoluyla ödenebilir mi? Zekat, bizzat elden verilebileceği gibi, vekalet veya havale yoluyla da verilebilir. Burada önemli olan, zekatın zekat alacak kişiye ulaşmasıdır.

8 yıl önce

Vergi zekat yerine geçer mi? Vergi bir vatandaşlık görevidir; zekat ise dinî bir yükümlülüktür. Ayrıca zekat ile vergi, yaptırım kaynağı, temel gaye, oran , miktar ve harcanacağı yerler bakımından birbirinden farklıdır. Bu itibarla, devlete ödenen vergiler zekat yerine geçmez. Zekatın ayrıca verilmesi gerekir.

8 yıl önce

Buluğ çağına erişmemiş zengin çocuğun malından zekat gerekir mi? Akıllı olmayan ve buluğ çağına erişmemiş olan kişiler, dinen mükellef olmadıklarından zekat ile sorumlu değildir. Ancak, zenginlerin malında fakirlerin bir hakkı olduğu için, zengin olan çocuk ve deliler kendileri mükellef olmasa da, veli veya vasilerince bunların mallarından zekat verilmelidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de; "Onların mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır." buyurulmaktadır...

8 yıl önce

Gayrimeşru yolla elde edilen kazançtan dolayı zekat gerekir mi? Gayrimeşru yolla elde edilen kazancın sahibi belli ise, bu kazancın sahibine iade edilmesi; belli değil ise, karşılığında sevap beklenmeksizin yoksullara veya hayır kurumlarına verilerek elden çıkarılması gerekir. Bu itibarla, gayrimeşru yolla elde edilen kazancın tamamı ya sahibine iade edilerek veya hayır yolda harcanarak elden çıkarılacağından, zekatının verilmesi söz konusu değildir.

8 yıl önce

Farklı ayarda altını bulunan kimse zekatını nasıl hesaplar? Zekata tabi olma açısından altındaki ayar farkı önemli değildir. Çünkü hangi ayarda olursa olsun, sonuç itibariyle altın hükmündedir. Buna göre farklı ayarda da olsa bütün altın çeşitleri, tek başlarına veya diğer ayardaki altınlarla birlikte değerleri 80,18 gr. ağırlığında 22 ayar altının değerine ulaştığında, diğer şartları da taşıması halinde zekata tabidir. Bu durumda farklı...

8 yıl önce

Ücretli çalışanlara zekat verilebilir mi? İslâm'da zekat ve fitrenin, kişilerin sınıf ve meslek gruplarına bakılmaksızın, kimlere verilip verilemeyeceği açıkça belirlenmiştir. Bu itibarla, belli bir geliri olduğu halde, bu geliriyle asgari temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve başka bir mal varlığı da bulunmayan kişilere zekat verilebilir.

Yukarı Çık