Tahiyyatta parmaklar nasıl tutulmalı

Tahiyyatta parmaklar nasıl tutulmalı

Namaz esnasındaki bazı hareketler mezheplere göre değişiklik gösteriyor. Bunlardan biri de teşehhüd esnasında parmakların duruşu ile alakalı. Hadisler doğrultusunda mezheplerin hangi şekilleri uyguladığını hatırlayalım.

Uygulamaları ayrı olsa da mezhepler bir ağacın dalı gibi olduğundan kökü aynı yere yani Cenab-ı Allah’a uzanır. Bu sebeple hangi dalı kullanırsak kullanalım varacağımız yer aynı ağacın tepesi olur. Namaz esnasında uygulanan bazı davranışlar mezhepten mezhebe farklılıklar gösterebiliyor. Teşehhüdde (tahiyyatta) parmakların hangi şekilde tutulacağı konusu bunlardan biri. Kimi mezheplerde teşehhüdde parmaklar tamamen açıkken kimisinde kapalı kalabiliyor. Ancak bazılarımız kendi mezhebimizin uygulamalarından bihaber yanlış hareketler yapabiliyoruz namaz esnasında. Efendimiz’in (aleyhisselatu vesselam) hadisleri ışığında dinimizdeki mezheplerin (Hanefi, Şâfiî, Hanbeli, Maliki) tahiyatta, hangi şekli kabul edip uyguladığını araştırdık ve sizlerle paylaşmak istedik.

HANEFİ MEZHEBİ

Hanefi mezhebinde diğer üç mezhepte olduğu gibi teşehhüd esnasında şehadet getirilirken işaret parmağının kaldırılması namazın sünnetlerinden. Eğer bu mezhebe mensupsak teşehhüdde sağ elimizi sağ uyluğumuzun üzerine, sol elimizi de sol uyluğumuzun üzerine koymalıyız. Parmaklarımızın arasını biraz açıp, uçlarının dizlerimizin üzerine denk gelmesine dikkat etmeliyiz. Fakat en sahih olan görüşe göre ellerimizle diz kapaklarımızı tutmamalıyız. Sonrasında kelime-i şehadet getirirken sağ elimizin işaret parmağını, “Lâ ilâhe”nin ‘Lâ’sında kaldırıp “İllallah” derken indirmeliyiz. Çünkü bu kaldırma ve indirme işaretleri ile Allah’ın eşinin bulunmadığını teyit etmiş oluruz. Şehadet parmağımızı kaldırırken de başparmak ile orta parmağımızı halka şeklinde birleştirmeliyiz. Hanefi mezhebinin bu hususta dayandığı delil, Sahih-i Müslim’de İbni Zübeyir’den rivayet edilen ve buna delâlet eden bir hadis. Çünkü Müslim’deki rivayette sadece işaret parmağının kaldırılıp indirilmesi ile yetinildiği zikredilir.

namazŞÂFİÎ VE HANBELİ MEZHEPLERİ

Şâfiî ve Hanbeli mezheplerinde de birinci ve ikinci teşehhüdde otururken ellerin iki uyluk üzerine konulması namazın sünnetlerinden kabul edilir.

Şâfiî mezhebindeysek sol elimizi açıp parmaklarımızı birleştiririz. Burada parmaklarımızın uçları diz kapaklarımız ile eşit bir duruma denk gelmeli. Aynı zamanda parmaklarımızın uç kısmını kıbleye doğru yöneltip arasının açık olmamasına dikkat etmeliyiz. Eğer parmaklar açılırsa başparmağımız kıbleden sapmış olur. Sağ elimizi ise sağ dizimizin üzerine koyup küçük, yüzük ve orta parmağımızı yummalıyız.

Hanbeliler ise başparmağını orta parmağı ile birlikte halka yapar. Sonrasında “İllallah” sözünde işaret parmağımızı kaldırmalı ancak sağa sola hareket ettirmez.

Şâfiî ve Hanbelilerde kabul edilen görüşe göre oturan kişi teşehhüdde başparmağını işaret parmağına bitiştirir. Bunun şekli ‘ ’ elli üç rakamı gibi olur. Baş parmağı elinin altına avuç içine almak suretiyle bu rakam görünümü temin edilir.

Şâfiî ve Hanbelilerin bu meselede dayandıkları delil, İbni Ömer’in rivayet ettiği hadistir: “Hz. Peygamber sağ elini sağ dizi üzerine koyup elli üç sayısı şeklinde parmaklarını yumdu ve işaret parmağı ile işarette bulundu.”

Parmakların hareket ettirilmemesi gerektiğinin delili Abdullah b. Zübeyr’in rivayet ettiği şu hadistir:

“Hz. Peygamber (aleyhisselatu vesselam) dua ettiği zaman parmağı ile işaret eder ve parmağını hareket ettirmezdi.”

MALİKİ MEZHEBİ

Maliki mezhebine göre teşehhüd esnasında ilk olarak sol elimizi serbest bırakırız. İşaret parmağı ve başparmak dışında sağ elimizi yumarız. Yumduğumuz diğer üç parmağımızın uç kısmını, başparmağımızın dibindeki etli kısım ile bitiştiririz. Bununla birlikte işaret parmağımızı hafif bir hareket ile sağa ve sola devamlı olarak hareket ettirmek mendubtur. (Dinen yapılması iyi sayılmakla birlikte yapılmamasında sakınca olmayan ve Resûlullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) bazen yapıp, bazen terk ettiği işler.) Bu mezhepte teşehhüdün başından sonuna kadar işaret parmağının vasat bir şekilde sağa sola hareket ettirilmesi Vail b. Hucr’un rivayet ettiği hadis-i şeriftir. Vail, Hz. Peygamber’in namaz kılma şeklini anlatırken şöyle diyor: “Sonra oturup sol ayağını yere yatırdı ve sol elinin avuç kısmını uyluğu üzerine ve sol dizi üzerine koydu ve sağ dirseğini sağ uyluğunun hizasına getirdi. Sonra parmaklarından ikisini yumarak halka şeklinde yaptı, sonra parmağını kaldırdı ve bu parmağını hareket ettirdiğini gördüm, dua ediyordu

CUMA TARAS
c.taras@zaman.com.tr

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Tahiyyatta parmaklar nasıl tutulmalı Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık