Sigorta Çeşitleri

5 yıl önce

Ticari Alacak Sigortası Nedir, Nasıl Çalışır Ticari sigorta türleri arasında son yıllarda dünya ile birlikte yeni yeni yer almaya başlayan ve küçük ve orta büyüklükteki işletmeler başta olmak üzere birçok şirketin avantajlı olarak değerlendirdiği Ticari Alacak Sigortası, Türkiye’de de pek çok sigorta şirketleri tarafından sunulmaya başlandı. Sigorta başvurusu yapmak isteyen ve sigorta teminatları ile sigorta fiyatları arasında karşılaştırmalar yapan işletmeler için bu...

5 yıl önce

Sigorta Başvurusu Yapılırken Nelere Dikkat Edilmeli Sigorta poliçesi yaptırmak için ulaşabildiğiniz bütün sigorta şirketleri tarafından sunulan sigorta paketleri arasında gerek fiyat, gerekse teminat açısından karşılaştırma işlemleri yapıyorsanız, sigorta başvurusu için son kararınızı vermeden önce bu sayfadaki bilgileri okumanızda fayda var. Sigorta şirketleri ve sigorta paketleri hatta sigorta çeşitleri arasında fark olmaksızın güvenilir bir şirketten, size her açıdan en uygun sigorta seçeneğine karar...

7 yıl önce

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası İnsan, geçmişten bugüne, içerisinde yaşadığı doğa ile birlikte dünyaya ayak uydurmaya çalışmıştır. Bunun için mümkün mertebede çaba göstermiştir. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik aklıdır. Aklı ile mantıklı bir biçimde düşünebilir, çevresindekilerin farkına varabilir. Düşüncelerini etkili bir şekilde çevresinde ki diğer insanlara aktarabilir ve aynı şekilde iletişimde bulunduğu diğer insanların düşüncelerini analiz edebilir. Düşünce paylaşımı her...

7 yıl önce

Tarım Sigortası Nedir ? Tarım, nüfusun temel ihtiyaç maddelerini üreten bir kesim olması nedeni ile stratejik bir öneme sahiptir ve diğer sektörler içerisinde doğal, ekonomik, sosyal ve kişisel risklerden en çok etkilenen sektördür. Bundan dolayı tarım üstü açık fabrikaya benzetilir. Tarım makro ekonomik açıdan stratejik olarak desteklenmesi ve uzun vadeli politikalarla yönlendirilmesi gereken bir sektördür. Tarımda, teknik tedbirler ile önlenmesi mümkün...

7 yıl önce

Emlak kiralama sözleşmesi nedir Ülkemizde emlak alanındaki kurallar ve meslekî standartlar yasalarla düzenlenmiştir. Ülkemizde emlak komisyonculuğu ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılması, yeni kanunların yürürlüğe girmesiyle alandaki mesleklerin saygınlığı giderek artmıştır. İleride popüler mesleklerden biri olacak olan Emlak Komisyonculuğundaki bu ders ile daha başarılı olacaksınız. Alacağınız emlak komisyonculuğu sertifikası ile meslektaşlarınızın yanında farkınızı yansıtabileceksiniz. İki yıllık meslek yüksek okuluna geçiş yapabilecek ya...

7 yıl önce

Araç Kasko sigortası şartları nelerdir Sigorta sektörü ekonomik gelişmeye paralel olarak gelişip yaygınlaştığından, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin ölçülmesinde önemli bir kıstas olarak kabul görmektedir. Nitekim gelişmiş ülkelerdeki ekonomilerde sigortanın ilk sıraları aldığı bilinmektedir. Gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde sigorta sektörü hızla ilerlerken rekabetin artması da doğaldır. Hızla gelişen ve değişen rekabetçi bir pazarda ayakta kalmak için, sigorta şirketleri, satış kanalları olan acentelikleri...

7 yıl önce

Ferdi Kaza Sigortası Şartları Nelerdir Gelişen teknoloji ve kentsel yaşamın artmasıyla beraber bir çok risk faktörü de insan hayatına girmiş bulunmaktadır. Risksiz bir hayat düşünülemez ve insanlar her zaman sevdikleriyle sağlıklı bir yaşam sürmek ister. Ancak daha güvenli bir gelecek için, olabilecek bütün aksilikleri düşünerek hareket etmelisiniz. Beklenmedik bir kaza sonucu hayatınızın tehlikeye girmesi ya da kalıcı bir sakatlığa maruz kalmanız...

11 yıl önce

Sigorta Nedir? Sigorta ; Kişilerin bazı şartlar altında karşılaşacakları, zarara ve gelir kaybına yol açan olayların ekonomik sonuçlarından kendilerini korumak için belli bir prim karşılığında risklerini devrettiği anlaşmadır.

11 yıl önce

Sigorta Süresi Nedir? Poliçenin yürürlükte kalacağı süredir. Birikimli yaşam poliçelerinin bazılarında sigorta süresi sabit olmayıp maksimum ve minimum süreler vardır. Bazılarında ise sigortalı ile sözleşme hazırlanırken belirlenen sigorta süresi mevcuttur.

11 yıl önce

Sigortacı Nedir? Sigorta ettiren tarafından ödenen prim karşılığında, sigortalıya ya da tazminattan yararlanacağı belirtilmiş kişiye, rizikonun gerçekleşmesi halinde tazminat ödemeyi üstlenen kurumdur.

11 yıl önce

Sigortalı Ne Demektir? Yaşamı ya da sağlık giderleri sigortayla teminat altına alınan kişidir.

11 yıl önce

Sigorta Ettiren Nedir? Sigortacı ile sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeme yükümlülüğü altına giren kişidir. Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olabilir

11 yıl önce

Sigorta Poliçesi Nedir? Sigorta poliçesi ; Sigortalanan mal veya cana ait belirleyici bilgileri, sigortanın baslangıç ve bitiş tarihlerini, ödenecek prim ve teminat tutarlarını vb. içeren sözleşmeye ait yazılı belgedir.

11 yıl önce

Sigorta Primi Nedir? Sigorta primi sigortalının ödediği ücrettir. Bu ücret sigorta riskinin karşılığı , idari giderler, komisyonlar, kar gibi unsurları içerir.

11 yıl önce

Kloz nedir? Sigorta çeşitlerine göre poliçe genel şartlarındaki hususları tamamlayan ve özellikle dikkat edilmesi gereken şartları gösteren uyarı notudur.

11 yıl önce

Hasar nedir? Sigorta Poliçesi genel şartlarında yeralan rizikonun gerçekleşmesi (menfaatin zarara uğraması) halinde, sigortacının tazminat ödeme yükümlülüğünün doğması durumudur.

11 yıl önce

Aktüer nedir? 1. Sigorta matematikçisidir. Hangi risk için hangi şartlarda ne kadar sigorta primi ödenmesi gerektiğini hesaplayarak standardize eder. Eski Roma 'da sayan kişi anlamına gelirdi. Ülkemizde her sigorta şirketi mutlaka en az bir aktüer bulundurmak zorundadır. Sigorta matematiğine ise aktüerya adı verilir 2. Aktüer; Tüm sigortalanabilir riskleri analiz eden, bunların maliyetlerini hesaplayan ve belli varsayımlar altında geleceğe yönelik tahminler yapan kişi.

11 yıl önce

Birikim Tutarı (Birikim Kapitali) Nedir? Sigortacı her yıl sonu, portföyündeki uzun süreli poliçelerin sigorta bedelleri üzerinden, bazı matematiksel yöntemlerle belirlenen bir fon ayırır. Şöyle ki, sigortalının ödediği primlerin yıllar itibariyle yasal ve teknik kesintileri yapıldıktan ve teknik faiz ile faizlendirildikten sonra elde edilen tutara birikim tutarı denir.

Yukarı Çık