Göz Sağlığı

11 yıl önce

Vitreus Dekolmanı Lens ile retina arasındaki boşluk jel kıvamındaki, temiz vitreus denilen maddeyle doludur. Yeni doğmuş kişilerde yumurta akı kıvamında olup retinaya yapışık durumdadır. Zamanla vitreus incelmeye ve daha sıvı bir hal almaya başlar ve gözün arkasından ayrılmaya başlar. Bu duruma arka vitreus dekolmanı (AVD) denir ve genellikle rastlanabilen ve zararlı bir durumdur. Vitreusun retinadan ayrılıp serbest kalması durumu genelde gözde parlamalar...

11 yıl önce

Üveit Üveit, iltihap yada kan temin etmekle sorumlu göz yapısının şişmesine işaret eden genel bir terimdir. Bu yapı toplu olarak silyer cisim, iris ve koroideayı kapsayan uvea alanı olarak bilinir. Üveit etkilediği yapı, temel neden ve doğasında kronik yada akut olmasına bağlı olarak sınıflandırılır. Üveit hastalığını 4 ana kategorisi vardır. İritis olarak bilinen ön üveit iris ve silyer cisimi içine alır ve...

11 yıl önce

Strabismus (Göz Kayması) Strabismus (göz kayması), bir yada birden çok göz kasının gerektiği gibi çalışamamasından dolayı gözlerin birbiriyle uyuşmaması problemidir. Normal olarak, her bir göz aynı noktaya odaklanır fakat beyne birbirinden biraz farklı mesajlar gönderir. Beyin iki imajı birleştirerek boyut ve derinlik verir. Her iki gözün birlikte çalıştığını görmenin en kolay yolu şudur; kolunuzu düz uzatarak parmağınızla bir hedef belirleyin. O...

11 yıl önce

Sklerit Sklerit; konjunktiva, sklera ve episklerayı (konjunktiva ve sklerayı bağlayan doku) etkileyen bir iltihap hastalığıdır. Bazı durumlarda, temel sistematik hastalıklara benzeyebilir. Sklerit hastalığının teşhisi, temel sistematik hastalıklardan korunmaya öncülük eder. Nadiren, bulaşıcı olabilir. Skleranın etkilenme alanı, küçük nodüllerle sınırlandırılmış yada genel iltihap nedeni olabilir. Nekrotizan sklerit, skleranın incelmesine neden olan, çok nadir görülen en ciddi boyuttaki sklerittir. Sklerit hastalığının şiddeti, diğer...

11 yıl önce

Retina Yırtıkları ve Dekolmanı (Ayrılmaları) Retina Yırtıkları: Retina yırtıkları genellikle gözün içinde bulunan vitreus sıvısının retina üzerinde bir çekiş oluşturması nedeniyle oluşur. Bir çocuğun gözünde bulunan vitreus sıvısı yumurta akı kıvamındadır ve retina üzerinde doğru bir durumda bulunur. Zamanla vitreus incelir yumurta akı kıvamından daha sıvı bir hale gelir ve retina üzerinden ayrılır. Buna arka vitreus ayrılması (AVD) denir. AVD zararlı bir durum...

11 yıl önce

Optik Nörit Optik sinir iltihabı optik sinirlerin şişmesi ve iltihaplanması sonucunda oluşur. İltihap genelde bir gözde görülür. Optik sinir iltihabı hastalarında görüşün bozulması ve gözlerini hareket ettirirken bir acı duyma hissi görülür. İşaret ve Belirtileri: Her vakada aşağıdaki belirtiler olmayabilir ancak genel belirtiler aşağıda sıralanmıştır. (daha&helliip;)

11 yıl önce

Miyop Miyop, ışığın direkt olarak retina üzerine düşmesi gerekirken, retinanın ön tarafına düştüğü zamanlarda oluşur. Bunun sebebi korneanın daha dik, gözün normal bir gözden daha uzun olmasıdır. Miyopun tipik özelliği, yakın mesafenin iyi görülmesi ancak uzak mesafeleri görmede sorun yaşanmasıdır. Bu problem genellikle tahtayı görmede sorun yaşayan okul çağındaki çocuklarda görülür. Miyop genellikle ergenlikte derece derece ilerler ve erken yetişkinlik de...

11 yıl önce

Makular Delik Makular delik retinanın en merkezi kısmını etkileyen bir problemdir. Bu göz yaralanmaları, belirli hastalıklar ve göz içindeki çeşitli iltihaplanmalar dolayısıyla oluşabilir. Fakat en yaygın görülme nedeni yaşa bağlı oluşan durumlardandır. Gözün içinde bulunan vitreus sıvısı makulaya sıkı bir şekilde bağlı durumdadır. Yıllar içerisinde vitreus incelir ve retinadan ayrılır. Bu durum bazen makulada bir çekilmeye yol açar buda makula üzerinde delik...

11 yıl önce

Makula Ödemi Kistoid makula ödemi de denilen Makula Ödemi, makulada oluşan şişkinliktir. Nedeni genellikle bir hastalık, yaralanma ya da az bir olasılıkla cerrahi bir müdahelenin komplikasyonu nedeniyle oluşur. Makula tabakasında fazla sıvı birikir ve bu da bulanık ve bozuk bir merkezi görüntü ye neden olur. Kistoid makula ödemi tedavi edilmez ise kalıcı bir görüş kaybına neden olabilir. Tedavi edilmez ise görüş kaybı...

11 yıl önce

Makula Dejenerasyonu Bu rahatsızlık makulanın (retina merkezi) bozulması/dejenere olması ile ilgili bir durumdur. Yaşa bağlı makula dejenerasyonu retinayı besleyen atardamarların sertleşmesi nedeniyle oluşur. Bu durum retinal dokuların oksijen ve besin duyarlılığını azaltır bu durumun büyümesiyle merkezi görüntü kayıpları oluşur. Makula dejenerasyonunun çeşitli dereceleri vardır. En kötü durumda merkezi görüntünün tümü kaybolur ki buda okuma ve araba kullanma gibi faaliyetleri gerçekleştirmeyi imkansız hale...

11 yıl önce

Kuru Göz Sendromu Kuru Göz Sendromu, göz hekimleri tarafından en sık tedavi edilen hastalıklardan biridir. Dünyada milyonlarca kişi, kuru gözlerden dolayı acı çekmektedir. Gözlerin yağlı ve ıslak kalmasını sağlayan gözyaşının, kalitesinde problem olmasından kaynaklanmaktadır. Gözyaşı, üç katmandan oluşmaktadır. Mukus katmanı, gözyaşı zarının göze yapışmasını sağlayan, gözün berrak dış penceresi olan korneayı kaplar. Orta aköz katman nem sağlar. (daha&helliip;)

11 yıl önce

Konjunktivit (Pembe Göz) Halk arasında pembe göz diye bilinen konjunktivit, bir konjunktiva (sklerayı saran dış tabaka) enfeksiyonudur. Konjunktivitin en sık görülen üç çeşidi; alerjik, virüs ve bakteriyal konjunk- tivittir. Her çeşit için farklı tedavi yolları mevcuttur. Konjunktivit hastalığı bulaşıcıdır ancak bu durumda alerjik konjunktivit bir istisnadır. Virüs konjunktivit, çoğunlukla soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı gibi solunum sistemiyle ilgili enfeksiyonlarla birleşir. Alerjik...

11 yıl önce

Konjonktiva Kanaması Konjonktiva Kanaması, konjonktiva altındaki damarların çatlaması ve kanaması sonucu oluşur. Kendiliğinden oluşabildiği gibi, öksürmeyle, ağır kaldırmayla veya kusma ile de olabilir. Bazı durumlarda gözün ameliyatına veya travmaya kadar ilerleyebilir. Diabetli kişilerde ve yüksek tansiyon hastalarında daha sık rastlanır. Korkutan bir görüntüsü olsada, aslında konjonktiva kanaması zararsızdır. Kan berrak konjonktiva dokusunun altında çürük gibi toplanmıştır. (daha&helliip;)

11 yıl önce

Keratokonus Keratokonus, korneanın koni şeklinde şişmesine ve aşamalı olarak incelmesine sebep olan bir göz hastalığıdır. Koniye benzeyen bu şekil, ışığın makulada tam ve düzgün olarak odaklanmasını engeller. Hastalık ilerledikçe, görüntünün bulanık ve bozuk olmasına sebep olan şekil daha da belirginleşir. Korneanın düzgün olmayan şekli sayesinde keratokonuslu hastalarda çoğunlukla miyop ve gözlükle düzeltilemeyen yüksek dereceli astigmat görülür. (daha&helliip;)

11 yıl önce

Katarakt Katarakt; göz içerisindeki kristal merceğin doğal parlaklığını kaybedip bulutlu ve mat bir hale gelmesidir. Kristal mercek ışığı kırıp bir noktada odaklayarak keskin ve net görüntü elde etmeyi sağlar. Mercek kapsül içinde yer almaktadır. Mercek hücreler öldüklerinde kapsülün içine hapsolurlar. Zaman geçtikçe kapsülün içinde oluşan hücre yığılmaları merceğin bulutlu bir hal almasına neden olur. (daha&helliip;)

11 yıl önce

İritis İritis, gözün renkli kısmı olan irisin iltihaplanmasıdır. Vücudu etkileyen hastalıklar, enfeksiyonlar, önceki göz ameliyatları ve yaralara bağlı olsada çoğunlukla nedeni kesin belli olmayan sebeplerden oluşur. İritis tek gözü etkileyebildiği gibi, iki gözü de etkileyebilir. Bazen kronik, yenilenen bir durum olabilir. Hastalık Belirtileri: 1. Gözlerde kırmızılık 2. Işığa duyarlılık 3. Yaşarma 4. Küçük pupil...

11 yıl önce

Hipermetropi Hipermetropi, ışığın direkt olarak retina üzerine düşmesi gerekirken, retinanın arka tarafına düştüğü zamanlarda oluşur. Bunun sebebi korneanın daha yassı, gözün normal bir gözden daha kısa olmasıdır. Hipermetropisi olan kişiler uzağı iyi görürler ancak yakın görmede sorun yaşarlar. Orta derecede hipermetropisi olan gençler, genellikle net görürler çünkü doğal göz mercekleri odaklanma yeteneğini artırmak için akomodasyon yapabilir ve bu sayede net görüşü...

11 yıl önce

Glokom Gözün drenaj sisteminde oluşan bir bozukluk sonucunda göz içi basıncının yükselmesi nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Yüksek göz içi basıncı optik sinirlerde geri dönüşümü olmayan hasarlar yaratabilir ve bu durumda sürekli görme kaybına yol açabilir. Bununla birlikte erken müdahale ile tedavi ile bu yükselme azaltılabilir, hatta tamamen durdurulabilir. Glokomun Nedenleri: Gözün ön kısmının (iris ve kornea arasındaki kısım) dolduran temiz bir sıvı olan...

Yukarı Çık