Sigorta Çeşitleri

11 yıl önce

Risk Kabul (Underwriting) Nedir? Sigortacının, başvuruyu kabul edip, etmeyeceğinin ve kabul ederse hangi şartlarda onaylayacağının belirlendiği süreçtir.

11 yıl önce

Yaşam Sigortası Nedir? Sigortanın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren kişiyi poliçe türüne göre vefat, hayatta kalma, maluliyet veya kritik hastalıklar gibi büyük risklere karşı güvence altına alan; birikim priminin alındığı durumlarda primleri yatırıma yönlendirerek, sigorta süresi sonunda toplu para ya da emeklilik hakkı tanıyan, sigortadır.

11 yıl önce

Zeyilname Nedir?Neye yarar? Zeyilname ; Poliçenin yürürlüğü sırasında meydana gelen değişikliği belirten poliçenin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülen ek sigorta sözleşmesidir. Örneğin yaşam poliçelerinde prim artışı, sağlık poliçelerinde aile poliçesine çocuk eklenmesi gibi değişikliklerin yanı sıra sigortalının talebiyle düzeltilmesi de zeyilname düzenlenmesini gerektiren işlemdir .

11 yıl önce

Sigorta Çeşitleri Nelerdir? Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Hayat Dışı Sigortalar başlıca aşağıda belirtilen branşlarda hizmet verir; Yangın Sigortaları: Bireyin sahip olduğu konut, işyeri ve muhteviyatı için düzenlenen ve Doğal Afetleri de içeren poliçelerdir. Oto Kaza Sigortaları: Karayolunda kullanılabilen motorlu motorsuz taşıtların uğrayacağı maddi zararları karşılar (daha&helliip;)

11 yıl önce

Sigorta Yaptırmanın Yararları • Özellikle işletmelerde firmanın olası risklerini sigorta ettirmesi, işletmenin gelecekteki faaliyetlerini sürdürmesi açısından oldukça önemlidir. • Oluşan bir hasar sonrasında firmalar zararlarını sigorta şirketlerinden karşılayarak kendi öz sermayelerini tüketmezler. • Faaliyetlerini sürdürmek için ek sermaye ihtiyacına gerek duymaksızın sigorta şirketlerinden alacakları tazminat ile faaliyetlerine devam ederler. (daha&helliip;)

11 yıl önce

Sigorta Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Sigorta satın alırken; • Poliçenin işletmenin tüm risklerini karşılayıp karşılamadığına, • Teminatların içeriklerine, • Muafiyet koşullarına, • Sigorta bedellerine, dikkat edilmelidir. Unutmamalıdır ki; en ucuz primli poliçe en iyi poliçe değildir. Sigorta poliçelerinde teminatlar ve sigorta bedelleri arttıkça ödenecek prim de mutlaka artar. İşletmelere önerimiz, sigorta yaptırmadan önce...

11 yıl önce

Sigortanın işleyişi,sigortacılığın işleyişi nasıldır Sigorta, temelde, benzer riske maruz kalan kişilerin (sigortalılar) maddi güçlerini birleştirerek yardımlaşmasıdır. Sigorta şirketlerinin işlevi, bu kişilerin birbirlerini bulmasını ve gerçekleşen zararların giderilmesini organize etmektir. Aynı riske maruz kalan kişiler bir araya gelerek gerçekleşen riskleri hep birlikte karşıladıklarında, kişi başına düşen ödeme miktarı düştüğünden büyük bir risk bile herkes için karşılanabilir hale gelebilir. Bir araya gelen kişi sayısı...

11 yıl önce

Sigortanın,Sigortacılığın Tarihçesi Babilliler'in MÖ 1800 yıllarında geliştirdiği Hammurabi Kanunları, sigortanın bilinen ilk hukuki şeklini içeriyordu. Buna göre, bir kervana haydutların saldırması halinde, zarar kervan sahipleri arasında bölüşülür. Antik Yunan ve Roma medeniyetlerinde bir tür nakliyat sigortası vardı. Gemi sahipleri, ticaret seferine çıkacakları zaman sermaye olarak deniz ödüncü denilen bir borç alırlardı. Eğer gemi sağ salim geri dönerse, gemi sahibi deniz ödüncünü misliyle...

11 yıl önce

Türkiye'de Sigortacılık ve gelişimi Sigorta kelimesi, Türkçe'ye İtalyanca sicurta kelimesinden geçmiştir. Ahilik teşkilatı gibi mesleki loncalar, kurdukları yardım sandıklarıyla Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ilk sigorta örneklerini verdiler. Bu sandıklar yangın ve ölüm gibi bugün de sigorta konusu olan risklere karşı üyelerini koruyordu. Bu ilk örnekler dışında, Türkiye'de sigortacılık geç gelişti. Bunun nedeni olarak İslam dininin kadercilik anlayışı gösterilir. Belki de daha önemli bir neden, ticaretin...

11 yıl önce

Online Olarak Trafik Sigortası - Poliçesi Sorgulama İnternet Üzerinden Online olarak Trafik sigortası - poliçesi sorgulamak için aşşağıdaki linki kullanablirsiniz... Trafik Sigortası - Poliçesi Sorgulama Tıklayın

11 yıl önce

Taşımacılık Sigortası (ZKYTMS) Poliçe Sorgulaması Taşımacılık Sigortası (ZKYTMS)Poliçe Sorgulamasını online olarak internet üzerinden aşşağıdaki linki kullanarak yapabilirsiniz... Sorgulama için Tıklayın

11 yıl önce

Trafik Sigortası Basamak Hesaplama İnternet üzerinden online olarak Trafik Sigortası Basamak Hesaplama (Genel) işleminizi aşşağıdaki linki kullanarak yapabilirsiniz... Sorgulama Yapmak İçin Tıklayınız

11 yıl önce

Sgk (Sosyal Güvenlik Kurumu) Sigorta Sorgulama Acaba çalıştığım şirket/firma sigortamı yatırıyor mu? Sigortam ne kadar ödeniyor? Sigortam kaç gün yatırılmış? Bu soruların cevabını öğrenmek için Sigortalı Hizmet Dökmünü sayfasına aşşağıdaki linkten erişebilirsiniz. İster TC Kimlik No ile, istersenizde SSK sicil no ile sorgulama yapabilirsiniz. Sorgulama Yapmak İçin Tıklayınız

11 yıl önce

Trafik Sigortası,Trafik Sigortasının Kapsamı Nedir Trafik Sigortası, aracınız ile üçüncü şahıslara verilebilecek bedeni ve maddi zararlar ile araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası olarakda adlandırılır... Trafik Sigortasını Kimler Yaptırmalıdır? Karayollarına çıkan tüm motorlu kara taşıtları ile lastik tekerlekli traktörler ve bunların çekmekte olduğu römork sahipleri 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır....

11 yıl önce

Yangın Sigortası Nedir?neleri kapsar? Yangın Sigortaları: Bireyin sahip olduğu konut, işyeri ve muhteviyatı için düzenlenen ve Doğal Afetleri de içeren poliçelerdir.

11 yıl önce

Oto Kaza Sigortasi Nedir? Oto Kaza Sigortaları: Karayolunda kullanılabilen motorlu motorsuz taşıtların uğrayacağı maddi zararları karşılar

11 yıl önce

Oto Sorumluluk Sigortası Nedir neleri kapsar? Oto Sorumluluk Sigortaları: Motorlu aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı işletene düşen hukuki sorumlulukları tazmin eder.

Yukarı Çık