Tansiyon

8 yıl önce

TANSİYONUM ÇOK YÜKSEK NE YAPMALIYIM? Tansiyonunuzun yüksek olup olmadığına nasıl karar vereceksiniz? TANSİYONUM SINIRDA (140/85), NE YAPAYIM? Tek bir tansiyon ölçümünde değerin yüksek çıkması sizin tansiyon hastası olduğunuz anlamına gelmez. Geçenlerdi bir hastam yatan annesini ziyaret etmek için hastaneye gidiyor, odadaki hemşire sizin de bir tansiyonunuzu ölçeyim diyor ve sonuç:...

12 yıl önce

HİPERTANSİYON Hipertansiyon yetişkin nüfusunun büyük bir kısmını ilgilendiren, tedavi edilmezse yüksek oranda ölümlere neden olan bir sağlık sorunudur. Halk deyimiyle büyük tansiyon (sistolik kan basıncı) 140 mmHg veya üstü, küçük tansiyon (diastolik kan basıncı) 90 mmHg ve üstü ise kan basıncı yüksekliği, yani hipertansiyondan bahsedilir. (daha&helliip;)

12 yıl önce

Hipertansiyon nedir Kan basıncının normalden yüksek bulun­duğu hallerde hipertansiyondan söz edilir. Bazı kimselerde belirli bir sebep bulun­madığı halde tansiyon yüksektir, yani e-sansiyel bir hipertansiyon vardır (Primer hipertansiyon). Kan basıncının yükselmesi, böbrek hastalığı, hormon bozukluğu veya gebelik toksemisi denilen bazı hastalıklar sonucu da meydana gelebilir (Sekonder hipertansiyon). Vakaların çoğu primer hi­pertansiyon şeklindedir ve bazılarının soy geçmişlerinde yani ailesinde de hipertansiyonlu...

12 yıl önce

Yüksek Tansiyonun Sebepleri Tansiyon yüksek­liğinde esas mekanizma, ufak atardamarların daralması ve kalpten çıkan damarların önün­de bir engel teşkil edişidir. İşte bu damar da­ralmasının bir çok sebepleri vardır: böbrek hastalıkları, anadandoğma kalp hastalığı, be­yin uru, iç ifraz bezlerinin hastalığı, zehirlenmeler, v.b. Fakat pratikte rastladığımız tansi­yon yüksekliklerinin %95 inde gözle görünür hiçbir sebep mevcut değildir. İşte ne kalb has­talığına, ne böbrek...

12 yıl önce

Yüksek Tansiyonda Tedavi Tansiyon hastalığı müzmin bir hastalıktır. Bazı cinsleri müstesna tamamıyla bir ilâçla geçirmeye imkân yoktur. Bunun üzerine ondan korkmamaya, onunla beraber yaşamıya ve ihtilâtlarmı önlemeye çalışmalısınız. Bazıları tan­siyon yüksekliğine karşı hiçbir şey yapılamadığı zannederler, halbuki birçok şeyler yapıla­bilir. Bugün yalnız Amerika’da 15 milyon tan­siyonu yüksek insan vardır, demek ki siz yal­nız değilsiniz. Bakın şu aşağıdaki nasihatlere dikkat edin,...

12 yıl önce

Neden Tansiyon Yükselir? Vücudumuzdaki damarlar şu kısımlardan yapılmıştır : 1, Atardamarlar. - Büyük, duvarları kalın damarlar olup kalbten çıkan kam vücudun muh­telif kısımlarına taşırlar. 2. Arterioller (ufak atardamarlar). - Atar­damarların en ufak dallarına arteriol denir. Bunlar çıplak gözle görülmezler. Duvarları et­ten yapılmış olduğundan büzüşüp daralabilir veya genişliyebilirler. 3. Kapiller (kıl damarları.) - Ufak damarlar en sonunda ufacık, kıl gibi kollara ayrılırlar. Burada...

Yukarı Çık